Evelyn Ruppert benoemd op prof.dr. J.A.A. van Doorn wisselleerstoel

Socioloog prof.dr. Evelyn Ruppert is benoemd op de prof.dr. J.A.A. van Doorn wisselleerstoel. De leerstoel is een eerbetoon aan de oprichter van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Tegelijkertijd is zij aangesteld als Van Doorn Fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences (NIAS). Tijdens haar verblijf geeft zij enkele seminars en op 14 juni spreekt zij de Van Doornlezing uit tijdens de Dag van de Sociologie.

Evelyn Ruppert is hoogleraar Sociologie aan Goldsmiths, University of Londen. Ze is een vooraanstaand en vernieuwend onderzoeker van de manier waarop technologie overheidsbestuur verandert. Met haar werk zet ze een wijze van werken van professor Jacques van Doorn voort in een tijd van big data. Zo onderzoekt zij de manieren waarop beleid en bestuur samenhangen met data en kennis. Ook onderzoekt zij de wijzen waarop kennis zich vertaalt in de praktijk van hedendaagse beleidsvraagstukken als migratie en burgerschap. Ruppert stelt voor de sociologie belangrijke vragen: welke gevolgen hebben het gebruik en voorhanden zijn van big data voor de manieren waarop sociale wetenschappers onderzoek doen? Binnen welke geschiedenissen en politieke contexten komen methoden tot stand?

De looptijd van de wisselleerstoel is van 1 februari – 1 juli 2018. Bij het NIAS werkt zij aan het ontwikkelen van nieuwe modellen van ‘citizen data’. Hierbij worden officiële statistieken als collectieve prestaties beschouwd en burgers actief via democratisch debat en overleg hebben kunnen bijdragen aan het creëren van kennis over de samenleving waaraan zij deelnemen. Tijdens haar verblijf geeft enkele seminars en op 14 juni spreekt zij de Van Doornlezing uit tijdens de Dag van de Sociologie.

Over de leerstoel

De prof.dr. J.A.A. van Doorn wisselleerstoel is een eerbetoon aan professor Jacques van Doorn. Hij was in 1963 de grondlegger van de opleiding Sociologie en de eerste decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). De wisselleerstoel is tevens een samenwerkingsverband met het Netherlands Institute for Advanced Study in Humanities and Social Sciences (KNAW-NIAS). De leerstoelhouder is daar aangesteld als Van Doorn Fellow. De voorgaande leerstoelhouders zijn prof.dr.mr. Mark Bovens en prof.dr.mr. Kees Schuyt.  De aan de leerstoel gekoppelde Van Doornlezing maakt dit jaar onderdeel uit van het lustrumjaar ESSB55.

Over Evelyn Ruppert

Prof.dr. Evelyn Ruppert is hoogleraar Sociologie aan de Goldsmiths, University of London. In 2014 heeft zij een ERC Consolidator Grant ontvangen voor haar project ‘Peopling Europe: How data make a people’. Evelyn Ruppert is tevens een van de oprichters van het open acces wetenschappelijke tijdschrift 'Big Data & Society'. Haar meest recente boek, samen met Ensin Igin, is Being Digital Citizens uit 2015. Voordat zij in 2002 promoveerde en werkzaam werd bij de universiteit is zij elf jaar in de ruimtelijke ordening actief geweest en als heeft zij als beleidsadviseur en overheidsconsultant gewerkt.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, T (010) 408 2135 | E kooistra@essb.eur.nl