Nieuw: bronnendatabanken voor vrouwen-, slavernij- en politieke & veiligheidsgeschiedenis

De Universiteitsbibliotheek biedt nu full-text & image toegang tot vier databanken gevuld met uniek archiefmateriaal.

Elk van de thematisch samengestelde databanken bevat gedigitaliseerde archiefcollecties afkomstig uit archiefinstellingen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, waarbij het materiaal zelf betrekking heeft op een veel groter aantal landen en regio’s, verspreid over de hele wereld. Met deze databanken en de vijf vorige week beschikbaar gekomen krantenarchieven biedt de UB een breed en rijk pallet aan primaire bronnen voor gebruik in zowel historisch als interdisciplinair onderzoek en onderwijs aan de EUR.

Beschikbaar zijn:

 • Women’s Studies Archive: Voice and Vision
  Verzameling primaire bronnen over de ervaring van en impact op de Britse en Amerikaanse samenleving tussen 1820 en 2000, de meeste geproduceerd door vrouwen zelf. De relevantie van de collective wordt vergroot doordat er geschreven bronnen van de hand van vrouwen van diverse etnische achtergronden in zijn opgenomen. Voice and Vision biedt materiaal over thema’s als politiek activisme c.q. de strijd voor vrouwenkiesrecht, anticonceptie, pacifisme, burgerrechten, socialisme, en literatuur van vrouwelijke auteurs.
 • Slavery and Anti-Slavery Archive: Slave trade in the Atlantic world
  Deze databank brengt de diverse aspecten van de slavenhandel aan beide kanten van de Atlantische Oceaan in beeld, van het begin van de zestiende tot het einde van de negentiende eeuw, waarbij de focus ligt op de Engelse/Britse, Franse en Amerikaase betrokkenheid bij de handel en de uiteindelijke afschaffing en bestrijding ervan. Daarnaast zijn er kleinere collecties met materiaal over de Portugese/Braziliaanse, Spaanse en Deense rol in de handel in en de behandeling van slaven. De databank bevat een breed scala aan gedigitaliseerde bronnen, van boeken en persoonlijke brieven tot scheepjournalen en ladingoverzichten, pamfletten, periodieken, kranten, stukken van koloniale handelsondernemingen, en overheidsdocumenten.
 • Declassified Documents Online: Twentieth-Century British Intelligence
  Deze databank brengt archiefstukken van de Britse National Archives bij elkaar die betrekking hebben op de Britse geheime, inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit de periode 1905-2002. Hierdoor wordt het mogelijk de verborgen aspecten van de Britse buitenlandpolitiek te onderzoeken, van de Eerste Wereldoorlog tot na de val van het Ijzeren Gordijn in 1989.
 • U.S. Declassified Documents Online
  De archiefstukken die via deze databank toegankelijk zijn waren tot voor kort “classified”, en vormen daarmee een unieke bron van informatie over beleids- en besluitvorming op het vlak van de Amerikaanse nationale veiligheid en het buitenlandbeleid.

Toegang tot deze vier archieven is gegarandeerd t/m 30 maart 2022. Hierna zal de UB evalueren of de toegang kan worden voortgezet.

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met Pieter van Leeuwen (Faculty liaison Arts and Culture, History, Media and Communication)