Antidiscriminatiebeleid

Onderzoekers
 • prof. dr. Peter Scholten

  Governance of Migration and Diversity

  Internationaal vergelijkend onderzoek naar migratie- en diversiteitsbeleid, onder meer vanuit complexiteitslens en met focus op multi-level governance.

 • dr. Asya Pisarevskaya

  Governance of Migration and Diversity

  Internationaal vergelijkend onderzoek naar governance van samenleving en migratie-gerelateerd diversiteit in verband met social-economische ongelijkheid in Europa.

 • dr. Maria Schiller

  Migration, policy and society

  Dynamieken van lokaal migratie- en diversiteitsbeleid in Europa, met oog op beleidsterminologie en logica, beleidspraktijken, gemeentelijke organisaties en verhoudingen tussen verschillende actoren binnen de gemeente en met het maatschappelijk middenveld; Expertise over stedelijk beleid ten opzichte van migratie en diversiteit in NL, BE, UK, GER, F.

 • Studieshoots.nl

  Angelique van Dam, MSc.

  Racisme, discriminatie, ongelijkheid, beleid

  Promovendus Governance of anti-racism and anti-discrimination op het Rotterdam Inclusivity Project.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen