Het dagelijks leven meten: Experience Sampling Method

Wat onderzoeken we?

Hoe kunnen we het welzijn van jongeren bevorderen? Hoe kunnen werkgevers bijdragen aan een goede balans tussen werk en privé? Wat is een goede methode om te stoppen met roken? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden hebben onderzoekers meer inzicht nodig in hoe mensen functioneren in hun dagelijkse leven.

Het doel van onderzoek met de Experience Sampling Method -ook wel Ecological Momentary Assessment (EMA) genoemd- is te meten hoe individuen zich voelen, gedragen en denken in echte situaties in hun dagelijkse leven. Hoe reageert iemand op een verandering in hun omgeving, slaap of stressniveau? Hoe verschilt het effect van een interventie per persoon? Door te onderzoeken wat werkt voor wie, wordt er naar nieuwe oplossingen gezocht voor dit soort vragen.

Wat is Experience Sampling Method?

Experience Sampling Method is een gestructureerde methode waarmee onderzoekers de gevoelens, gedachten en gedragingen van deelnemers gedurende de dag kunnen volgen. Deelnemers vullen één of meerdere keren per dag in hoe het met hen gaat, bijvoorbeeld via een smartphone. Daarnaast kan bijvoorbeeld de locatie, bewegingen of hartslag van deelnemers gedurende een periode worden gevolgd. Deze combinatie van metingen levert data op die vervolgens worden gebruikt in het onderzoek en in de klinische praktijk (bijv. bij de behandeling van depressie).

Waarom gebruiken we deze onderzoeksmethode?

Door het uitvoeren van ESM-onderzoek hebben wetenschappers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam al veel wetenschappelijke inzichten opgedaan in diverse onderzoeksgebieden zoals werkgeluk, roken, opvoeding van pubers, zelfcontrole en alcoholgebruik. Het bijhouden van gevoelens, gedachten en gedrag in het dagelijkse leven is een effectief component van psychologische behandelingen en preventieprogramma’s. Om programma’s te ontwikkelen, waarmee gezondheid en welzijn kan worden bevorderd, werken onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam samen met onderzoekers van de TU Delft en het Erasmus MC, maar ook met patiënten, jongeren, gezinnen, professionals en andere maatschappelijke partijen.

Kennis delen: Rotterdam ESM Group

Het gebruik van de Experience Sampling Method leidt tot nieuwe verbinding tussen wetenschappelijke disciplines. Het volgen van mensen in het echte leven slaat ook een brug tussen wetenschap (hoe functioneren mensen?) en oplossingen (hoe kunnen we gezond gedrag en welzijn bevorderen in het dagelijkse leven?)

Experience Sampling Method (ESM) is een nieuwe en vrij complexe onderzoeksmethode waardoor er behoefte is aan het delen van kennis en expertise met onderzoekers. Zo werken onderzoekers samen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Wetenschappers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC en TU Delft delen hun kennis en expertise in de Rotterdam ESM Group. Voor meer informatie over de Rotterdam ESM Group neem contact op met Petra Olsthoorn of volg de Rotterdam ESM Group op LinkedIn.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen