Psychische gezondheid van de jeugd

Lopende jeugd
Schouwburgplein
Tino van den Berg: rotterdammakeithappen.nl

Wat onderzoeken we?

Met deze onderzoekslijn willen we begrijpen waarom sommige kinderen en adolescenten problemen ontwikkelen en andere niet. Ons onderzoek richt zich op functionele en disfunctionele ontwikkeling. We bestuderen emotionele, cognitieve en gedragsproblemen die veel voorkomen in de kindertijd en adolescentie, zoals angst, ADHD, autismespectrumstoornis, eetstoornissen en risicovol gedrag.

Waarom doen we dit onderzoek?

De resultaten van ons onderzoek leren ons begrijpen hoe psychische problemen ontstaan. Die kennis is nodig voor het ontwikkelen van strategieën om de ontwikkeling van kinderen en adolescenten te optimaliseren, bijvoorbeeld door vroegtijdige detectie en (preventieve) interventies.

Op welke manier doen we dit onderzoek?

Ons onderzoek is meestal observationeel van aard en ingebed in grote cohorten die een afspiegeling vormen van de algemene bevolking. Voorbeelden zijn de Generation R Studie, de Vlaamse Studie over Ouderschap, Persoonlijkheid en Ontwikkeling en de Longitudinal Study of Australian Children.

We doen ook onderzoek onder specifieke klinische groepen, bijvoorbeeld bij jongeren met een autismespectrumstoornis of cerebrale parese. We verzamelen gegevens via zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden, zoals vragenlijsten, interviews, mobiele telefoon applicaties (apps) en hersenscans.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Ons onderzoek is belangrijk voor de psychische gezondheid van onze toekomstige samenleving omdat het bijdraagt aan het beter begrijpen van hoe psychische problemen ontstaan. De opgedane kennis verspreiden wij op drie manieren:

1. Binnen de academische wereld delen wij kennis via wetenschappelijke publicaties en congressen. Ook implementeren we kennis in de bachelor Psychologie en de master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie, om onze studenten de meest up-to-date kennis te bieden die nodig is voor hun toekomstige werk. Daarnaast delen we ook onze onderzoeksgegevens met wetenschappers.

2. We geven nieuwe kennis terug aan de samenleving, door resultaten begrijpelijk en toegankelijk te maken voor jongeren en ouders, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, blogs en webinars.

3. We betrekken beleidsmakers, zorgprofessionals en cliënten vanaf het begin bij projecten. Zo zorgen we ervoor dat we de meest relevante problemen aanpakken en kernboodschappen snel kunnen verspreiden bij belanghebbenden, zoals patiëntenverenigingen en werkgroepen die betrokken zijn bij beleidsadvisering.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen