Aanbod voor het voortgezet onderwijs

Campus woudestein

De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt verschillende mogelijkheden om leerlingen op weg te helpen in hun studiekeuzeproces of met inhoudelijke lessenreeksen.

Voor docenten en loopbaanbegeleiders:

Breng samen met jouw leerlingen een bezoek aan de EUR. We verzorgen een algemene presentatie over studiekeuze en de overstap naar de universiteit. Vervolgens krijgen de leerlingen van twee opleidingen naar keuze een presentatie, gevolgd door een tour over de campus.

*voor al onze programma's zijn wij afhankelijk van zaalcapaciteit of beschikbaarheid van onze student-ambassadors. Hierdoor is het mogelijk dat een verzoek voor een voorlichting niet gehonoreerd kan worden.

Om uw leerlingen een goede studiekeuze te laten maken is het belangrijk dat zij goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden. We bieden verschillende voorlichtingsactiviteiten op jouw school, zoals een klassikale voorlichting en info-stand op jouw informatiemarkt.

Een opleidingspresentatie wordt gegeven in rondes van 30 à 45 minuten. Je kunt een voorlichting van één of meer opleidingen aanvragen. Tijdens de klassikale voorlichting presenteren student-Ambassadors de inhoud van de opleiding, is er aandacht voor studeren in Rotterdam en kunnen leerlingen hun vragen stellen.

*voor al onze programma's zijn wij afhankelijk van zaalcapaciteit of beschikbaarheid van onze student-ambassadors. Hierdoor is het mogelijk dat een verzoek voor een voorlichting niet gehonoreerd kan worden.

De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een studiekeuzetraject aan voor leerlingen uit 5 en 6 vwo. Dit traject is gericht op het ontdekken van de interesses en de vaardigheden van leerlingen, methoden om studies te vinden die hierop aansluiten en het oriënteren op de opleidingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het complete traject bestaat uit een workshop bij jou op school en naar keuze één, twee of drie workshops bij ons aan de universiteit. Wanneer het hele traject is doorlopen, ontvangen zowel de leerling als de school een digitale rapportage.

Wij bieden hulp aan leerlingen bij het profielwerkstuk, een kennismaking met de universiteit of het opzetten van een eigen onderzoek. 

Het profielwerkstuk (PWS) wordt ook wel de meesterproef op het vo genoemd en vormt een uitstekende voorbereiding op studeren in het hoger onderwijs. Op deze pagina's vind je diverse materialen ter ondersteuning in het PWS project.

Wij willen als Erasmus Universiteit graag de scholen, schooldecanen, mentoren en andere loopbaanbegeleiders helpen bij de voorbereiding van leerlingen op een universitaire opleiding.

Gegevensterugkoppeling oud-scholieren

Als toeleverende onderwijsinstelling ben je benieuwd naar meer informatie over de aansluiting tussen jouw school en de Erasmus Universiteit. Afhankelijk van de grootte van jouw school, kunnen we een rapportage opmaken om meer inzicht te geven in het studiesucces van jouw leerlingen.

Voorlichting en bijscholing voor decanen en docenten vwo

Bekijk het overzicht van workshops, bijscholing en voorlichtingen die de Erasmus Universiteit aanbiedt voor docenten.

Leerlingen oriënteren zich in de bovenbouw op vervolgopleidingen en kiezen een studie. In deze fase is het tevens belangrijk dat ze een plan maken over hoe ze de gekozen opleiding gaan bekostigen, bijvoorbeeld in de LOB- of mentorles.

De tool www.watkoststuderen.nl helpt leerlingen om:

 • zich bewust te worden van de eigen financiële situatie;
 • een begroting op te stellen;
 • een plan te maken over de bekostiging van hun eigen studie.

De tool is op drie manieren inzetbaar:

 • Leerlingen kunnen zelfstandig de tool doorlopen.
 • U kunt aan de hand van de tool en bijbehorend lesmateriaal (docent-handleiding en PowerPoint presentatie) zelf een les verzorgen. Gebruik hiervoor de docenten pagina.
 • Een student van de EUR verzorgt een workshop over de tool en helpt de leerlingen in de klas om een eigen begroting te maken. Neem hiervoor contact op met watkoststuderen@eur.nl.

Nieuwsbrief

Een aantal keer per jaar verstuurt de Erasmus Universiteit Rotterdam een nieuwsbrief naar schooldecanen en andere geïnteresseerden met relevant nieuws omtrent studiekeuze- en begeleidingsactiviteiten voor decanen en studiekiezers. Laat in onderstaand formulier jouw mailadres achter om je aan te melden voor deze nieuwsbrief.

Schrijf je in om relevant nieuws voor loopbaanbegeleiders te ontvangen van de EUR

Studievoorlichting Bacheloropleidingen (overig)

Naast bovengenoemde evenementen organiseren wij Bachelor Open Dagen en Erasmus Meeloopdagen. De voorlichtingskalender geeft een compleet overzicht van al deze activiteiten.

Samenwerkingsverbanden

Binnen het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ wordt er samen met ruim 50 middelbare scholen uit de Regio, de 4 HBO instellingen (InHolland, Hogeschool Rotterdam, Codarts en Thomas More) en de EUR samengewerkt om de aansluiting van vo naar ho te verbeteren. Het doel van dit consortium is om studiesucces te verbeteren en uitval terug te dringen. Er is inhoudelijke samenwerking op diverse thema’s, waaronder:  

 1. Loopbaanoriëntatie en begeleiding 
 2. Vakinhoudelijke aansluiting 
 3. Vaardigheden 
 4. Doorstroom in cijfers 

In deze thema’s worden concrete producten en diensten ontwikkeld. Daarnaast staat kennisuitwisseling centraal in de diverse conferenties en werkbijeenkomsten.

Bezoek de website voor alle producten en diensten. https://aansluiting-voho010.nl/

Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) organiseert activiteiten voor docenten in het voortgezet onderwijs in de hele regio Zuid-Holland. In het netwerk zijn drie universiteiten (waaronder de EUR), vier hogescholen en 56 vo-scholen aangesloten (overzicht van de partners op de website).

Het onderwijsnetwerk organiseert professionaliseringsactiviteiten zoals workshops, masterclasses, professionele leergemeenschappen (PLG's) en aansluitingsbijeenkomsten gericht op zowel vakinhoudelijke kennis als didactische vaardigheden. Aansluiting tussen het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en de arbeidsmarkt is een belangrijk uitgangspunt en daarom wordt er veel samengewerkt met universiteiten, hogescholen, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

 

Wij bieden:

 

 • Professionaliseringsaanbod
  ONZ organiseert bijeenkomsten waar docenten terecht kunnen voor praktijk- en contextgerichte professionalisering.
 • Samenwerking rondom aansluiting
  Samenwerking en aansluiting staan bij ONZ hoog in het vaandel. Ons doel is de docent een duidelijker beeld te geven van de aansluiting van de theorie op de praktijk die zijn of haar leerlingen later in hun studie of carrière gaan tegenkomen. Dit doen we onder andere door PLG’s en masterclasses te organiseren.

 

Deelnemen

Benieuwd of uw school ook lid kan worden van Onderwijsnetwerk Zuid-Holland? Op onze website vindt u meer informatie over het lidmaatschap, de kosten en onze werkwijze en kunt u geheel vrijblijvend meer informatie aanvragen.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen