Jongvolwassenen en kwetsbare jongeren worden tijdens de pandemie harder geraakt

Masao mask

Jongeren en jongvolwassenen bevinden zich in een levensfase waarin er nog veel ontwikkeling plaatsvindt op sociaal-emotioneel gebied. Veel onderzoekers en experts gaven aan zich zorgen te maken over de impact van de COVID-19 pandemie op het mentale welzijn van jonge mensen. In mei en november 2020 startte Erasmus SYNC Lab, in samenwerking met het Movez Lab en de Radboud Universiteit, daarom een online survey onderzoek bij ruim 800 jongeren en EUR-studenten. Het doel van het onderzoek was om bij jongeren en jongvolwassenen veranderingen in stemming, als gevolg van de COVID-19 pandemie, in kaart te brengen.

Jongvolwassenen ervoeren minder gevoelens van kracht

Uit het onderzoek bleek dat jongvolwassenen (18 – 26 jaar) vorig jaar, tijdens de COVID-19 pandemie, harder werden geraakt dan jongeren.  “Onze bevindingen laten zien dat bij jongvolwassenen gevoelens van kracht, spanning, en depressie meer bij elkaar lagen, terwijl bij jongeren duidelijker te zien was dat zij meer gevoelens van kracht ervoeren dan gevoelens van spanning en depressie. Ook zagen wij een piek in negatieve stemmingswisselingen bij de jongvolwassenen, een resultaat dat voor de COVID-19 pandemie, juist bij 15- en 16-jarigen gezien werd. Wij veronderstellen dan ook dat jongvolwassenen meer moeite hadden en harder geraakt werden door de COVID-19 pandemie .” aldus neuropsycholoog Kayla Green, die betrokken is bij het onderzoek.

Kwetsbare jongeren ervoeren meer negatieve stemmingswisselingen

Een ander belangrijke bevinding was de bevestiging dat kwetsbare jongeren het moeilijker hadden dan hun leeftijdsgenoten. Uit het onderzoek van Green en haar collega’s bleek namelijk dat jongeren die te maken hadden met stress binnen de familie of ongelijke kansen in het online thuis onderwijs (denk aan slechter internetverbinding of gebrek aan ruimte om lessen te kunnen volgen) minder stabiel waren in hun negatieve emoties. Zij lieten meer negatieve stemmingswisselingen zien.

Langetermijneffecten pandemie onderzoeken

Een aantal weken geleden hebben de onderzoekers de survey voor een derde keer afgenomen bij de deelnemers. Momenteel zijn ze bezig met het verwerken van de data. “Met de derde meting hopen we beter inzicht te krijgen in de mechanismen die een rol spelen bij de nadelige langetermijneffecten van de COVID-19 pandemie op het welzijn van jonge mensen.” legt Green uit.


Het hele onderzoek is open access te lezen.

Onderzoeker

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen