Het dagelijks leven meten

Onderzoekers
 • prof. dr. Loes Keijsers

  Opvoeding en Ontwikkeling

  Ik gebruik ESM om beter te begrijpen hoe omgevingsfactoren zoals opvoeding en sociale media bijdragen aan het welbevinden van toekomstige generaties. Ik ontwikkel daarnaast eHealth-applicaties om veerkracht te versterken (GrowIt! App).

 • prof. dr. Lidia Arends

  Methodologie en Statistiek

  Ik ben betrokken bij geluksonderzoek en bij welzijn op de werkvloer, waarvoor ESM wordt ingezet om een goed beeld te krijgen van mogelijke factoren die met dit geluk en welzijn samengaan.

  portret
 • prof. dr. Ingmar Franken

  Klinische Psychologie

  Ik doe onderzoek naar de neurocognitieve aspecten van verslaving en middelen gebruik.

 • prof. dr. Pauline Jansen

  Klinische Psychologie

  Ik ben hoogleraar Ontwikkelingspychopathologie, en kijk in het bijzonder naar de determinanten van geestelijke gezondheid.

  Pauline Jansen
 • prof. dr. Daantje Derks

  Arbeids- en Organisatiepsychologie

  In dagboekstudies en ESM breng ik in kaart hoe mensen op het werk functioneren, qua prestaties, stress, en werkgeluk.

  Daantje Derks
 • prof. dr. Matthias Wieser

  Mentale gezondheid, transdiagnostische neurocognitieve processen bij angst

  Ik onderzoek met ESM de samenhang van transdiagnostische  neurocognitieve profielen van angst en dagelijkse emoties en slaap.

  Matthias Wieser
 • prof. dr. Annemiek Harder

  Effectieve Jeugdzorg

  Ik ben werkzaam als bijzonder hoogleraar op de Horizon-leerstoel Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en geïnteresseerd in N=1 interventie onderzoek.

 • prof. dr. Maartje Luijk

  Opvoeding van kinderen

  Ik zet ESM in om te bestuderen hoe ouders hun kinderen opvoeden in het dagelijkse leven. Zijn ze bijvoorbeeld wel eens overbetrokken? En wat doet dat met een kind?

 • dr. Danielle Remmerswaal

  Alcoholgebruik en zelfcontrole

  Door middel van EMA onderzoek ik welke factoren gerelateerd zijn aan alcoholgebruik in het dagelijks leven van drinkers.

  Danielle Remmerswaal
 • dr. Janna Cousijn

  Mentale gezondheid en hersenontwikkeling

  Ik onderzoek met ESM de wisselwerking tussen cannabis, alcohol, stemming en slaap

 • dr. Joyce Weeland

  Preventieprogramma’s voor jeugd en gezin

  Ik onderzoek met ESM en dagboekjes de effectiviteit van preventieprogramma’s gericht op kinderen, jongeren en opvoeders

 • dr. Daphne van de Bongardt

  Relaties met leeftijdsgenoten

  Ik wil gezonde en positieve relationele en seksuele ontwikkeling van jongeren begrijpen en bevorderen. Hiervoor gebruik ik onder andere ESM.

  Daphne van de Bongardt
 • dr. Karlijn Hermans

  Opgroeiende jongeren

  Ik onderzoek hoe jongeren opgroeien tot volwassen burgers in de samenleving. Daarbij maak ik gebruik van een combinatie van verschillende meetmethodes zoals neuroimaging, surveys, ESM, en recentelijk ook living labs.

  Karlijn Hermans
  Karlijn Hermans
 • dr. Ijsbrand Leertouwer

  Betrouwbaarheid van ESM data

  Ik onderzoek de betrouwbaarheid en validiteit van ESM data, met het oog op de bruikbaarheid voor de klinische praktijk.

 • dr. Marleen de Moor

  Analyseren van ESM data

  Als methodoloog heb ik me gespecialiseerd in hoe je (intensief) longitudinale data kan analyseren.

  portret
 • dr. Amaranta de Haan

  Opvoeding van jongeren

  Ik ben betrokken bij ESM studies naar opvoeding. Ik heb me daarnaast gespecialiseerd in analysemethoden voor de complexe data.

 • Anne Bülow, MSc

  Opvoeding van pubers

  Met dagboeken en ESM meet ik hoe ouders en jongeren in het dagelijkse leven met elkaar omgaan

  Anne Bülow
 • Savannah Boele, MSc

  Opvoeding van pubers

  Ik onderzoek met ESM en dagboekstudies of ouders hun kinderen beïnvloeden, of juist andersom

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen