Vital Cities and Citizens betrokken bij Rotterdamse impactstudie COVID-19

Bijdragen aan de veerkracht van de stad Rotterdam en haar bewoners
Erasmus bridge
Erasmus bridge

Hoe kan Rotterdam effectief herstellen van de coronacrisis? En hoe kan de veerkracht en toekomstbestendigheid van de stad worden vergroot? In de impactstudie COVID-19 staan juist die vragen centraal. Dit Rotterdamse project is een coproductie van de Gemeente Rotterdam en Vital Cities and Citizens (VCC).

Impactstudie COVID-19 in gemeente Rotterdam

Het Rotterdamse project Impactstudie COVID-19 heeft als doel om op basis van onderzoek (survey, literatuur, experts, netwerk) de impact van de coronacrisis op de stad te duiden. Met de verworven kennis en inzicht in feiten en cijfers kan de stad Rotterdam in staat gesteld worden om de veerkracht van de stad en haar inwoners te vergroten.

Meebewegen met ontstaande kennisvragen

Op 15 april 2020 startte de Impactstudie COVID-19 en het onderzoek zal in eerste instantie 6 tot 8 weken duren. Het project is een coproductie tussen Vital Cities and Citizens en de gemeente Rotterdam, dat gezamenlijk vormgegeven, gefinancierd en uitgevoerd wordt. Het project beweegt mee met de kennisvragen die gaandeweg de projectuitvoering ontstaan.

Betrokken onderzoekers VCC

Vanuit Vital Cities and Citizens zijn dr. Jan Fransen en prof.dr. Jurian Edelenbos trekker van dit project en daarnaast werken nog diverse andere VCC onderzoekers mee, zoals dr. Naomi van Stapele, dr. Brian Godor en dr. Mike Duijn.

Sterker uit deze crisis komen

De rol van Vital Cities and Citizens binnen het totale Rotterdamse project richt zich in eerste instantie op het verzamelen van informatie die nodig is voor het versnellen van het herstel in Rotterdam om sterker uit deze crisis te komen, volgens het principe “Building Back Stronger”. Deze lijn binnen het totale project richt zich dus op (1) het versnellen van een effectief herstel van de stad Rotterdam en (2) de veerkracht en toekomstbestendigheid van Rotterdam.

Lessons learned en best-practices die toepasbaar zijn voor Rotterdam

De betrokken onderzoekers voeren een analyse uit van post-disaster en resilience-studies en literatuur. De focus ligt op lessons learned en succesvolle best-practices die relevant en toepasbaar kunnen zijn voor de stad Rotterdam in het omgaan met de coronacrisis. Er zal een repository (wereldwijd vrij toegankelijke databank) gevormd worden waarin alle relevante informatie en cases worden opgenomen om hieruit op systematische wijze lessen te kunnen trekken voor de stad Rotterdam. De studie bestaat uit drie onderdelen:

  • Algemene studie naar literatuur over veerkracht;
  • Een (vergelijkende) casestudie over (omgaan met) rampen;
  • Het verzamelen, structureren, vergelijken en analyseren/interpreteren van overige coronagerelateerde informatie.

Relevant voor andere steden binnen en buiten Nederland

De resultaten uit de studie zijn interessant en toepasbaar voor andere steden binnen en buiten Nederland. Er is al een samenwerking tussen Rotterdam en Den Haag, specifiek tussen de resilience teams. Daarnaast is er een hechte relatie met IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies), dat een sterk internationaal netwerk (van alumni) kent. Het project is er sterk op gericht om niet alleen internationale kennis en cases te verzamelen en systematisch te analyseren maar ook te verspreiden via dit (inter)nationale netwerk.

Professor
Onderzoeker
dr. Jan Fransen
Onderzoeker
dr. Naomi van Stapele
Onderzoeker
dr. Brian Godor
Onderzoeker
dr. Mike Duijn
Meer informatie

Britt Boeddha van Dongen: b.k.vandongen@essb.eur.nl

Gerelateerde content
Vital Cities and Citizens publiceert de tweede beleidsbrief binnen de impactstudie COVID-19: Onderzoeksopzet voor casestudies
Westersingel Rotterdam
Welke condities bepalen hoe Rotterdam sneller en uiteindelijk sterker uit de Covid-19 pandemie komt? Erasmus Initiatieve Vital Cities and Citizens levert…
Two people sitting on a wall in Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen