Nieuwe manieren van werken

Anete Lusina

Wat onderzoeken we?

Organisaties reageren en anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving. Dit leidt tot nieuwe organisatievormen en manieren van werken, zoals platformwerk, zelfsturende teams, en werk dat overal en altijd gedaan kan worden. Hoe veranderen publieke en private organisaties en welke gevolgen heeft dit voor werkenden, burgers en organisatieuitkomsten?

Waarom doen we dit onderzoek?

We weten nog niet goed wat de gevolgen zijn van de nieuwe manieren van werken en van de nieuwe organisatievormen. Wat werkt en wat niet voor verschillende groepen werkenden en typen organisaties en onder welke condities? We gaan uit van een contextuele benadering waarin we kijken naar het individuele-, team-, organisatie-, en sectorniveau, naar de samenleving als geheel en hoe deze verschillende contexten met elkaar interacteren. Er is aandacht voor innovatie en prestaties van private en publieke organisaties, vraagstukken rondom HRM, leiderschap, diversiteit en inclusie, werk-privé-balans, duurzame inzetbaarheid en zelfsturende teams.

Op welke manier doen we dit onderzoek?

We gebruiken verschillende onderzoeksmethoden: (longitudinaal) kwalitatief en kwantitatief onderzoek (vragenlijsten en experimenten). 

Hoe maakt ons onderzoek impact?

Uitkomsten van onderzoek op dit terrein kunnen ingezet worden bij organisatieverandering, HRM-beleid, leiderschap en overheidsbeleid op het gebied van arbeid en organisatie. Vertegenwoordigers van organisaties, werkenden en de overheid hebben baat bij dit onderzoek doordat zij geïnformeerd veranderingen kunnen doorvoeren wat betreft de inrichting en aansturing van organisaties. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de kenniseconomie vereist dat organisaties leren en blijven leren. Dat uit zich zowel in het leervermogen van de organisatie als geheel (een idee hebben van wat werkt en niet werkt) als voor individuele werkenden (via scholing en leren op de werkvloer). De overheid kan hierbij een ondersteunende rol spelen, bijvoorbeeld door op gemeentelijk niveau organisaties bij elkaar te brengen en “best practices” uit te wisselen.    

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen