Vital Cities and Citizens

Hoe kan een stad ruimte geven aan diversiteit en burgers het gevoel geven dat ze er allemaal bij horen? Hoe gaan bewoners (goed) om met veranderingen in hun omgeving? Welke rol speelt slimme technologie in het besturen van een stad? En wat is er nodig wil een stad in de toekomst duurzaam en rechtvaardig kunnen zijn? Deze vragen staan centraal in het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’.

De kwaliteit van leven in steden versterken

Het doel van het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’ is de kwaliteit van leven in steden te versterken. We willen dat bereiken door samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en initiatieven, bedrijven en de creative industry netwerken te vormen en op basis van wetenschappelijk onderzoek kennis met elkaar te delen.

Vier centrale thema’s

Ruim 30 onderzoekers werken in 4 centrale thema’s samen vanuit diverse wetenschapsgebieden: psychologie, sociologie, bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, communicatie, kunst en cultuur, geschiedenis en antropologie. Binnen het thema Inclusieve Steden en Diversiteit onderzoeken we welke rol bewoners, beleidsmakers, activisten, bedrijven en media spelen in hoe divers en inclusief een stad is. Veerkrachtige Steden en Stedelingen richt zich op hoe stedelingen omgaan met veranderingen in hun omgeving. In het thema Slimme Steden en Gemeenschappen onderzoeken we de rol die slimme technologie speelt in het besturen van een stad. En het thema Duurzame en Rechtvaardige Steden focust zich op wat er nodig is om een stad toekomstbestendig duurzaam en rechtvaardig te maken. 

Living together in Vital Cities

Living together in vital cities

Onderzoek dicht bij de praktijk

Wij doen onderzoek naar de vitaliteit van de stad en haar inwoners. Dat doen we in de stad, met bewoners en partners uit diezelfde stad. Hierdoor staat ons onderzoek dicht bij de praktijk. Omdat wij ons bezighouden met actuele uitdagingen, heeft ons onderzoek een positieve maatschappelijke impact op steden. 

Kennis delen met een breed publiek

We delen onze kennis op toegankelijke wijze met een breed publiek. We organiseren evenementen, webinars, zijn als expert te gast bij themabijeenkomsten, geven interviews in de media, zijn te horen in podcasts en schrijven beleidsbrieven en blogs. 

Lees hier over vier projecten die ons interdisciplinaire en impactvolle onderzoek illustreren. 

 Essentiële voorwaarden voor een stad

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in stedelijk gebied. En omdat dat deel blijft groeien, wordt de sociale structuur en cultuur van steden wereldwijd complexer én diverser. Deze ontwikkeling maakt het onderzoek binnen het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and Citizens’ zeer relevant. Wij onderzoeken welke voorwaarden voor een stad essentieel zijn als het gaat om gelijkheid, veiligheid, duurzaamheid en harmonieus samenleven.

 

Steden kun je zien als interessante proeftuinen waar je de complexiteit van hedendaagse maatschappelijke uitdagingen kunt besturen. Vital Cities and Citizens toont aan dat academisch onderzoek en maatschappelijke relevantie hand in hand gaan.
Decaan ESSB Victor Bekkers

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen