Meeting the Future Society thema's

Shutterstock

Global Social Challenges

De eerste pijler is Global Social ChallengesGlobal Social Challenges komen voort uit wereldwijde fenomenen zoals verstedelijking, migratie, digitalisering en klimaatverandering.

Ons onderzoek en onderwijs richten zich steeds vaker op deze thema's, die zowel bedreigingen als kansen bieden voor de toekomst van onze samenleving.

Wetenschappelijk directeur: prof. dr. Darren McCauley

Vital Cities and Citizens

In de tweede pijler willen we grote sociale ongelijkheden, uitsluiting en segregatie voorkomen in onze steden, met hun steeds complexere sociale structuren en groeiende diversiteit. In plaats daarvan helpen we bij het bouwen van Vital Cities waarin burgers hun levensdoelen kunnen bereiken door middel van onderwijs, nuttig werk en deelname aan het openbare leven. Vital Cities and Citizens is ook een van de Erasmus Initiatives. 

Wetenschappelijk directeur: prof. dr. Jurian Edelenbos

 

Veel mensen over en naast zebrapad

Behavioural Change

In de derde pijler, Behavioural Change, helpen we overheden om het gedrag van mensen te veranderen. Met nudges moedigen we een ​​gezonde en duurzame levensstijl aan. Dankzij onze kennis van gedrag en van openbaar bestuur, weten we hoe we met slimme interventies mensen in de juiste richting kunnen sturen.

Prof. dr. Moniek Buijzen is hoogleraar ‘Communication and Behavioural Change’ voor deze strategische pijler. Op deze nieuwe leerstoel richt zij zich op de relatie gedrag, communicatie en digital well-being.

Wetenschappelijk directeur: prof. dr. Semiha Denktas

Shuttersthock

Organisational Dynamics in a Digital Society

In de laatste pijler, Organisational Dynamics in the Digital Society, onderzoeken we belangrijke processen van werk en organisatie, met een bijzondere belangstelling voor nieuwe vormen die voortkomen uit technologische ontwikkelingen en hoe deze van invloed zijn op individuen, zowel op het werk als thuis.

Wetenschappelijk directeur: prof. dr. Claartje ter Hoeven

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen