Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Dennis Kummer

Wat onderzoeken we?

Het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD (Big, Open and Linked Data) Cities onderzoekt de gevolgen van digitalisering en de snelle opkomst van datagebruik in steden en de ethische en sociale vraagstukken die daarmee gepaard gaan. Het perspectief van stadsbewoner en -bestuurder staat hierbij centraal; het onderzoek gebeurt voor, door en met burgers en bestuurders. Voorbeelden van vragen die uit onze onderzoeksprojecten zijn: Hoe kunnen we stadsbewoners betrekken in stedelijke data vraagstukken? Veranderen nieuwe veiligheidstechnologieëen (camera’s of drones) de beleving van de stad? Hoe kunnen we data inzetten om het leven van kwetsbare mensen in de stad te verbeteren?Is het mogelijk om bestaande data te gebruiken voor een betere brandveiligheid hoogbouw?

Waarom doen we dit onderzoek?

Het doel van de onderzoeksprojecten van het Centre for BOLD Cities is om bij te dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken met behulp van nieuwe technologieën, en om deze technologieën zelf op hun risico’s te bevragen en te onderzoeken. Doordat de onderzoeksteams multidisciplinair zijn, kijken we vanuit verschillende perspectieven en deskundigheid naar complexe vraagstukken. Burgers en bestuurders worden actief betrokken bij het onderzoek omdat deze partijen uiteindelijk de gebruikers zijn van de daadwerkelijke slimme stad.

Op welke manier doen we dit onderzoek?

We doen dit onderzoek in de regel met ontwerpende methoden en in co-creatie met betrokkenen. Meer weten over de onderzoeksprojecten van het Centre for BOLD Cities? Lees hier verder.

Hoe maakt ons onderzoek impact?

BOLD Cities is een samenwerking van de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam (alliantie Leiden-Delft-Erasmus Universities)en werkt samen met Hogeschool Rotterdam, het Centraal Bureau voor de Statistiek, gemeentelijke afdelingen in Rotterdam en Den Haag, De Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Lokaal MKB en smart city startups.

Dat de resultaten van ons onderzoek impact hebben, is onder andere te zien aan:

Datawandelingen waarbij stedelingen meegenomen worden door de stad en aan het denken worden gezet over data en privacy in de stad. Deze wandelingen worden nu ook door organisaties, zoals Waag, georganiseerd.

Jouw buurt, jouw data: een online game die kennis van data en privacy van stedelingen in kaart brengt en bewustzijn creëert, en waarvan inmiddels een lesprogramma voor middelbare scholen is gemaakt.

Design contest: een wedstrijd waarbij designers en kunstenaars uitgenodigd werden bij te dragen aan de zichtbaarheid van data in steden.

Data Empowerment Design Studio: in de Data Empowerment Design Studio komen de Centre for BOLD Cities-wetenschappers samen met lokale stadsbewoners, designers en buurtinitiatieven om te bespreken hoe ze betrokken kunnen raken bij stedelijke datavraagstukken.

Een goede start met data in de stad: BOLD Cities ontwikkelde samen met Platform 31 een stappenplan voor gemeenten die big data willen inzetten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen