Meer geld, meer vleesconsumptie?

Austin Santaniello

Economische ontwikkeling is de sleutel tot verbetering van onze voeding. Naarmate het inkomen per hoofd van de bevolking stijgt, kunnen mensen het zich veroorloven meer calorie├źn te eten en die calorie├źn uit een breder scala van voedselbronnen te halen. Een stijgende vleesconsumptie is een teken van toenemend welzijn. Als we kijken naar historische gegevens uit een reeks landen, is het patroon duidelijk: als de inkomens stijgen, stijgt ook de vleesconsumptie. De consumptie lijkt het snelst te stijgen in de armste landen en trager in de rijkere landen, wat door economen een "Kuznets-curve" wordt genoemd. Maar is dit altijd waar? In deze Engelse blogpost presenteren Natasha Ogier-Russell en Jennifer Holland bewijs tegen Kuznets' theorie over vleesconsumptie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen