Resultaten van onderzoeken naar impact coronacrisis

Tijdens de eerste golf van coronabesmettingen in Nederland zijn binnen ESSB veel onderzoeken gestart naar de impact van het virus en bijbehorende maatregelen op de samenleving. Van sommige onderzoeken zijn de eerste resultaten inmiddels gepubliceerd.

Ben je benieuwd naar de implicaties van deze onderzoeksresultaten? Klik op de naam van de onderzoeker en neem contact op.

Onderzoeksresultaten

 • Mentale welzijn van medewerkers in (niet) essentiële beroepen in coronatijd

  De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in een open access paper

  De pandemie en de gevolgen van COVID-19 vormen een wereldwijde crisis die verschillende aspecten van het leven van de mensen heeft beïnvloed, waaronder het werk. Er wordt veel gespeculeerd over de gevolgen van de crisis voor werknemers. Landen en organisaties over de hele wereld hebben bepaald werk gecategoriseerd als essentieel en ander werk als niet-essentieel. Deze studie wil de impact van de pandemie onderzoeken door de relatie te onderzoeken tussen werkonderbrekingen (op tijdstip 1) en algemene onrust (op tijdstip 2) via verschillende werkstressoren, waarbij de ervaringen van werknemers met essentieel versus niet-essentieel werk tegen elkaar worden afgezet. Voor werknemers met essentieel werk is er een significant indirect effect van werkverstoringen op algemene onrust via belemmerende stressoren. Deze relatie wordt niet gevonden voor werknemers met niet-essentiële banen. De algemene onrust van deze werknemers wordt sterker beïnvloed door verstoringen via sociale stressoren (hier, sociaal isolement). Deze studie toont dus aan hoe algemene stress op verschillende manieren wordt beïnvloed voor werknemers met essentieel werk en werknemers met niet-essentieel werk. We benadrukken verder het belang van het rekening houden met sociale stressoren in deze relatie, vooral voor niet-essentieel werk. De kwaliteit van de communicatie over organisatorische veranderingen verzacht de relatie tussen isolement en algemene stress voor werknemers met niet-essentieel werk, maar niet voor werknemers met essentieel werk.

  Het onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. Claartje ter Hoeven en dr. Ward van Zoonen

  Mufid Majnun
 • Maatschappelijke impact van COVID-19 in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en heel Nederland 

  De maatschappelijke impact van COVID-19 op Nederlandse steden en het land als geheel is enorm. Grootschalig surveyonderzoek verricht in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en landelijk, laat zien dat er verschillende kwetsbare groepen zijn die hard geraakt worden door de crisis.Het onderzoek bestaat uit verschillende metingen. De eerste vond plaats in april 2020, tijdens de eerste piek van de uitbraak. De tweede vond plaats toen veel van de maatregelen versoepeld waren, in juli 2020. De derde meting vindt plaats in oktober/november 2020. De vierde en laatste meting is in maart 2021. 

  Daarna zijn er nog diverse vervolgonderzoeken gedaan, gefinancierd door ZonMw waarin ook gekeken is naar de effecten van de coronacrisis. Het eindrapport daarvan verscheen in april 2024 .

  Het onderzoek wordt uitgevoerd door een team onder leiding van  prof. dr. Godfried Engbersen ism Haagse Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam (Kieskompas), Risbo,  gemeente Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. 

  Alle rapporten zijn in te zien via de website impactcorona.nl  - 
  Contact via Marjolein Kooistra, kooistra@essb.eur.nl

  Jusdevoyage
 • Internationale studie naar het verband tussen persoonlijkheidskenmerken, risicoperceptie van COVID-19 en naleving van COVID-19 maatregelen

  De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in een open access paper.

  We tonen dat naleving van hygiëne maatregelen (o.a. handen wassen, hoest-gedrag) uniform verschilt van naleving van ‘social distancing’ maatregelen (o.a. afstand houden, beperken sociaal contact). Naleving van beide gedragingen is enkel zwak gecorreleerd en verschillend gerelateerd aan de houding ten opzichte van maatregelen, sociale norm, en demografie. Bovendien loopt de mate van naleving tussen landen uiteen. Door naleving van COVID-19 maatregelen te behandelen als eendimensionaal construct riskeren we slechtere voorspelling van naleving en problemen bij het ontwikkelen van adviezen en interventies voor volksgezondheid.

  Het onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. Ingmar Franken & Annelot Wismans MSc.

  Martijn Baudoin
 • Incrementele en radicale creativiteit als manier om met de Covid-19 crisis om te gaan op het werk

  Dit onderzoek test het idee dat creativiteit werknemers kan hebben geholpen om op het werk met de covid-19-crisis te kunnen omgaan. In de studie werd een onderscheid gemaakt tussen incrementele creativiteit ("kleine" creativiteit of kleine aanpassingen in het werk) en radicale creativiteit ("grote" creativiteit of het opnieuw uitvinden van het werk). Voorlopige resultaten suggereren dat het verhogen van de incrementele creativiteit (in vergelijking met het niveau van voor de crisis) hand in hand gaat met groei van de werknemer (bv. "lessen" trekken uit de crisis en beter presteren) en een lager uitputtingsniveau. Toenemende radicale creativiteit hangt samen met groei van werknemers en, in mindere mate, met lagere uitputting.

  Lees de publieke samenvatting van het onderzoek.

  Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Paraskevas Petrou en dr. Joran Jongerling.

  Maxime
 • Nudging om handhygiëne te bevorderen tijdens de Covid-19 pandemie: een veldstudie.

  De resulaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in een open access paper.

  Dit onderzoek is uitgevoerd door Robert Weijers MSc.

  Andrew Donovan Valdivia
 • Nederlandse lockdown-maatregelen leidden tot meer vertrouwen in de regering en in de wetenschap

  Dit onderzoek laat zien dat de Nederlandse lockdown-maatregelen van medio maart 2020 leidden tot een toename van 18% in vertrouwen in de regering en een toename van 6% in vertrouwen in de wetenschap. De impact van de lockdown-maatregelen op vertrouwen in de regering was het grootst onder degenen met het hoogste risico op ernstige gezondheidsschade (65-plussers en mensen met een matige of slechte ervaren gezondheid). De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in een open access paper.

  Het vertrouwen in de regering daalde tijdens het begin van de coronapandemie sterk. Pas na de afkondiging van de lockdown-maatregelen steeg het vertrouwen flink. Zoals we in deze blogpost op basis van ons onderzoek bespreken, is dit reden voor een kritische blik op het ‘rally ‘round the flag’ principe dat in talloze publicaties wordt aangehaald. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het vertrouwen in de regering zou zijn gestegen omdat de bevolking zich in tijden van dreiging achter de regering  zou scharen. Onze resultaten laten zien dat het niet de crisis was die ervoor heeft gezorgd dat het vertrouwen in de regering toenam, maar de genomen maatregelen.

  Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Joost Oude Groeniger, Kjell Noordzij MSc, prof. dr. Jeroen van der Waal, prof. dr. Willem de Koster

  Rotterdam from the sky

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen