Onderzoek naar effecten Covid-19 op huisartsenbezoek in achterstandswijken

Ashkan Forouzani - Unsplash

De druk op huisartsenpraktijken in achterstandswijken is groot. Welke gevolgen Covid-19 voor het gebruik van huisartsen in Rotterdam heeft, onderzoekt een team van gedrags-, gezondheids- en huisartsonderzoekers - dr. Paul Kocken, prof. dr. Semiha Denktas, drs. Shakib Sana, dr. Inge Merkelbach en dr. Helen Tibboel. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw, aanvullend op eerdere financiering van interviews met patiënten en huisartsen tijdens Covid-19.

Hogere druk op huisartsen in achterstandswijken

De druk op huisartsenpraktijken in achterstandswijken is hoger door grotere gezondheidsproblematiek bij bewoners in combinatie met hun lagere zelfredzaamheid. Tijdens de coronacrisis hebben huisartsenpraktijken maatregelen genomen vanwege de verspreiding van het virus. De geboden zorg op afstand (telefonische consulten, videobellen, e-health) en de barrières voor huisartsbezoek door Covid-19 hebben mogelijk grote impact hebben op kwetsbare groepen.

Effectiviteit zorg op afstand bij verschillende doelgroepen

Het onderzoek wil inzichtelijk maken bij welke groepen zorg op afstand kan worden ingezet en waar ruimte ontstaat voor aandacht aan patiënten voor wie de zorg het meest nodig is. Hiervoor worden de ervaringen van huisartsen en andere zorgverleners met de veranderde manier van werken en het gebruik van zorg op afstand in kaart gebracht. Het onderzoek wordt opgedeeld in verschillende fases waardoor het mogelijk is tussentijdse inzichten te gebruiken bij een heropleving van het virus.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de pijler Behavioural Change bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in samenwerking met ErasmusMC, de gemeente Rotterdam en Rotterdamse huisartsen.

Professor
Onderzoeker
Onderzoeker
Onderzoeker
Onderzoeker
Drs. Shakib Sana
Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Ivy van Regteren Altena, communicatie pijler Behavioural Change, vanregterenaltena@essb.eur.nl