Psychische gezondheid van de jeugd

Onderzoekers
Lopende jeugd
 • prof. dr. Pauline W. Jansen

  Ontwikkelingspsychopathologie

  Pauline Jansen onderzoekt in grote, populatie-brede cohorten de determinanten en voorspellers van psychische problemen bij jongeren, met een focus op eetgerelateerde problemen en comorbiditeit (o.a. autismespectrumstoornissen, ADHD, stemmingsproblemen) en op kwetsbare jongeren bijvoorbeeld met een lage sociaaleconomische of migratieachtergrond.

  Pauline Jansen
 • prof. dr. Peter Prinzie

  Ontwikkelingspsychologie

  Peter Prinzie focust op drie brede onderzoeksvragen: (1) Hoe beïnvloeden ouder- en kindfactoren het ouderlijk gedrag? (2) Hoe ontwikkelt de persoonlijkheid zich van de vroege kinderjaren tot de opkomende volwassenheid? (3) Hoe kan het dynamische samenspel tussen opvoeding en persoonlijkheid (mal)adaptatie voorspellen?

  Hij richtte in 1999 de Vlaamse Studie over Ouderschap, Persoonlijkheid en Ontwikkeling op.

  Peter Prinzie
 • prof. dr. Hanan el Marroun

  Middelengebruik en hersenontwikkeling

  Het onderzoek van Hanan el Marroun focust zich op middelengebruik in de zwangerschap en adolescentie, en de gevolgen hiervan op gedrag, cognitie en hersenontwikkeling gemeten met MRI.

 • dr. Anita Harrewijn

  Ontwikkelingspsychopathologie, in het bijzonder: ‘angst bij kinderen’

  Anita Harrewijn is gefascineerd door de cognitieve en neurobiologische processen die bepalen waarom sommige kinderen angstsymptomen ontwikkelen en andere niet. Ze heeft een speciale interesse in de adolescentie, een cruciale ontwikkelingsperiode voor sociale en neurale veranderingen en de ontwikkeling van angst.

 • dr. Ivonne Derks

  Ontwikkelingspsychopathologie, in het bijzonder: ‘eetproblemen bij kinderen’

  Ivonne Derks onderzoekt de ontwikkeling van eetgedrag en eetstoornissen vanaf de kindertijd tot de vroege volwassenheid, gericht op de rol die emotionele problemen, opvoeding en omgevingsfactoren hierin spelen. Ze maakt gebruik van verschillende methoden, zoals population-based designs en ecological momentary assessments.

  Ivonne Derks
 • dr. Susan van Rijen

  Ontwikkelingspsychopathologie, in het bijzonder: ‘de rol van ouderschap’

  Susan van Rijen bestudeert de ontwikkeling in de vroege kindertijd, en de rol van opvoeding en ouderlijke kwaliteiten bij emotionele en gedragsproblemen. Ze is momenteel betrokken bij onderzoek naar het functioneren van gezinnen met kinderen met een autismespectrumstoornis tijdens de Covid-pandemie. Ze innoveert ook het onderwijs, zoals het implementeren van reflectieve praktijk en zelfevaluatie in het klinisch psychologieonderwijs.

  Susan van Rijen
 • dr. Clair Enthoven

  Pediatrische volksgezondheid, in het bijzonder bij kwetsbare groepen

  Clair Enthoven onderzoekt risicofactoren en gevolgen van onbedoelde zwangerschap, anticonceptiegebruik en kwetsbaar ouderschap. Ze gebruikt een mixed-methods design met kwantitatieve analyses in een populatiegebaseerd cohort gecombineerd met kwalitatief onderzoek gebaseerd op interviews met de doelgroep en professionals.

  Clair Enthoven
 • dr. Danielle Remmerswaal

  Ontwikkelingspsychopathologie, specifiek in de geestelijke gezondheid van adolescenten en jongvolwassenen

  Danielle Remmerswaal is de Academic Lead van het EUR-brede Student Wellbeing Program dat gericht is op het verbeteren van het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van studenten. Haar onderzoeksinteresses zijn het welzijn van studenten, e-mental health, gebruik van sociale media en ecologische momentane beoordeling.

  Danielle Remmerswaal
 • dr. Linda Dekker

  Ontwikkelingspsychopathologie, specifiek gericht op autismespectrumstoornis en seksualiteit

  Linda Dekker onderzoekt twee hoofdthema's: autisme spectrum stoornissen (ASS) en seksualiteit. Ze focust op kenmerken van dader- en slachtofferschap, en seksuele ontwikkeling en communicatie bij adolescenten, inclusief psychoseksueel functioneren (met behulp van de Teen Transition Inventory) en genderproblematiek bij jongeren met ASS. Ze is de oprichter van het Rotterdam Autism Consortium (R.A.C.), een samenwerking tussen de EUR en klinische partners in de regio Rotterdam.

  portret
 • dr. Birgit Mayer

  (ontwikkelings)psychopathologie

  Birgit Mayers onderzoeksinteresses zijn informatieverwerking bij angst, onaangepast perfectionisme en mindfulness en de werkingsmechanismen daarvan. Naast het aanleren van wetenschappelijke kennis en klinische vaardigheden aan studenten, heeft ze een passie voor het (mindful) begeleiden van studenten in hun persoonlijk-professionele ontwikkeling.

  Birgit Mayer
 • dr. Femke Truijens

  Betekenisvol meten in geestelijke gezondheidszorg

  Femke Truijens verricht onderzoek op het snijvlak van klinische psychologie, methodologie en wetenschapsfilosofie. Met kwalitatieve en mixed methoden, onderzoekt zij hoe mensen hun eigen ervaringen, verhalen, en gevoelens “vertalen” in cijfers als zij vragenlijsten invullen die worden gebruikt voor het meten van mentale gezondheid en psychopathologie. Ze is oprichter van het Kwalitatief Onderzoekscollectief GGZ (KOC-GGZ).

  Femke Truijens
 • dr. Ruth van der Hallen

  Risico en veerkracht in het licht van geestelijke gezondheid

  Ruth Van der Hallen heeft een multidisciplinaire achtergrond die ze gebruikt in haar onderzoek naar de wisselwerking tussen coping, persoonlijkheid en de nasleep van trauma: "Hoe ga je om met moeilijke omstandigheden?" Haar onderzoek omvat kinderen, adolescenten en volwassenen. Ze maakt gebruik van klinische en niet-klinische steekproeven en zet een breed scala aan onderzoeksmethoden in (longitudinaal, transversaal, burgerwetenschap, interventioneel, netwerkanalyse).

 • Novika Purnama Sari, MEd

  Ontwikkelingspsychopathologie, specifiek gericht op autismespectrumstoornis

  Novika Purnama Sari onderzoekt autisme kenmerken bij kinderen, met een focus op het ontrafelen van voorspellers gebruikmakend van populatiegebaseerde cohortstudies.

 • Donna de Maat, MSc.

  Risico en veerkracht in de kindertijd

  Donna de Maat onderzoekt waarom sommige kinderen problemen krijgen na blootstelling aan stressvolle omstandigheden (bijvoorbeeld negatieve levensgebeurtenissen), terwijl andere kinderen goed blijven functioneren. Ze heeft een specifieke interesse in welke kind (bijvoorbeeld persoonlijkheid) en omgevingskenmerken (bijvoorbeeld ouderschap) veerkracht bevorderen.

  Donna de Maat

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen