Naar eerlijke arbeidsomstandigheden voor crowd workers

Crowd workers
Miguel Angel Hernandez

Crowd work staat voor het onzichtbare werk dat mensen doen om te voldoen aan de toenemende vraag van de samenleving naar automatisering en kunstmatig intelligente oplossingen. Crowd workers spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het categoriseren en labelen van data en het trainen van algoritmes. Dr. Ward van Zoonen van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een Erasmus Trustfonds subsidie t.w.v. €10.000 ontvangen om onderzoek te doen naar de arbeidsomstandigheden van crowd workers in Europa. Hij zal dit onderzoek uitvoeren tussen mei en oktober 2022.

Crowd work is niet zonder controverse en problemen. Academische en maatschappelijke debatten kenschetsen vaak de slechte werkomstandigheden van platformwerkers, waarbij zaken als loondiefstal, gebrek aan (sociale) ondersteuning en eenzijdige algoritmische besluitvorming aan de orde komen. Interessant is dat crowd workers grotendeels in de schaduw opereren, waardoor ze zelfs de bijnaam 'Ghost Workers' hebben gekregen. In zo'n verborgen omgeving zien digitale platforms menselijke werkers als vervangbare radertjes in de machine. Bij eventuele problemen wordt er bij digitale platforms eerder afscheid genomen van een werker dan dat men ervoor kiest gehoor te geven aan zijn of haar stem zodat zorgen kunnen worden opgelost.  

(On)eerlijke arbeidsomstandigheden in kaart brengen

De toenemende vraag naar automatisering en kunstmatig intelligente oplossingen, gekoppeld aan de bezorgdheid over de arbeidsomstandigheden van een grotendeels onzichtbare groep crowd workers, rechtvaardigt meer aandacht voor hun werkervaringen en welzijn. Daarom neemt dit onderzoeksproject de taak op zich om verschillende (on)eerlijke werkomstandigheden in kaart te brengen en te identificeren in welke mate ze de ervaringen en het welzijn van crowd workers in Europa beïnvloeden.

In dit onderzoek zal Ward verschillende eerlijk werk principes onder de loep nemen. De acht eerlijk werk principes die centraal staan in zijn onderzoek zijn loon (minimumloon, regelgeving over wanbetaling), voorwaarden (informatie over werk), contracten (naleving van wetten), communicatie (constructieve feedback), management (betwisting van werkevaluaties), bestuur (transparantie), het gebruik van data (toegang tot verzamelde gegevens), en vertegenwoordiging (collectieve vertegenwoordiging en onderhandeling). Hij zal onderzoeken of en hoe deze principes van eerlijk werk worden ervaren en met welke gevolgen.

Ontwikkelen van wetgeving en reguleren van digitale arbeidsvormen

Ward: "De inzichten die dit werk oplevert zijn niet alleen relevant voor ons theoretisch begrip van werkkenmerken en welzijn in nieuwe arbeidsvormen, maar kunnen ook een belangrijke aanzet vormen voor lopende inspanningen om wetgeving te ontwikkelen en digitale arbeidsvormen in de Europese economie te reguleren."

Dit onderzoek maakt deel uit van het grotere onderzoeksproject GHOSTWORK. En is ondersteund door het Erasmus initiatief over de maatschappelijke implicaties van kunstmatige intelligentie.

Meer informatie

Communicatie Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Marjolein Kooistra - kooistra@essb.eur.nl

 

Gerelateerde content
'Ghost workers’ zijn onzichtbare arbeiders die op het internet online taken uitvoeren. Er wordt een model ontwikkeld voor het analyseren van de effecten van …
Prof. dr. Claartje ter Hoeven

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen