Erasmus SYNC lab maakt stappenplan voor inclusief onderzoek

In veel wetenschappelijke onderzoeken is een gebrek aan diversiteit. Dit komt mede doordat er een selectie-bias zit in de deelnemers. Jongeren van middel tot hoge sociaaleconomische achtergronden zijn vaak over gerepresenteerd in onderzoek. Het Erasmus SYNC Lab ontving onlangs een communicatie-beurs om hun onderzoek meer divers en inclusiever te maken. Dr. Lysanne te Brinke en Kayla Green leggen uit hoe Erasmus SYNC lab dat de komende jaren wilt aanpakken.

Hoe ontstaat de selectie-bias in wetenschappelijk onderzoek?

Te Brinke: “Er zijn meerdere factoren die een rol spelen bij selectieve (zelf)selectie van deelnemers aan wetenschappelijk onderzoek. Ook ontstaat selectie bias in verschillende fases van het onderzoek. Allereerst ontstaat er bias doordat niet alle type scholen even bereid zijn om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo bereiken wij via scholen makkelijker jongeren die een theoretische opleiding volgen (bijvoorbeeld vwo) dan jongeren die een praktijkgerichte opleiding volgen (bijvoorbeeld vmbo of mbo). Vervolgens geeft maar een deel van de bereikte jongeren toestemming voor deelname. Wij denken dat de verouderde en onnodige complexe manier van toestemming vragen via brieven hier een rol in speelt. Voor jongeren zijn deze brieven vaak te moeilijk te lezen, het is veel informatie en het schrikt af.”

Waarom is divers en inclusief onderzoek zo belangrijk?

Green: “Wij vinden het belangrijk dat de doelgroep waar wij onderzoek naar doen, jongeren, een representatieve steekproef is van de Nederlandse samenleving. Om een representatieve steekproef te kunnen hebben, moet je aandacht besteden aan diversiteit en inclusie. Alleen zo krijg je een compleet beeld van wat je onderzoekt.”

Hoe wil Erasmus SYNC lab onderzoek meer divers en inclusiever maken?

Green: “Om ons onderzoek meer divers en inclusiever te maken hebben we binnen het Erasmus SYNC Lab een aantal doelen opgesteld: 1) meer jongeren met bi- of multiculturele achtergrond bereiken, 2) meer jongeren bereiken die een praktijkopleiding (vmbo en mbo) volgen of gevolgd hebben en 3) andere manieren, zoals vlogs en video’s, gebruiken om informatie te delen met jongeren. Om dit laatste doel te bereiken hebben we al concrete stappen genomen. Wij hebben in samenwerkingen met jongeren informatievideo’s gemaakt die jongeren op laagdrempelige manier te informeren over lopende onderzoeken.”

Waarom spelen informatievideo’s een belangrijke rol om jullie onderzoek inclusiever te maken?

Te Brinke: “Informed consent (geïnformeerde toestemming) is een belangrijke kernwaarde van wetenschappelijk onderzoek. Deelnemers moeten geïnformeerd worden over het doel van het onderzoek en hoe er met hun gegevens wordt omgegaan. Ook moeten deelnemers weten dat ze zich altijd kunnen terugtrekken uit een onderzoek. Deze informatie wordt nu vaak alleen aangeboden in digitale brieven. Vanuit ons YoungXperts platform hebben we met jongeren gesproken over deze digitale brieven. Zij gaan aan dat ze vaak geen zin hadden om een lap tekst te lezen en ook ontmoedigd raakten door alle wetenschappelijke termen. De jongeren vonden ook dat je via een brief moeilijk kan inschatten of je onderzoekers wel kan vertrouwen. Jongeren gaven aan dat zij het liefst onderzoekers zelf in beeld zien die uitleggen wat er met hun gegevens gebeurd. Op basis van die input hebben zijn we deze informatievideo’s gaan maken.”

Hoe kun je jongeren die nu (bijna) nooit meedoen met onderzoek bereiken?

Te Brinke: “Wij proberen jongeren te bereiken via sleutelfiguren, mensen die om de jongeren heen staan, zoals docenten en jongerenwerkers. Het is belangrijk om niet alleen te wachten totdat jongeren naar ons toe komen, maar ook actief naar hen toe te gaan. Het begint met jezelf zichtbaar maken bij de mensen die deel uit maken van je doelgroep. Bijvoorbeeld door jongeren op te zoeken in de wijken, via ons mobiele YoungXperts Living Lab.”

Kunnen andere onderzoekers jullie om advies vragen over hoe je diversiteit en inclusiviteit waarborgt in je onderzoek?

Green: “Wij staan altijd open om met onderzoekers van gedachten te wisselen en na te denken over mogelijke samenwerkingen, graag zelfs. Andere onderzoekers kunnen ons dus zeker benaderen voor advies of vragen. Wij zijn natuurlijk ook benieuwd naar hoe andere onderzoekers hun onderzoek inclusiever maken!”

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen