Inspiratieavond: Een meer- of hoogbegaafd kind, wat nu?

Universitair Docent
Faculteit
Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Universiteit
Erasmus Universiteit Rotterdam
Begindatum

woensdag, 10 apr 2019, 16:00

Einddatum

woensdag, 10 apr 2019, 20:00

Locatie
Campus Woudestein

Een meer- of hoogbegaafd kind hebben is een voorrecht, maar zorgt ook voor de nodige uitdagingen die niet altijd gezien worden. Hoe zorg je ervoor dat het gemotiveerd blijft? Hoe krijgt het de juiste lessen in de klas? Wordt er gewerkt in de klas of alleen op de gang? Leren getalenteerde kinderen anders dan andere kinderen? Welke rol speelt de leerkracht in het bepalen van het lesaanbod of heb je daar, als ouder, ook inspraak in?

Doorgaans zijn er niet veel mogelijkheden voor ouders van getalenteerde kinderen om in gesprek te gaan over deze ingewikkelde en relevante vraagstukken. Deze workshopavond biedt inzicht in de beschikbare wetenschappelijke literatuur en geeft ouders en kinderen handvatten om moeilijke beslissingen te nemen. De nadruk ligt op het verkennen van mogelijkheden en alternatieven: er is geen “one-size-fits-all” benadering. Het nemen van goede weloverwogen beslissingen is de sleutel naar succes.

Het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt in samenwerking met Brian Godor (Assistant Professor gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid en zelf ouder van hoogbegaafde kinderen) een inspirerende avond voor u, als ouder, èn voor uw kind.

Onderdelen

  • Introductie over het thema (voor ouders en kinderen).
  • Parallelle sessie met een inspirerende workshop over leren (voor kinderen) en een interactieve informatiesessie (voor ouders).

Doelgroep

Leerlingen in groep 6, 7, en 8 van het basisonderwijs en hun ouders.
Leerlingen in klas 1,2 en 3 van het middelbaar onderwijs en hun ouders.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wetenschapsknooppunt.