prof.dr. (Erik Hans) EH Klijn

prof.dr. (Erik Hans) EH Klijn
Full professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-41
Email
klijn@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Erik-Hans Klijn is professor at the Department of Public Administration of Erasmus University Rotterdam. He also received an honorary doctorate from the Ghent University in 2019.

Klijn is an international distinguished Public Administration scholar especially on the field of  network governance. His research the last 5-10 years has focused on several topics like:

1.The impact of network management on network performance.
2. The role of trust in complex decision-making in networks.
3. Research on Public Private Partnerships
4. The influence of media attention on complex decision making in networks.
5. Branding in public management and governance.

For more information have a look at his cv.

 • J Stok, Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn (2008) - Branding kan helpen bij de herontwikkeling van wijken - Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 14 (5), 24-29
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (2004) - PPPs: torn between two lovers - European Business Forum, 18 (zomer), 27-29
 • Erik Hans Klijn (2003) - Stedelijke vernieuwing is weerbastig en vereist procesoplossing - Vitale Stad, 6, 10-12
 • Erik Hans Klijn (2003) - Een kwestie van verbinden? Naar een betere koppeling van fysiek en sociaal - Vitale Stad, 6, 28-31
 • E van Bueren, Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan & A van Oest (2001) - Lessen uit beleidsimpasses rond zinkemissies - H2O. Tijdschrift voor Watervoorziening en Afvalwaterbehandeling, (4), 22-24
 • Erik Hans Klijn (1998) - Kwaliteit als toetssteen; de rol en positie van bewoners bij herontwikkeling - Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 4 (7), 19-27
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1997) - De invloed van netwerkregels op de aanpak van naoorlogse wijken - Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 3 (2), 26-31

 • J Lewis, LM Ricard, Erik Hans Klijn & T Ysa (2017) - Innovation in city governments: structures, networks and leadership - Routledge
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2016) - Governance networks in the public sector - Routledge
 • Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn (2012) - Branding in Governance and Public Management - Routledge
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2010) - Gebiedsontwikkeling in woelig water. Over water governance bewegend tussen adaptief waterbeheer en ruimtelijke besluitvorming. - Lemma
 • Marcus Twist, Gerard Velzen, Bram Brouwer, Jasper Eshuis, M Geerdink, D Groeneveld, Erik Hans Klijn, AR Madho, T Tamminga & F Theissen (2009) - Privaat beheerde woondomeinen; een wereld op zich? - Lemma
 • Erik Hans Klijn (2008) - It's the management stupid!: over het belang van management bij complexe beleidsvraagstukken - Lemma
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, MB Kort & Marcus Twist (2006) - Management op het grensvlak van publiek en privaat; hoe managers omgaan met dilemma¿s in complexe ruimtelijke PPS-projecten - Lemma
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2004) - Managing uncertainty in networks; a network approach to problem solving and decision making - Routledge
 • A Salminen, WBHJ van de Donk & Erik Hans Klijn (2003) - Governing Networks. EGPA Yearbook - IOS Press/Ohmsha
 • Erik Hans Klijn, E van Bueren & JFM Koppejan (2000) - Spelen met onzekerheid: over diffuse besluitvorming in beleidsnetwerken en mogelijkheden voor management - Academische Uitgeverij Eburon
 • Erik Hans Klijn (1998) - Ruimte voor beslissen; de besluitvorming over het plan van aanpak voor de K-buurt in de Bijlmermeer geevalueerd. - Academische Uitgeverij Eburon
 • Walter Kickert, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1997) - Managing Complex Networks - Sage

 • Lasse Gerrits & Erik Hans Klijn (2007) - Review Complexity and the Experience of Managing Public Sector Organizations - Public Management Review (print), 9, 441-445

 • Joop Koppenjan, Erik Hans Klijn, Rianne Warsen & José Nederhand (2019) - Towards new ways of governing Public-Private Partnerships in Public Infrastructure - Eleven International Publishing
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2017) - Invloed van het contract op de prestaties van Publiek-Private Samenwerkingsprojecten - Boom / Lemma Uitgevers
 • N Hertting & Erik Hans Klijn (2017) - Institutionalization of local participatory governance in France, the Netherlands and Sweden: Three arguments reconsidered - Routledge
 • M Danielsson, N Hertting & Erik Hans Klijn (2017) - Tricky for good reasons: Institutionalizing local participatory governance in representative democracy - Routledge
 • Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn (2017) - City Branding as a Governance Strategy - Sage
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2016) - The Shift toward Network Governance: Drivers, Characteristics and Manifestations - Routledge
 • Erik Hans Klijn (2016) - The managerial aspect of interactive governance - Edgar Elgar
 • T Bovaird & Erik Hans Klijn (2015) - Partnership working across public and private sectors - Routledge
 • Erik Hans Klijn (2014) - Political leadership in networks - Oxford University Press
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2014) - Accountable networks - Oxford University Press
 • Erik Hans Klijn, V Sierra, T Ysa, E Berman, Jurian Edelenbos & D Chen (2013) - Context in Governance networks: Complex Interactions between Macro, Meso and Micro. A theoretical exploration and some empirical evidence on the impact of context factors in Taiwan, Spain and The Netherlands - Edgar Elgar
 • Erik Hans Klijn & Jasper Eshuis (2013) - Trust in networks - Routledge
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2013) - What can governance theory learn from complexity theory? Mirroring two perspectives - Routledge
 • Jurian Edelenbos, Ingmar Meerkerk & Erik Hans Klijn (2013) - Creating Legitimacy in Water Governance Networks through Complexity Sensitive Management - Ashgate
 • Erik Hans Klijn, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2012) - The impact of governance: a normative and empirical discussion - Oxford University Press
 • Erik Hans Klijn (2012) - Public Management and Governance: a comparison - Oxford University Press
 • Erik Hans Klijn, F de Rynck, CK Skelcher & J Voets (2012) - The democratic character of new institutional governance arrangements: Comparing Dutch and Belgium experiences - IOS Press BV
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2012) - Summing Up: Dealing with Uncertainties in Networks - Sage
 • Erik Hans Klijn, Bram Steijn, Jurian Edelenbos & Brenda Vermeeren (2011) - Steering for broad social outcomes in governance networks; The effects of participation and network management - Emerald
 • Erik Hans Klijn (2011) - Democratic legitimacy criteria in interactive governance and their empirical application - ECPR Press
 • Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan & CJAM (Catrien) Termeer (2011) - Managing networks in the public sector: a theoretical study of management strategies in policy networks, with Epilogue - Blackwell Publishing
 • Erik Hans Klijn (2010) - Vertrouwen in bestuurlijke netwerken; zoeken naar de voorwaarden voor innovatieve oplossingen en uitkomsten - Project Management Bureau
 • Erik Hans Klijn (2010) - Public Private Partnerships: deciphering meaning message and phenomenon - Edgar Elgar
 • Erik Hans Klijn (2010) - Trust in governance networks: looking for conditions for innovative solutions and outcomes - Routledge
 • Erik Hans Klijn & ITM (Ig) Snellen (2009) - Complexity theory and Public Administration: a critical appraisal - Routledge
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & MB Kort (2009) - Managing Complex Process Systems: Surviving at the Edge of Chaos - Routledge
 • Erik Hans Klijn (2008) - Networks as perspective on policy and implementation - doi: 10.1093/oxfordhb/9780199282944.001.0001 - Oxford University Press
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2008) - Progettazione istituzionale: il cambiamento degli assette istituzionali dei network - Mcgraw Hill
 • CK Skelcher, F de Rynck, Erik Hans Klijn & J Voets (2008) - Designing democratic institutions for collaborative economic development: lessons from Belgian and Dutch cases - Palgrave
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2007) - Interactive governance in The Netherlands: the case of the Scheldt Estuary - Palgrave Macmillan
 • Arwin Buuren & Erik Hans Klijn (2007) - Interdependence - Sage Publications
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & M Hughes (2007) - Public Private Partnerships: a two headed reform; a comparison of PPP in England and the Netherlands - Palgrave Macmillan
 • Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2007) - Meta Governance as network management - Edward Elgar Publishing
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2006) - Governing Policy Networks: a Network Perspective on Decision Making in Network Society - CRC Press, Taylor and Francis
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (2005) - Partnership Arrangements: Governmental Rhetoric of Governance Scheme? - Elgar
 • Erik Hans Klijn (2005) - Networks and inter-organisational management; Challenging steering, evaluation and the role of public actors in public management - Oxford University Press
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2005) - Public-Private partnership as the managing of co-production; strategic and institutional obstacles in a difficult marriage - Edward Elgar Publishing
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2004) - Vertrouwen als managementopgave bij PPS - Academische Uitgeverij Eburon
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2004) - Public Private partnership: The right form at the wrong moment? An analysis of institutional and strategic obstacles - Basingstroke
 • Erik Hans Klijn (2004) - Delft centraal station: complexe dans rondom een spoortunnel - Lemma
 • Erik Hans Klijn (2003) - Does interactive decision making work: expanding Rotterdam port - Kluwer Academic Publishers
 • Erik Hans Klijn (2003) - Networks and Governance: a perspective on public policy and public administration - IOS Press BV
 • Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan & H Ham (2002) - Slotbeschouwing: partnerships passing in the night? - Lemma
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2002) - Politicians and interactive decision making, institutional spoilsports or playmakers - Routledge
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (2002) - Barrieres bij de totstandkoming van publieke en private samenwerking en mogelijkheden om deze te overwinnen: een institutionele invalshoek - Lemma
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2002) - Rediscovering the citizen by redefining the primacy of politics: New roles for politicians in interactive policy making - Aldershot
 • Geert Teisman, Erik Hans Klijn & WJ Oosten (2001) - Het fenomeen procesmanagement nader verkend - Academische Uitgeverij Eburon
 • Geert Teisman, Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & J Verbart (2001) - Ruimtelijke ontwikkelingsprocessen - Academische Uitgeverij Eburon
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2001) - Besluitvorming en management in netwerken: een multi-actor perspectief op sturing - Boom
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2000) - Interactive decision making and representative democracy: institutional collision and solutions - Kluwer Academic Publishers
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2000) - Governing public-private partnerships: analysing and managing the processes and institutional characteristics of public-private partnerships - Routledge
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (2000) - Public-private partnerships in the European Union: officialy suspect, embraced in daily practice - Routlegde
 • Erik Hans Klijn & Marcus Twist (2000) - Zicht op de omgeving: een netwerkbenadering om de omgeving te analyseren - Coutinho
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2000) - Managing public-private partnerships: influencing processes and institutional context of public-private partnerships - Kluwer Academic Publishers
 • Lex Cachet, Erik Hans Klijn & Arie Sluis (1998) - Conclusies over besluitvorming en veiligheid bij lokale ruimtelijke planvorming - Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Erik Hans Klijn & Arie Sluis (1998) - Stadshart Almere: van winkelcentrum naar stadscentrum - Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Erik Hans Klijn (1998) - Vernieuwing van de Bijlmermeer: herstructurering van de K-buurt - Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (1997) - Strategies and games in networks - Sage
 • Walter Kickert, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1997) - Conclusions: strategies for networkmanagement - Sage
 • Erik Hans Klijn, Walter Kickert & Joop Koppenjan (1997) - Introduction - Sage
 • Erik Hans Klijn (1997) - An Overview - Sage

 • Erik Hans Klijn (2005) - Las redes de politicas publicas: una vision de conjunto - Institutio Nacional de Administracion Publica
 • Erik Hans Klijn (2003) - Leven met onzekerheid: besluitvorming over duurzame stedelijke vernieuwing. - NIDO/KEI
 • Erik Hans Klijn (2002) - Vijftien jaar herstructurering in Den Haag Zuidwest: een complex spel - THOTH
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2002) - PPS: een kwestie van vastleggen - Berenschot

 • Rianne Warsen, C Greve, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2018) - With or without you? Perceptions on governing Public-Private Partnerships by public and private actors in Denmark
 • Rianne Warsen, Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2017) - Hard and soft conditions for successful Public-Private Partnerships: is it the mix that matters?
 • José Nederhand, Erik Hans Klijn, M Van der Steen & Marcus Twist (2017) - Governance strategies for self-organizing community collectives: what do public servants and citizens expect?
 • Rianne Warsen, José Nederhand, Sanne Grotenbreg, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2016) - What causes good results in public-private partnerships? A survey research into the outcomes and the quality of cooperation
 • José Nederhand & Erik Hans Klijn (2015) - Public private partnerships and the involvement of the civil society. An inquiry into the relation between stakeholder involvement and performance in Dutch PPP projects
 • S (Stefan) Verweij, MB Kort & Erik Hans Klijn (2012) - Exploring the suitability of fsQCA to analyze survey data: Evaluating organizational and managerial strategies in public-private partnerships
 • S (Stefan) Verweij, MB Kort & Erik Hans Klijn (2012) - Evaluating organizational and managerial strategies in public-private partnerships: Exploring the suitability of fsQCA to analyze survey data
 • Erik Hans Klijn, Marcus Twist, M van der Steen, SR Jeffares & AL van Wijk (2012) - Public managers, Media influence and Governance: three theoretical perspectives
 • S (Stefan) Verweij, Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Arwin Buuren (2012) - What makes governance networks work? A fuzzy set qualitative comparative analysis of 14 Dutch spatial planning projects
 • Jasper Eshuis, Erik Hans Klijn & E Braun (2012) - Bottlenecks in place branding and their effects on attracting target groups
 • IA (Iris) Korthagen, Erik Hans Klijn, Steven Walle & Jurian Edelenbos (2011) - The effects of media attention and political interference on network performance
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1999) - Network management and decision making in networks: a multi actor approach, NIG paper (NIG versie van paper voor Third international Symposium on Public Management, in Aston Business School, Birmingham, 25-26 maart 1999

 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1999) - Interactieve decision making and the primacy of politics: in search for new roles for politicans

 • Erik Hans Klijn (1996) - Regels en sturing in netwerken: de infloed van netwerkregels op de herstructurering van naoorlogse wijken. - EUR

 • R (René) Karens, Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn (2013) - Public Branding and Trust in Policy: analyzing the effects of EU policy branding on trust in EU policies through experimental research design
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2013) - Collaborative governance: global trend or local practice? Governance as manifestation of globalization or local identity
 • Jasper Eshuis, Erik Hans Klijn & E Braun (2013) - Place marketing and citizen participation: addressing the emotional dimension of governance?
 • Erik Hans Klijn, V Sierra, T Ysa, E Berman, Jurian Edelenbos & D Chen (2012) - Is context really so important, The Influence of Network Characteristics on Network Performance: A Comparison of Taiwan, Spain and The Netherlands
 • Erik Hans Klijn, Marcus Twist, Arno Wijk, Martijn Steen & Stephen Jeffares (2012) - How do public managers percieve meddia attention for governance processes?
 • IA (Iris) Korthagen & Erik Hans Klijn (2012) - Two clashing logics: The influence of media logic and mediatized politics on decision making processes in governance networks
 • Jasper Eshuis, E Braun & Erik Hans Klijn (2011) - Bottlenecks in place marketing and their effects on attracting target groups
 • Ingmar Meerkerk, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2011) - The effects of complexity sensitive management on legitimacy of governance networks. Findings from a survey research on water projects in The Netherlands
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2011) - Complexity, which complexity? Three perspectives on complexity applied to decision-making on revitalizing the center of Rotterdam South
 • Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2011) - The influence of democratic legitimacy on outcomes in governance networks
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & Arwin Buuren (2010) - The connective capacity of network management; a comparative study of managerial styles in eight regional development projects in The Netherlands,
 • Erik Hans Klijn, Bram Steijn & Jurian Edelenbos (2010) - Steering for broad social outcomes in governance networks; The effects of participation and network management
 • Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn (2010) - Branding in governance processes: a theoretical perspective
 • MB Kort & Erik Hans Klijn (2010) - Public Private Partnerships in Urban Regeneration: Democratic legitimacy and its relation with performance and trust
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & Bram Steijn (2009) - Managers in governance networks: what to do to be effective?
 • Erik Hans Klijn (2009) - Creating (output) legitimacy by interactive decision-making
 • Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn (2009) - Governance, participation and branding: place branding and the inclusion of citizens emotions into spatial planning processes
 • MB Kort & Erik Hans Klijn (2009) - Urban regeneration Companies at work: does arms length matter? Looking at the impact of organizational features and network management efforts of URC and their impacts
 • Bram Steijn, Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2009) - Public Private Partnerships: added value by organizational form or management?
 • Arwin Buuren & Erik Hans Klijn (2008) - Democratic legitimacy and new forms of water management
 • Arwin Buuren & Erik Hans Klijn (2008) - Democratic legitimacy and new forms of water governance; Looking for new forms of democratic anchorage in complex decision-processes about water management
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2008) - Public Private Partnerships: Organisational form or management activities; The impact of the organisational form and managerial strategies on the outcomes of PPP projects
 • Bram Steijn, Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2008) - The Impact of Network Management in Governance networks; Exploring the influence of four types of network management strategies on perceived outcomes in governance networks on environmental problems
 • Jurian Edelenbos, Bram Steijn & Erik Hans Klijn (2007) - Does democratic anchorage matter; an inquiry into the relation between democratic anchorage and effectiveness of Dutch spatial projects
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2007) - Management of Trust in environmental projects, The impact of trust and process management on the perceived outcomes of infrastructure projects
 • Jasper Eshuis, Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2007) - Branding as coproduction in public management
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, MB Kort & Marcus Twist (2007) - Managing complex systems: Co-evolving project and process management
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, Marcus Twist & MB Kort (2007) - Facing Management Dilemmas: an analysis of managerial choices in 18 complex environmental projects
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn, MB Kort & Marcus Twist (2007) - Project versus process management in public private partnership, An inquiry on the relation between management style and outcomes
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2007) - Complexity Theory and Public administration: A critical appraisal
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2006) - Does trust Matter? The Role of Trust in Public-Private Partnerships
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & MP Hughes (2006) - Public Private Partnerships: a hybrid reform idea? A comparison of PPP in England and The Netherlands
 • CK Skelcher, Erik Hans Klijn, D Kubler, N Mathur, E Sorensen & H Sullivan (2006) - Governance networks, democratic anchorage, and the impact of national political context
 • Erik Hans Klijn & CK Skelcher (2006) - Representative democracy and governance networks: an overview of a complicated relation
 • MKA (Marcel) van Gils & Erik Hans Klijn (2006) - Governance networks and democratic anchorage; the case of Maasvlakte II
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2005) - Trust in Public-Private partnerships; Main elements, origins, development and outcomes of trust relations in complex infrastructure projects
 • Erik Hans Klijn (2005) - Managing complexity: achieving the impossible? Management between complexity and stability: a network perspective
 • MKA (Marcel) van Gils & Erik Hans Klijn (2005) - Complexity in decision-making, the case of Maasvlakte II
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Marcus Twist (2005) - Dilemmas of managers in governance networks; an analysis of Managers in 18 Complex Decision-making Processes
 • Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2004) - Stakeholders involvement in decision-making: in search for succesful arrangements; an evaluation of six experimental cases in the Netherlands
 • Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2004) - Stakeholder involvement in decision-making: in search for successful arrangements. An evaluation of six experimental cases in The Netherlands
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2004) - Managing knowledge in policy networks; organizing joint fact-finding in the Scheldt Estuary
 • Arwin Buuren & Erik Hans Klijn (2004) - Trajectories of institutional design in policy networks; European interventions in the Dutch Fishery Network as example
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2004) - Institutional design in networks; elaborating and analyzing strategies for institutional design
 • Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2003) - The value of trust in Complex Inter-Organisational Cooperation. Public private partnerships as example
 • Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2003) - Trust in Complex Inter-Organisatial Cooperation
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2002) - Institutional and strategic barriers to public-private partnerships: an analysis of Dutch cases
 • Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2002) - Trust in Times of Ambiguity and Uncertainty. Trust in complex decision making: value, problems and management possibilities
 • Erik Hans Klijn (2002) - Trust as a key factor in complex decision making: a theoretical overview of the value of trust in inter-organisational co-operation
 • Erik Hans Klijn (2001) - Governance in the hollow state: managing and connecting networks; observations on management: contracting out, process management or a combination?
 • E van Bueren, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2001) - Network management as linking mechanism in complex policy making and implementation processes: analyzing decision making and learning processes for an environmental issue
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2000) - Vertrouwen, contacten en institutionele inbedding; cruciale ontwerpprincipes bij publiek-private partnerschappen
 • Erik Hans Klijn (2000) - Interactive decion making and the link to institutionalized decission making arenas; an analysis of the arenas and the rules of the VERM dicussion
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2000) - Appearances of Public-Private Partnerships; ppp as governance arrangement and the management problems in concrete projects
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (1999) - Managing Public-Private Partnerships: influencing processes and institutional context of public private partnerships
 • Erik Hans Klijn (1998) - Herstructurering van Den Haag Zuidwest; sturing in en van een volkshuisvestingsnetwerk

 • Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan, Rianne Warsen, K Verhoest & M Hueskes (2017) - DBFM(O)contracten in de publieke infrastructuur in Nederland en Belgie - Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking
 • Arwin Buuren, M Duijn, Sanne Grotenbreg, CWGJ (Corniel) van der Leeuwen, Erik Hans Klijn & FAA (Frank) Boons (2015) - De Governance van Energiedijken. Stapstenen en ontwikkelpaden voor de integratie van waterkeringen en duurzame energieproductie - Erasmus University Rotterdam
 • J Lewis, LM Ricard, Erik Hans Klijn, Sanne Grotenbreg, T Ysa & T Kinder (2014) - Innovation environment and innovation capacity in the public sector: Learning from Innovation in Public Sector Environments - Erasmus University Rotterdam
 • Lasse Gerrits, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2010) - Rapport evaluatie Handboek Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken - Erasmus University Rotterdam
 • E Braun, Jasper Eshuis, Erik Hans Klijn & P Blijs (2010) - Nationale Citymarketing Monitor 2010 - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Erik Hans Klijn, Jasper Eshuis & Jurian Edelenbos (2009) - Besluitvorming rond het landelijk gebied: zoeken naar effectiviteit in de uitvoering - Raad voor het Landelijk Gebied
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2009) - Kampen & IJseldelta. Hoe ambities elkaar kunnen versterken. - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Geert Teisman, Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & MA Reudink (2004) - State of the art coproductie. Stip-studie in opdracht van NWO en het Kenniscentrum Grote Steden - [s.n.]
 • Geert Teisman, Frans-Bauke Meer, Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, Henk Klaassen & MA Reudink (2002) - Evalueren om te leren: naar een evaluatiearrangement voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening - Erasmus Universiteit Rotterdam/FSW
 • Sibout Nooteboom, Geert Teisman, FB Meer, Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn, Henk Klaassen & MA Reudink (2002) - Evalueren om te leren. Naaar een evaluatiearrangement voor de vijfde nota RO - Ministry of Housing Spatial Planning and the Environment
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1998) - Interactieve besluitvorming; de rol van politici en politieke organen
 • Lex Cachet, Erik Hans Klijn & Arie Sluis (1998) - Eindrapportage Deelonderzoek Planvorming Ruimtelijke Ordening, 1e fase
 • Arie Sluis & Erik Hans Klijn (1998) - Veiligheid en besluitvorming: Stadshart Almere: van winkelcentrum naar stadscentrum - Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Lex Cachet, Erik Hans Klijn & Arie Sluis (1998) - Veiligheid en besluitvorming: Conclusie: besluitvorming en veiligheid bij lokale ruimtelijke planvorming - Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Peter Hupe & Erik Hans Klijn (1997) - De gemeente als regisseur van het preventief jeugdbeleid - Projectgroep lokaal preventief jeugdbeleid
 • Erik Hans Klijn, Lex Cachet & Arie Sluis (1997) - Spoorboekjes veiligheidseffecten (Deelproject planvorming Ruimtelijke Ordening) - ESSB

 • Joop Koppenjan, Erik Hans Klijn & MB Kort (2013) - Governance for Smartening Public Private Partnerships
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2013) - In search of the New Public Governance: Forms, Effects and Contingencies of Emerging Governance Innovation (EmGovIn)

 • Erik Hans Klijn (2004) - Public Management Review (print) (Journal)

 • Erik Hans Klijn (1999) - Rol en mogelijkheden van (woon)plannen - Lezing voor symposium over woonplannen in Friesland, georganiseerd door de provincie Friesland en Aedes
 • Erik Hans Klijn (1999) - Interorganisatorische samenwerking: mogelijkheden en management - Lezing voor studiemiddag 'Werken aan samenhang' over interorganisatorische samenwerking tussen welzijn, zorg, onderwijs en werk.
 • Erik Hans Klijn (1999) - Het onderscheid Publiek en Privaat in de 21e eeuw - Lezing voor SEV manifestatie 'Transforama wonen 2000' (over nieuwe ontwikkelingen in het wonen)
 • Erik Hans Klijn (1999) - De rol van de regisseur - Lezing voor ambtenaren onderwijs regio Rotterdam t.b.v. conferentie over regie in onderwijs)
 • Erik Hans Klijn (1999) - Kwaliteit en procesmanagement - Lezing voor Projectmanagement Buraeu van de gemeente Amsterdam

4.2 Media and Governance

Year
2020
Course Code
FSWBM-7060

2.2 A Governance in the Public Sector

Year
2020
Course Code
FSWBM5060

4.1 Dilemmas of Modern Governance

Year
2020
Course Code
FSWBM-7010

4.3 Methodology seminars

Year
2020
Course Code
FSWBM-6120

4.4 Thesis Research

Year
2020
Course Code
FSWGMD0020

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen