dr. (Philip) P.M. Karré

dr. (Philip) P.M. Karré
Lecturer Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
T 17-33
Telephone
+31 10 4082331
Email
karre@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

    • P.M. Karré, M. Steen & M.J.W. van Twist (2013). Joined-Up Government in The Netherlands: Experiences with Program Ministries. International Journal of Public Administration, 36 (1), 63-73.
    • V.M.F. Homburg & P.M. Karré (2011). De bestuurlijke gevolgen Web 2.0: conclusies en onderzoeksagenda. Bestuurskunde, 2011 (3), 50-54.
    • V.M.F. Homburg & P.M. Karré (2011). De bestuurlijke gevolgen van Web 2.0. Bestuurskunde, 2011 (3), 4-11.
    • M. van der Steen, M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2011). When citizens take matters into their own hands; How privately managed communities challenge government. Public Integrity, 13 (4), 319-331.
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2010). Kwaliteit door (ver)binding. Over de borging van kwaliteit bij uitvoeringsorganisaties. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 29-40.
    • S. Cels, M.J.W. van Twist, J. de Jong & P.M. Karré (2010). Recovery.gov: Een experiment in dynamische verantwoording. Bestuurskunde, 38-48.
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2009). Kwaliteit door (ver)binding, Borging van kwaliteit bij kwetsbare uitvoeringsorganisaties. Tijdschrift Controlling, maart 2009 (3), 30-33.
    • M.J.W. van Twist, M.A. van der Steen & P.M. Karré (2009). Als burgers het heft in eigen hand nemen: van representatieve naar doe-het-zelf-democratie. Res publica : revue de l'Institut Belge de Science Politique = tijdschrift van het Belgisch Instituut voor Politieke Wetenschappen, 2009 (4), 521-535.
    • W. Dicke, M. Steen, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2011). Private investeringen in het publieke domein. Openbaar Bestuur, Oktober (2011), 18-22.
    • M.J.W. van Twist & P.M. Karré (2009). Kwaliteit door verbinding in de publieke sector. Sigma, april 2009 (2), 34-39.
    • M.A. van der Steen, W. Dicke, P.M. Karré & M.J.W. van Twist (2010). De weg van het geld. Hoe geldstromen zich verleggen en wat dat betekent voor de zeggenschap over publieke dienstverlening (NUR: 805). Den Haag: Boom/Lemma
    • P.M. Karré, T. Schillemans, M.A. van der Steen & Z. van der Wal (2017). Toekomst van de Bestuurskunde. Den Haag: Boom Bestuurskunde
    • M. Steen, J. van der Spek, P.M. Karré, E. Wiemer, R. Peeters, H. Tseng, P. Frissen & M.J.W. van Twist (2011). Niets te zien: een essay over de ambtelijke voorbereiding van de kabinetsformatie. Den Haag: Lemma
    • P.M. Karré, M. van der Steen & M.J.W. van Twist (2011). Steering societal resilience: an empirical exploration of trends and challenges in government-citizen collaboration. In S. Groeneveld & S. van de Walle (Eds.), New steering concepts in public management (Research in Public Policy Analysis and Management, 21). Bingley: Emerald
    • P.M. Karré, J. Alford, M. Steen & M.J.W. van Twist (2012). Whole of Government in Theory and Practice: an Exploratory Account of how Australian and Dutch Governments Deal with Wicked Problems in an Integrated Way. In H.J.M. Fenger & V.J.J.M. Bekkers (Eds.), Beyond Fragmentation and Interconnectivity. -: IOS Press
   • M.J.W. van Twist, P.M. Karré & S. Cels (Ed.). (2010). Beleidsdruk: een beschouwing. Den Haag: NSOB
   • S. van Thiel & P.M. Karré (Ed.). (2003). ZBO's in acie: handreikingen voor de praktijk. Den Haag: NSOB
   • P.M. Karré, M.J.W. van Twist & M.A. van der Steen (2010). Programme ministries, Nederlandse casestudies voor het internationale onderzoeksprogramma `A New Synthesis of Public Administration. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 15 pp.
   • M.J.W. van Twist, M. van der Steen, P.M. Karré, R. Peeters & M.M.A.C. van Ostaijen (2009). Vernieuwende Verandering. Continuïteit en discontinuïteit van vernieuwing van de Rijksdienst. (Extern rapport). Den Haag: NSOB
 • Hogeschool Inholland, Lectoraat Dynamiek vd Stad

  Start Date
  Jul/2015
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM

  Philip Karré Onderzoek en Advies

  Start Date
  Jul/2016
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  eigen bedrijf

  Vereniging voor Bestuurskunde, c/o Univ. Tilburg

  Start Date
  Jan/2017
  End Date
  Is current
  Place
  TILBURG
 • Bestuur en Democratie

  Title
  Bestuur en Democratie
  Year
  2018
  Period
  BA8

  Beleid en Man. in de Publieke Sector

  Title
  Beleid en Man. in de Publieke Sector
  Year
  2018
  Period
  OND1
  Year level
  Pre-master dagprogramma (Bestuurskunde)
 • Lecturer

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082331

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam