Eveline Crone benoemd tot hoogleraar Developmental Neuroscience in Society

Foto van Eveline Crone
Foto:Roemer Overdiep

Prof.dr. Eveline Crone is benoemd tot hoogleraar ‘Developmental Neuroscience in Society’ bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De leerstoel focust zich op de toekomst van de volgende generatie. Onder andere door het begrijpen van de manier waarop optimale kansen kunnen worden gecreëerd door neurowetenschappelijke methoden te gebruiken. Daarnaast wil zij haar onderzoek integreren met de maatschappelijke vraagstukken waar we nu voor staan. Professor Crone start per 1 april 2020 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Prof.dr. Eveline Crone heeft een zeer grote en indrukwekkende staat van dienst. Zo ontving zij in 2017 de Spinozapremie, de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding, voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van het brein in de adolescentie. Daarnaast heeft zij in 2017 de Ammodo KNAW Award toegekend gekregen en in 2018 de KNAW Hendrik Mullerprijs voor de Gedragswetenschappen. Zij bekleedt een belangrijke bestuursfunctie op Europees niveau als lid van de van Scientific Council van de European Research Council (ERC), een orgaan van 22 topwetenschappers die de financierings-strategie van de ERC bepaalt, benoemd door de Europese Commissie. Vanaf 1 januari 2020 bekleedt zij de functie van ERC vice-president voor Social Sciences and Humanities.
Het grote publiek kent haar van het boek 'Het puberende brein’ en de film ‘Hersenen in Groei’. 

Rector Magnificus Rutger Engels is enthousiast over de komst van Eveline Crone naar de Erasmus Universiteit: Zij is niet alleen een fenomenale wetenschapper, ze is een integere, verbindende en krachtige persoonlijkheid die heeft laten zien dat leiderschap zowel profilering van jezelf betekent, als een sterke focus op het team. Daarnaast heeft zij een sterke nationale en internationale positie in en visie op wetenschapsbeleid.”

Ontwikkeling van jonge mensen
Eveline Crone onderzoekt hoe wij de dynamische hersenontwikkeling tussen geboorte en jong volwassenheid kunnen relateren aan hoe jongeren over zichzelf en anderen nadenken. Hierbij is zij gespecialiseerd in de adolescentie: de periode tussen de kindertijd en de volwassenheid. In deze periode ontwikkelen jongeren relaties buiten de familie context, ontwikkelen ze hun zelfbeeld en stellen die bij, en maken ze een veelvoud aan keuzes, zoals hun vervolgopleiding, beroep en positie in de samenleving. Bij de EUR wil zij haar onderzoek integreren met de maatschappelijke vraagstukken waar we nu voor staan. Hoe bereiden we jongeren voor op de toekomst, hoe maken we gebruik van de enorme creativiteit van de nieuwe generatie, en hoe verbinden we wetenschap met de samenleving?

“Ik kan me geen betere plek voorstellen om dit onderzoek te doen dan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij internationaal toponderzoek direct wordt verbonden met maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen.De EUR werkt vanuit diverse wetenschappelijke en maatschappelijke missies, via co-creatie, living labs en citizen science is het voor wetenschappers uit de sociale wetenschappen een absolute droom om hier te werken. Ik ben er ontzettend trots op dat ik daar vanaf nu aan mag bijdragen.” aldus Eveline Crone over haar aanstelling bij de EUR.

Toponderzoek, interdisciplinair en maatschappelijk
Professor Crone belichaamt als toponderzoeker de koers die de ESSB de afgelopen twee jaren heeft ingeslagen door meer aandacht te schenken aan de ontwikkeling van interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s. Haar kennis op het terrein van de neurowetenschappen wordt bij ESSB verbonden met gedrag en sociale context. Hierdoor kan zij een brug slaan tussen psychologie en pedagogische wetenschappen daar waar het gaat om de ontwikkeling van kinderen en jongeren en de sociale context waarbinnen zij opgroeien. Daarnaast past haar onderzoek bij het versterken van de samenwerking tussen ESSB en Erasmus MC in het Generation-R onderzoek. Ook het grote belang dat Crone hecht aan onderzoek dat er maatschappelijk toe doet, past in het DNA van de ESSB. Haar onderzoek laat zien dat excellentie in onderzoek en maatschappelijke impact hand in hand kunnen gaan. Voor professor Crone zijn de relaties met de stad en de regio Rotterdam een uitgelezen kans om meer werk te kunnen maken van ‘citizen science’.
Decaan prof.dr. Victor Bekkers “Haar grote wetenschappelijke kennis, interdisciplinariteit en maatschappelijke betrokkenheid past heel goed bij de ambities van de ESSB. Ik ben daarom zeer trots dat we haar in onze faculteit kunnen verwelkomen”.

Over Eveline Crone
Prof.dr. Eveline Crone is Cum-Laude gepromoveerd in de Ontwikkelingspsychologie bij de Universiteit van Amsterdam. Na haar PhD heeft ze twee jaar als postdoctoraal onderzoeker gewerkt bij de Universiteit van Californië in Davis. In 2009 is ze benoemd tot hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Sinds 2013 is zij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
In september 2017 ontving zij de Spinozapremie voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van het brein in de adolescentie.

Voor haar promotieonderzoek heeft ze in 2008 zowel de J.C. Ruigrokprijs als de Junior Heymansprijs gewonnen. In 2009 ontving zij de Huibregtsenprijs voor wetenschap en maatschappij, uitgereikt door de minister van onderwijs. In 2011 ontving zij de Early Career Award van de Society for Psychophysiological Research in Boston (USA). In januari 2017 ontving zij de Ammodo KNAW Award en in 2018 de KNAW Hendrik Mullerprijs voor de Gedragswetenschappen

Zij is sinds 2017 lid van de Scientific Council van de European Research Council (ERC), een van de belangrijkste pilaren van het Europese Framework programma met als missie om excellentie gedreven, frontier research te financieren. Vanaf 1 januari 2020 is zij vice-president voor het domein Social Sciences and Humanities.

Crone heeft verschillende grote onderzoeksbeurzen toegewezen gekregen, waaronder een VENI, VIDI en VICI beurs van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en twee beurzen van de European Research Council (ERC), namelijk een Starting Grant in 2010 en Consolidator grant in 2016. Zij is mede-onderzoeker in het zwaartekracht programma “Consortium Individual Development” (penvoerder Universiteit Utrecht, looptijd 2013-2023).

In 2018 publiceerde ze een geheel vernieuwende versie van het Nederlandstalige boek 'Het puberende brein' voor een groter publiek waarvan > 100.000 exemplaren zijn verkocht en is vertaald in 6 landen. Voor jongeren ontwikkelde zij de jongerenwebsite Kijk in je brein. Deze website is ontwikkeld samen met experts in jongerencommunicatie. Het is een plek waar jongeren terecht kunnen voor informatie voor spreekbeurten en profielwerkstukken.

Eveline Crone is bij het opstarten van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) benoemd tot één van de boegbeelden van de route NeurolabNL, die zich bezig houdt met het thema ‘Hersenen, cognitie en gedrag: leren ontwikkelen en ontplooien’.

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, e-mail: kooistra@essb.eur.nl Tel: 010 408 2135 | bgg | 06 83676038 | 010 4081216

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen