ESSB Academy
Omdat eenvoudige oplossingen niet bestaan

Visie en missie

Visie

In de complexe maatschappij waarin we in leven en werken, met bijbehorende complexe problematiek, is de wetenschap van groot belang voor het genereren van oplossingen. De wetenschap leert echter dat eenvoudige oplossingen onvoldoende zijn om met de complexe realiteit om te gaan. Te vaak blijken 'quick fixes' een illusie. We staan voor vragen als 'hoe houden we de burger gezond?', 'hoe creëren we toekomstbestendig onderwijs?' of 'hoe zorgen we ervoor dat de decentralisatie bij de overheid effectief wordt?'.

Missie

Als ESSB Academy verbinden wij de laatste wetenschappelijke inzichten met de hedendaagse praktijk. Onze docenten zijn altijd internationaal gerenommeerde wetenschappers met een maatschappelijke oriëntatie. Deze blijkt bijvoorbeeld uit het zelf werken in/of samenwerken met maatschappelijke organisaties, het halen van onderzoeksvragen uit de praktijk en/of het van toepassing maken van onderzoeksresultaten voor de praktijk. Onze vestiging in Rotterdam helpt ons daarbij, omdat de stad ons een fantastisch ‘levend laboratorium’ biedt. Onze missie is om dynamische trends te vertalen in concrete manieren om een probleem aan te pakken.