“De Erasmiaanse waarden zijn een kapstok voor wat we dagelijks al doen”

Interview met Han van Ruler en Inge Hutter over het ERRC
Image of two students sitting near the pond on campus Woudestein
Standbeeld Erasmus

Desiderius Erasmus werd 555 jaar geleden op 28 oktober geboren. Geïnspireerd door het gedachtengoed van onze naamgever vormen de Erasmiaanse waarden een belangrijk onderdeel van de Strategie 2024, waarmee de universiteit meer positieve maatschappelijke impact wil creëren.

Maar hoe geef je als onderzoeker, student of als medewerker invulling aan die waarden? Het Erasmus of Rotterdam Research Centre (ERRC) wil die waardendiscussie faciliteren en inspiratie bieden om zo ook zelf invulling te geven aan de waarden. Oprichter prof.dr. Han van Ruler en de bij het centrum betrokken prof.dr. Inge Hutter vertellen over hun plannen en het platform dat ERRC wil zijn.

Waarden komen pas boven als ze schuren

Wat is typisch Rotterdams en wat onderscheidt een Erasmiaan? Om te voorkomen dat dat holle begrippen worden, heeft de universiteit een strategie geformuleerd met als doel om als instituut meer maatschappelijke impact te maken. De Erasmiaanse waarden, een vijftal kernwaarden, vormen in de Strategie 2024 een belangrijke pijler. Maatschappelijke betrokkenheid (Socially engaged), wereldburgerschap (World citizen), een ondernemende instelling (Entrepreneurial), ruimdenkend zijn (Open-mindedness) en verbinding zoeken (Connecting), zijn de waarden waar de universiteit veel belang aan hecht.

Hoe je invulling geeft aan die waarden staat iedere student, onderzoeker of medewerker vrij. “Het hoeven ook niet direct jouw waarden te zijn, want het zijn de waarden van de organisatie. Ze zijn daarom eerder het startpunt voor een discussie over waarden. Bovendien komen waarden pas echt naar boven als ze schuren. Denk aan wetenschappers die onderzoek doen in opdracht van externe partijen”, stelt Han van Ruler, Hoogleraar Intellectuele geschiedenis bij Erasmus School of Philosophy (ESPhil).

Prof.dr. Inge Hutter

Erasmus of Rotterdam Research Centre (ERRC)

Van Ruler is verder de oprichter van het Erasmus of Rotterdam Research Centre (ERRC). Het driekoppig team dat werkt aan de Erasmiaanse waarden bestaat verder uit de onlangs aangestelde hoogleraar Erasmiaanse Waarden, prof.dr. Ronald van Raak en Inge Hutter, rector van het International Institute of Social Studies (ISS). Hun doel is om iedereen binnen de universiteit meer over waarden te laten nadenken en de waardendiscussie te voeden. Inge Hutter: “Wij willen de discussie vooral faciliteren. Als je een strategie neerzet met deze waarden, dan moet datgene wat we in het dagelijks leven doen binnen de universiteit ook kloppen met die waarden. Daar moet je kritische vragen over stellen en op reflecteren. Daar zie ik een verantwoordelijkheid voor ons.”

Overigens benadrukt Hutter dat er al ontzettend veel gebeurt binnen de universiteit. Hiermee doelt ze op tal van maatschappelijke projecten met gemeenten in de regio, het studenteninitiatief Erasmus Verbindt (dat onlangs de Student Societal Impact Award won) en het Outreach programma dat zich inzet voor meer diversiteit onder de studentenpopulatie. “Dat zijn prachtige voorbeelden van maatschappelijke betrokkenheid. Wij willen dit verder versterken en zichtbaar maken, ook om anderen te inspireren om zelf na te denken over hoe zij meer maatschappelijk betrokken kunnen zijn.”

Prof. dr. J.A. van Ruler
Prof.dr. Han van Ruler

Verbinding rondom de waardendiscussie

Een belangrijke doelstelling van ERRC is het verbinden van mensen rondom de waardendiscussie. In de vorm van brede bijeenkomsten of Colloquia (een knipoog naar het gelijknamige werk van Erasmus) over idealen in het onderwijs. Binnenkort volgt ook een website, die gaat fungeren als een overzicht van wat er allemaal speelt binnen de waardendiscussie en waar alle bijeenkomsten te vinden zijn. Op die manier willen de initiatiefnemers een brug slaan tussen de faculteiten. Naast Colloquia organiseert het ERRC Erasmus Seminars om de band met de historische figuur van Erasmus verder uit te diepen.

De persoon Erasmus is dus nooit ver weg. Van Ruler: “Hij is een ongelofelijk inspirerend figuur en dat wil ik delen. Erasmus ging nadrukkelijk de boer op om zijn geschriften te verkopen en maakte een soort productiemaatschappij van zichzelf. De ondernemende instelling die de universiteit voor ogen heeft is dus ook in de geest van Erasmus. Hij leefde wel 500 jaar geleden, dus ik vind tegelijk niet dat hij direct aansluiting vindt bij wat we nu doen. Ik word uitgenodigd iets te vertellen over het historische en filosofische perspectief op de persoon Erasmus.”

Waar Han van Ruler vooral de nadruk legt op de persoon, is de aanstelling van Ronald van Raak als hoogleraar bedoeld om te onderzoeken wat de erfenis van de denker is, hoe die door de eeuwen heen is geïnterpreteerd en hoe die erfenis zich verhoudt tot de huidige waardendiscussie binnen de universiteit. Inge Hutter wil juist de nadruk leggen op de Erasmiaanse waarden in leiderschap: “Als je maatschappelijk betrokken bent moet dat ook tot uiting komen in het leiderschap. Daar past een traditioneel hiërarchische stijl van leidinggeven niet bij. Het gaat veel meer om co-creëren.”

Met Strategie 2024 wil de universiteit niet alleen maatschappelijke impact maken, maar zich ook als instituut kunnen onderscheiden. “Deze strategie spreken we niet uit om het weer te kunnen vergeten. Er is hier al een heel andere sfeer dan bij andere universiteiten. Dat geeft een soort clubgevoel. De Erasmiaanse waarden zijn bedoeld om dat clubgevoel een extra lading te geven en zijn een kapstok voor wat we dagelijks al doen. Onze bijdrage is het meer laten landen van die waarden”, sluit Van Ruler af.

Meer informatie

Verdiepende informatie over ERRC

Gerelateerde content
Ze is de personificatie van de Erasmiaanse waarden en daarom aangesteld als ambassadeur en academic lead binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft onlangs besloten het voorstel voor oprichting van een Erasmus of Rotterdam Research Center…
Prof. dr. J.A. van Ruler

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen