Societal Impact of AI (AiPact)

Artificiële intelligentie voor mens en maatschappij

Of het nu gaat om boodschappen doen, daten, het organiseren van ons werkleven of het streamen van een Netflixserie, artificiële intelligentie (AI) heeft ons dagelijks leven al enorm veranderd - zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Wat betekent dat voor ons als individuele burgers en voor de samenleving als geheel? Wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe kunnen we het potentieel van AI benutten en tegelijkertijd de risico's tot een minimum beperken?

Dit Erasmus Initiatief is gericht op innovatief en interdisciplinair onderzoek en onderwijs in AI, waarbij de samenleving centraal staat. Samen met de belangrijkste betrokkenen bepalen we de kaders voor het gebruik van AI dat mens en maatschappij ten goede komt. Dat doen we door AI dichter bij de mensen te brengen.

We richten ons op vier belangrijke domeinen van onze samenleving, waarbinnen we hot topics aanpakken zoals urban AI, AI street art, duurzaamheid, gelijke kansen, diversiteit en inclusie.

Documentaire festival ‘AIDocs: Very Social Tech Docs’ 

In het documentaire festival ‘AIDocs: Very Social Tech Docs’ belichten we de sociale en maatschappelijke implicaties van technologische ontwikkelingen. Vier middagen tonen we documentaires waarbij AI elke keer een andere rol speelt. Een deskundige Erasmus-wetenschapper zal de documentaire inleiden en bespreken met het publiek. Is Alice, de zorgrobot, bijvoorbeeld een handig hulpmiddel om eenzaamheid te verminderen? En: hoe verandert gig work de toekomst van werk? AIDocs wordt georganiseerd door het Erasmus Initiative AIpact en Studium Generale. Lees meer over het documentaire festival AIDocs. Hieronder kun je een overzicht vinden van de aankomende events tijdens AIDocs.

Aankomende events

  • AIDocs: AlphaGo

    Volg de wedstrijd tussen een menselijke kampioen en een AI-tegenstander in een potje van het oudste bordspel ter wereld. Dr. Joao Goncalves zal de film inleiden
  • AIDocs: Alice Cares

    Kunnen we eenzaamheid onder ouderen tegengaan met de inzet van Sociobots? Dr. Francisca Grommé zal de film inleiden.

AI in kunst en cultuur

Het gebruik van AI belooft een overgang naar open en inclusieve toepassingen in kunst en cultuur. De leidende vraag in deze programmalijn is hoe het gebruik van AI in kunst nieuwe mogelijkheden kan creëren voor mensen, organisaties en systemen om hun volledige potentieel te ontsluiten met AI.

.

We beschouwen AI in kunst en cultuur als onderwerp van studie, maar ook als proeftuin om creativiteit, betrokkenheid en sympathie te bevorderen - allemaal nodig om de kaders te bepalen hoe AI ten goede komt aan mens en maatschappij.

AI in communicatie en verandering

Het gebruik van AI in communicatie, 'cognitieve communicatie', belooft ongekende mogelijkheden voor verandering—voor een gezonde, betekenisvolle en duurzame leefstijl en leefomgeving. De grote vraag blijft: hoe kunnen we de voordelen van digitale technologie optimaal benutten en de risico's beperken?

.

We nemen een sterk mensgerichte benadering, met een focus op ons dagelijks mediagebruik. AI is daarbij een onderwerp van studie, maar ook een instrument voor innovatief onderzoek en onderwijs op het gebied van cognitieve communicatie en verandering.

AI in de gezondheidszorg

Het gebruik van AI in de gezondheidszorg belooft een overgang naar een duurzaam, empowered en inclusief gezondheidssysteem. In ons onderzoek en onderwijs bestuderen we de transitie van gezondheidszorg met AI vanuit een maatschappelijk perspectief. We volgen meer een reflectieve dan instrumentele benadering.

.

We denken na over wat het betekent om trajecten van patiënten en beloningssystemen van zorgverleners te verschuiven van het beheren van het slechte (ziekte) naar het beheren van het goede (gezondheid). Op mesoniveau reflecteren we op de ontwikkeling van een geïntegreerde volksgezondheid die gepersonaliseerde preventie kan bieden. Op microniveau denken we na over hoe zorgverleners nieuwe vaardigheden en nieuwe rollen ontwikkelen.

AI in werk en arbeidsmarkt

AI toepassingen worden steeds belangrijker in organisaties, waardoor werkpraktijken en -relaties ingrijpend veranderen. Op macroniveau betekent dat bijvoorbeeld datagestuurde besluitvorming en dienstverlening, terwijl op microniveau automatisering de veiligheid op de werkplek kan vergroten.

.

In deze programmalijn nemen we een mensgerichte benadering. De nadruk ligt op de mogelijkheden van nauwe samenwerking tussen mens en machine, terwijl de nadelen worden beperkt. Ons onderzoek en onderwijs richt zich op nieuwe methoden in werk en arbeidsmarkt die de veiligheid en het welzijn van alle werknemers kunnen verbeteren. Zo draagt deze lijn bij aan een inclusieve toekomst van werk.

Aanpak

Wij richten ons op ‘human augmentation’ met AI – het inzetten van artificiële intelligentie in lijn met de verwachtingen en waarden van mens en maatschappij. We omarmen een multidisciplinaire en multimethodische aanpak, en maken bijvoorbeeld gebruik van data science, citizen science en living labs. Samen met burgers, studenten, wetenschappers en organisaties verkennen we nieuwe mogelijkheden om hun volledige potentieel te ontsluiten met AI als medewerker en adviseur.

Kunstmatige intelligentie in het onderwijs

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een hoop AI-opleidingen en vakken.

AICON @AiPact

In AICON werken stadsbewoners, kunstenaars, wetenschappers en studenten samen aan AI kunstwerken.

AiPact Blog

In onze AiPact Blog delen we ons onderzoek en perspectieven over de maatschappelijke impact van AI.

Samenwerkingen

Het Erasmus Initiatief ‘Societal Impact of AI’ (AiPact) maakt deel uit van het Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA). We bouwen aan structurele samenwerkingen met Erasmus MC, TU Delft en de gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld door mee te werken aan de initiatievenCentre for Bold Cities, Cultuurcampus Rotterdam, Resilient Delta, Healthy Start, and Convergence for Health and Technology.

Follow us!

Volg de Erasmus AiPact LinkedIn en de events calendar voor de laatste updates over AI en samenleving!
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen