Zwaartekrachtsubsidie toegekend voor baanbrekend onderzoek naar opgroeiende jongeren

Het onderzoeksconsortium GUTS: Growing Up Together in Society, onder leiding van prof. dr. Eveline Crone, van Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), is gehonoreerd met een Zwaartkrachtsubsidie van 22 miljoen euro. Het doel van het onderzoeksproject is te ontdekken hoe jongeren succesvol kunnen opgroeien en bijdragen aan de huidige en toekomstige maatschappij. Prof. dr. Loes Keijsers en prof. dr. Ingmar Franken zijn haar mede-aanvragers vanuit de ESSB. De Zwaartekrachtsubsidies worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Onderzoek voor jongeren

Door de subsidie kunnen de negentien onderzoekers die aangesloten zijn bij GUTS hun onderzoeksactiviteiten verder uitbreiden. Met hun zes onderzoeksprojecten willen de onderzoekers bestuderen hoe jongeren zich ontwikkelen op het gebied van onderwijs, sociale netwerken, en sociale normen. Crone: “Ik ben heel erg blij met deze subsidie. We doen dit echt voor jongeren. De coronacrisis heeft zijn tol geëist. Achterstanden bijspijkeren is niet genoeg, ze moeten echt succesvol kunnen opgroeien en dat betekent meer dan scores; het gaat ook over welzijn, bijdragen en betrokkenheid bij de samenleving. Met deze subsidie kunnen we stevig aan de slag voor jongeren.”

Rotterdam de beste plek

Een uniek aspect is de toevoeging van jongerenpanels, jongeren denken zelf mee over wat belangrijk is voor hun generatie. Het onderzoek wordt toegespitst op samen leren in het onderwijs, sociale netwerken (zoals vriendschappen) en jongeren die al jong in aanraking met justitie zijn geweest. Daar doorheen is er aandacht voor sociale ongelijkheid. “Hier in Rotterdam is de beste plek voor, dit zit in het DNA van de universiteit”, vertelt Crone. “Ik ben erg gelukkig dat ik dit hier samen met mijn collega’s mag doen de komende tien jaar.”

Kennis verbinden door consortium

Onderzoekers van GUTS, waaronder psychologen, sociologen, kinderpsychiaters, pedagogen en neuropwetenschappers, werken al vijf jaar aan het consortium waar ook de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, Amsterdam UMC, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Radboud, UMC Nijmegen en het Nederlands Herseninstituut bij betrokken zijn “Succesvol opgroeien is een puzzel”, vertelt Crone “Het onderzoek naar hersenontwikkeling bij jongeren is veelal individueel gericht. Ook in de samenleving hechten we nog veel waarde aan individuele scores, zoals CITO-scores of toelatingseisen. Maar een kind groeit niet individueel op, het is onderdeel van systemen van familie, vrienden, school en maatschappelijke normen. Daarom heeft het grote meerwaarde om kennis hierover met elkaar te verbinden.” Crone vult aan: “Het past ook heel mooi in het programma Healthy Start dat ik in het kader van de convergentie tussen EUR, Erasmus MC en TU Delft samen met collega’s van deze instellingen aan het vormgeven ben.”

Subsidie belangrijk voor ontwikkeling onderzoek

Victor Bekkers, decaan van ESSB, benadrukt het belang van de subsidie voor de verdere ontwikkeling van dit onderzoeksgebied. “Als decaan van de ESSB ben ik ongelooflijk trots op het binnenhalen van deze prestigieuze subsidie. Chapeau! Ik feliciteer daarom iedereen die betrokken is bij het binnenhalen van deze subsidie en in het bijzonder de trekker Eveline Crone. Deze subsidie stelt ons in staat om verder uit groeien tot een toonaangevend internationaal kristallisatiepunt voor onderzoek naar de mentale ontwikkeling en gezondheid van jongeren. Het combineert wetenschappelijke excellentie met maatschappelijke impact op een dusdanige manier dat interdisciplinaire samenwerking en methodologische innovatie kunnen groeien en bloeien.” aldus Victor Bekkers.

Onderzoek van internationaal topniveau

Het programma Zwaartekracht wordt in opdracht van het ministerie van OCW door NWO uitgevoerd. Uit veertig aanvragen zijn er uiteindelijk zeven consortia geselecteerd. Onderzoekers kunnen gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. Minister Robbert Dijkgraaf (OCW): “Voor het doen van onderzoek van internationaal topniveau zijn rust en ruimte essentieel. Met deze forse impuls bieden we langetermijnperspectief en adequate financiering aan samenwerkende excellente onderzoeksgroepen. Onderzoekers van deze wetenschappelijke consortia, die op hun gebied tot de wereldtop behoren, kunnen met Zwaartekracht werken aan baanbrekend onderzoek.”

In de media 
Interview Eveline Crone bij Met het Oog op Morgen
Interview Eveline Crone bij Radio Rijnmond

 

Professor
Professor
Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, persvoorlichter ESSB | kooistra@essb.eur.nl + 31 6 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen