Drie ESSB wetenschappers ontvangen NWO SGW Open Competitie subsidie

Voor onderzoek naar rampenrecht; viskwekerijen; modder
Erasmus University Rotterdam Campus
Verrekijker

Onderzoek naar internationale juridische paraatheid bij rampenbestrijding, naar effecten van automatisering op zorg voor dieren en hun leefomgeving, hoe kennis over het rivierslib van de Geul helpt bij voorbereiden op natuurrampen en veerkracht van alleenstaande ouders. Alle vier de onderzoeken ontvangen een NWO SGW Open Competitie beurs van 50.000 euro.

Clara Egger

DisLex – Analyseren de kenmerken van rampenrecht met computationele tekstanalysemethoden

dr. Clara Egger, Departement Bestuurskunde en Sociologie

Het versterken van de veerkracht bij rampen is een prioritaire mondiale doelstelling. Juridische paraatheid, namelijk de aanneming van rampenwetgeving die een doeltreffende rampenbestrijding organiseert en de mensenrechten en de democratie waarborgt, is de sleutel tot dit doel. Ondanks internationale richtlijnen is er weinig bekend over de kwaliteit van het rampenrecht wereldwijd. DisLex vult deze leemte en gebruikt computationele tekstanalyse methoden om de eerste dataset te creëren die de kenmerken van het rampenrecht in 100 landen vergelijkt over een periode van 10 jaar (2013-2023). DisLex opent nieuwe wegen voor onderzoek naar de impact van juridische paraatheid op rampenbestendigheid.

Dr. Francisca Grommé

De gevolgen van automatisering voor alledaagse zorgpraktijken op viskwekerijen

dr. Francisca Grommé, Departement Bestuurskunde en Sociologie

Boerenbedrijven automatiseren zorg voor dieren en hun omgeving, bijvoorbeeld door benodigde voeruitgifte te voorspellen. Maar wat is het effect van deze geautomatiseerde werkomgeving op de ervaren verantwoordelijkheden van werknemers voor dieren en hun leefomgeving (zorgpraktijken)? Deze vraag wordt beantwoord door kwalitatief onderzoek bij twee hightech visboerderijen, met als doel het opstarten van een innovatieve, interdisciplinaire onderzoekslijn. Het baanbrekende aspect voor studies naar werk is dat visboerderijen effecten van automatisering op afhankelijkheidsrelaties tussen werknemers, dieren en leefomgeving zichtbaar kunnen maken, hetgeen een alternatief biedt voor het uitgangspunt van menselijke autonomie. De resultaten kunnen technologieontwerp ondersteunen en bijdragen aan beleidsdiscussies over landbouwhervormingen.

Irene van Oorschot
Tim Leguijt fotografie

Modder Matters! Een etnografische verkenning van de sociaal-ecologische implcaties van modder na de natuurramp

dr. Irene van Oorschot, Departement Bestuurskunde en Sociologie

Dit etnografisch onderzoek verkent transformaties van de ecologie en publieke en private ruimte in Valkenburg aan de Geul, als gevolg van de overstromingen van 2021 door het prisma van rivierslib. Deze etnografische studie analyseert hoe rivierslib de lokale ecologie en sociale omgeving van de Geul heeft geïnformeerd, getransformeerd en gedeformeerd. Het ontwikkelt daarmee een beter begrip van de manier waarop natuurrampen ingrijpen in zowel menselijke als meer-dan-alleen menselijke relaties. Op die manier levert deze studie kennis op die beleidsmakers en andere stakeholders helpt om beter voorbereid te zijn op toekomstige natuurrampen in Nederland en daarbuiten.

Over NWO Open Competitie

Met de NWO Open competitie - SGW wil het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen aan onderzoekers de kans geven onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden. Het financieringsinstrument is bedoeld voor een brede groep onderzoekers in verschillende fases van hun wetenschappelijke loopbaan.

Onderzoeker
Onderzoeker
Onderzoeker
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB | kooistra@essb.eur.nl | 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen