Geslaagd eerste #FEYEUR symposium

Sinds 2018 werken Feyenoord en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen bij onderzoek naar het effect van Feyenoord op de Rotterdamse samenleving. Kort geleden vond het eerste #FEYEUR-symposium plaats waarin de resultaten van de scripties van studenten werden gedeeld met de medewerkers van de maatschappelijke afdeling van Feyenoord. Vanaf de start van het project hebben zestien studenten stage gelopen en onderzoek gedaan naar verschillende onderzoeksvragen binnen Feyenoord.

Tijdens het symposium werd er gesproken over verschillende thema’s zoals ouderbetrokkenheid, gemeenschapsveiligheid in Rotterdam-Zuid, Rotterdamse jongeren op de arbeidsmarkt, maar ook naar de meerwaarde van het merk Feyenoord en de haalbaarheid van meer stageplekken binnen Feyenoord.

Zo heeft een aantal studenten onderzoek gedaan naar de effecten van het volgen van een Positive Youth Development-sportprogramma op de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen op Zuid. Er werden positieve resultaten gevonden bij verschillende thema’s zoals weerbaarheid, zelfvertrouwen en verbondenheid bij kinderen die na schooltijd gingen voetballen en bokslessen kregen.

Het #FEYEUR-symposium werd door beide partijen als een mooie manier ervaren om de praktijk met de theorie te verbinden. Studenten kregen de kans een presentatie te geven over hun scriptie-onderzoek en de bevindingen van hun stage. Ook het team van Feyenoord kijkt positief terug op de dag. Ze hebben een breed inzicht gekregen in de impact van hun werk op kinderen en jongeren van Zuid. De Feyenoorders waren enthousiast over de resultaten die ze te horen kregen en voelden zich geïnspireerd voor het volgende seizoen.

 

Arie Kers
Meer informatie

Jenny Venhuizen, coördinator #FEYEUR, project-coordination-FEYEUR@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen