Societal Impact of AI

Artificiële intelligentie voor mens en maatschappij

Of het nu gaat om boodschappen doen, daten, het organiseren van ons werkleven of het streamen van een Netflixserie, artificiële intelligentie (AI) heeft ons dagelijks leven al enorm veranderd - zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Wat betekent dat voor ons als individuele burgers en voor de samenleving als geheel? Wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe kunnen we het potentieel van AI benutten en tegelijkertijd de risico's tot een minimum beperken?

Dit Erasmus Initiative is gericht op innovatief en interdisciplinair onderzoek en onderwijs in AI, waarbij de samenleving centraal staat. Samen met de belangrijkste betrokkenen bepalen we de kaders voor het gebruik van AI dat mens en maatschappij ten goede komt. Dat doen we door AI dichter bij de mensen te brengen.

We richten ons op vier belangrijke domeinen van onze samenleving, waarbinnen we hot topics aanpakken, zoals urban AI, deep fake, klimaatverandering, digital placemaking en street art.

AI in kunst en cultuur

Het gebruik van AI belooft een overgang naar open en inclusieve toepassingen in kunst en cultuur. De leidende vraag in deze programmalijn is hoe het gebruik van AI in kunst nieuwe mogelijkheden kan creëren voor mensen, organisaties en systemen om hun volledige potentieel te ontsluiten met AI.

.

We beschouwen AI in kunst en cultuur als onderwerp van studie, maar ook als proeftuin om creativiteit, betrokkenheid en sympathie te bevorderen - allemaal nodig om de kaders te bepalen hoe AI ten goede komt aan mens en maatschappij.

AI in communicatie en verandering

Het gebruik van AI in communicatie, 'cognitieve communicatie', belooft ongekende mogelijkheden voor verandering—voor een gezonde, betekenisvolle en duurzame leefstijl en leefomgeving. De grote vraag blijft: hoe kunnen we de voordelen van digitale technologie optimaal benutten en de risico's beperken?

.

We nemen een sterk mensgerichte benadering, met een focus op ons dagelijks mediagebruik. AI is daarbij een onderwerp van studie, maar ook een instrument voor innovatief onderzoek en onderwijs op het gebied van cognitieve communicatie en verandering.

AI in de gezondheidszorg

Het gebruik van AI in de gezondheidszorg belooft een overgang naar een duurzaam, empowered en inclusief gezondheidssysteem. In ons onderzoek en onderwijs bestuderen we de transitie van gezondheidszorg met AI vanuit een maatschappelijk perspectief. We volgen meer een reflectieve dan instrumentele benadering.

.

We denken na over wat het betekent om trajecten van patiënten en beloningssystemen van zorgverleners te verschuiven van het beheren van het slechte (ziekte) naar het beheren van het goede (gezondheid). Op mesoniveau reflecteren we op de ontwikkeling van een geïntegreerde volksgezondheid die gepersonaliseerde preventie kan bieden. Op microniveau denken we na over hoe zorgverleners nieuwe vaardigheden en nieuwe rollen ontwikkelen.

AI in werk en arbeidsmarkt

AI toepassingen worden steeds belangrijker in organisaties, waardoor werkpraktijken en -relaties ingrijpend veranderen. Op macroniveau betekent dat bijvoorbeeld datagestuurde besluitvorming en dienstverlening, terwijl op microniveau automatisering de veiligheid op de werkplek kan vergroten.

.

In deze programmalijn nemen we een mensgerichte benadering. De nadruk ligt op de mogelijkheden van nauwe samenwerking tussen mens en machine, terwijl de nadelen worden beperkt. Ons onderzoek en onderwijs richt zich op nieuwe methoden in werk en arbeidsmarkt die de veiligheid en het welzijn van alle werknemers kunnen verbeteren. Zo draagt deze lijn bij aan een inclusieve toekomst van werk.

Aanpak

Wij richten ons op ‘human augmentation’ met AI – het inzetten van artificiële intelligentie in lijn met de verwachtingen en waarden van mens en maatschappij. We omarmen een multidisciplinaire en multimethodische aanpak, en maken bijvoorbeeld gebruik van data science, citizen science en living labs. Samen met burgers, studenten, wetenschappers en organisaties verkennen we nieuwe mogelijkheden om hun volledige potentieel te ontsluiten met AI als medewerker en adviseur.

Kunstmatige intelligentie in het onderwijs

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een hoop AI-opleidingen en vakken.

Samenwerkingen

Het Erasmus Initiatief ‘Societal Impact of AI’ (AiPact) maakt deel uit van het Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA). We bouwen aan structurele samenwerkingen met Erasmus MC, TU Delft en de gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld door mee te werken aan de initiatievenCentre for Bold Cities, Cultuurcampus Rotterdam, Resilient Delta, Healthy Start, and Convergence for Health and Technology.

Stuurgroep

Moniek Buijzen
Moniek Buijzen
Professor of digital communication and behavioural change
People Page
Claartje ter Hoeven
Professor of organizational dynamics in the digital society
People Page
Gerrit Schipper
Gerrit Schipper
Executive director of Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA)
People Page
Iris Wallenburg
Iris Wallenburg
Associate professor of health policy and management
People Page
Miniatuurvoorbeeld
Farshida Zafar
Director of ErasmusX, Erasmus University Rotterdam radical educational innovation unit
People Page
Liesbet van Zoonen
Professor of sociology and academic director of the Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities
People Page
Yanick Kuper
Managing director
People Page
Marcel van Oosterhout
Business controller
People Page

Wetenschapscommissie

Dennis Fok
Dennis Fok
Professor of applied econometrics
People Page
Patrick Groenen
Professor of Statistics
People Page
Wiro Niessen
Wiro Niessen
Professor of medical image analysis, Erasmus MC and TU Delft
People Page
Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Professor and lector of transformative education and board member of Rotterdam Arts and Sciences Lab (RASL)
People Page
Portrait of Jason Pridmore
Jason Pridmore
Associate professor of media and communication
People Page
Puntoni
Stefano Puntoni
Professor of marketing
People Page
Daan Stam
Daan Stam
Professor of innovation management
People Page
Franziska Weber
Associate professor in law and economics
People Page
Anne Marie Weggelaar-Jansen
Anne Marie Weggelaar-Jansen
Assistant professor of change and innovation in health policy and management
People Page

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen