Prof.dr. Inge Hutter: “Ik ben geen voorstander van kennis alleen voor de kennis produceren"

Interview over de Erasmiaanse Waarden

Ze is de personificatie van de Erasmiaanse waarden en daarom aangesteld als ambassadeur en academic lead binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. De taak van prof.dr. Inge Hutter is de Erasmiaanse waarden (nog) beter zichtbaar maken en versterken, met name in het leiderschap. Niet van bovenaf, maar met bestuurders, collega’s en studenten samen. “We gaan niet zeggen: ‘Vanaf nu moet het zus of zo’. Waarden zijn geen normen, waarden zijn onzichtbaar, we kunnen ze omarmen, begrijpen, bespreken. En internaliseren.”

Hutter is ook rector en hoogleraar participatief en kwalitatief onderzoek bij het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. Ze is opgeleid als demograaf en cultureel antropoloog en heeft onderzoek gedaan in India, Kameroen en Malawi. Ze zegt: “Werken aan een universiteit vind ik fantastisch. Maar ik was altijd al op zoek naar meer internationalisering, en ook naar meer passie. Daarmee bedoel ik maatschappelijke impact, ja. Ik hou niet zo van alleen onderzoek doen voor je peers. Ik wilde altijd werkelijk iets doen of toevoegen aan de samenleving, bijvoorbeeld door te zorgen dat onderzoek vertaald werd in de lokale taal. Hiernaast geloof ik in co-creatie: onderzoek doen voor en samen met stakeholders in de samenleving. Mijn eigen visie sluit eigenlijk naadloos aan bij de Erasmiaanse waarden.”

Kunt u een voorbeeld geven?

“Ik ben geen voorstander van kennis alleen voor de kennis produceren. Mijn proefschrift heeft geleid tot een vertaling in Kannada, een lokale Indiase taal, zodat de mensen onder wie het onderzoek is gedaan en waar het dus om ging, er ook iets aan hadden. Hiernaast hebben we samen met een plaatselijke NGO een voorlichtingsprogramma opgezet over gezondheid en voeding voor zwangere vrouwen. Ik heb samengewerkt met de community en leerde veel van de kennis die zij hadden, met mijn werk wilde ik daarop aansluiten. Het maatschappelijk relevant willen zijn past ook goed bij ISS, het zit in ons DNA. Bij ISS doen we al jaren aan onderwijs en onderzoek met en voor studenten uit ontwikkelingslanden.”

Erasmiaanse Waarden

Welke Erasmiaanse waarden zijn geformuleerd en waarom zijn ze zo belangrijk?

“De eerste, engaged with society, sluit naadloos aan bij het doel van de strategie 2024: een positieve, maatschappelijke impact creëren. Voor mij is deze waarde heel erg belangrijk. Het heeft ook te maken met de transformatie die alle universiteiten in Nederland willen maken. In plaats van werken vanuit die ivoren toren, willen we ook in de samenleving staan. De tweede waarde, entrepreneurial, zie je bijvoorbeeld terug in de ontstaansgeschiedenis van onze universiteit, opgericht door de havenbaronnen. Being a world citizen, de derde waarde, krijgt soms nog te weinig aandacht. Ik hoop dat we daar vanuit ISS aan kunnen bijdragen. De laatste twee: connecting en open-minded gaan over de omgang met elkaar. Een interessante vraag zou kunnen zijn: is er bij een vergadering, bijvoorbeeld die van College van Bestuur en College van Decanen, sprake van verbinding en openheid? Of willen we dat vergaderen in de toekomst toch anders doen?Open-minded gaat over de dialoog voeren, en of we openstaan voor mensen met een ander perspectief, bijvoorbeeld mensen die werken vanuit een ander paradigma of cultuur. Vanuit mijn rol als ambassadeur kijk ik ook naar initiatieven die er al zijn; zoals bijvoorbeeld Erasmus Verbindt, een studenteninitiatief. Deels leven deze waarden al heel erg op deze universiteit, en hoeven we ze alleen maar te versterken door ze meer zichtbaar te maken.”

“Deels leven de Erasmiaanse waarden al heel erg op deze universiteit, en hoeven we ze alleen maar te versterken door ze meer zichtbaar te maken.”  – Prof.dr. Inge Hutter

Wat houdt het in: ambassadeur en academic lead Erasmiaanse waarden?

“Het is de bedoeling dat deze waarden nog meer gaan leven en nog meer onze identiteit gaan bepalen. Mijn opdracht is om ze ook in het leiderschap neer te zetten. Met leiderschap bedoelen we zowel professioneel leiderschap, het leidinggeven, als persoonlijk leiderschap. Ik werk samen met hoogleraar Han van Ruler en hoogleraar Erasmiaanse waarden Ronald van Raak. Samen geven we workshops en onderzoeken we op welke manier deze waarden binnen de universiteit vorm krijgen en gedragen kunnen worden. Binnen de workshops stel ik vragen aan de participanten. Op welke manier zien mensen de waarden terug in hun werk, bijvoorbeeld de eerste, engaged with society? Velen herkennen deze waarde, maar wordt die op een andere manier zichtbaar. Het kan bijvoorbeeld gaan over duurzaamheid, maar ook over sociale ongelijkheid. We moeten het met elkaar bespreken. En ik vraag mensen naar hun persoonlijke waarden. Missen ze dingen? Bij het topkader werd opgemerkt dat er wel een beetje meer humor bij mag. Dat is natuurlijk belangrijk om mee te nemen.”

Humor past ook goed bij het werk van Erasmus.

“Ja, dat denk ik ook.”

Wat is lastig, of zal lastig worden?

“Soms zeggen mensen: ‘Moet ik dat er óók nog bij doen?’ Alsof ze een extra taak erbij krijgen. Bijvoorbeeld de nadruk op het werken op maatschappelijke relevantie. Maar ik denk dat we het niet zouden moeten zien als een taak erbij, het gaat erom op welke wijze je dingen doet in eerste instantie. Het is in ieder geval zeker niet bedoeld als ‘extra werk’. Het gaat erom waar we voor staan, samen. Wat we belangrijk vinden.” 

Wat is het doel, wanneer is jouw taak als ambassadeur en academic lead geslaagd?

“Voor mezelf zou ik zeggen: ik vind het fijn om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de transformatie van de universiteit. Ik denk ook dat het hoog tijd is dat we deze stap gaan zetten. Ik weet niet hoever we komen in de jaren dat ik deze functie heb. Maar ik weet wel dat het ontzettend belangrijk is. Het is belangrijk dat we een wezenlijke bijdrage leveren aan de samenleving, en ook samenwerken met de gemeente en andere stakeholders. We kunnen de kennis van de universiteit combineren met kennis uit de samenleving. Engaged with society betekent voor mij ook vanuit je hart werken, met passie. Ik hoop dat we in 2024 kunnen zeggen: ja, we zijn echt een andere universiteit geworden. Dat we kunnen waarmaken wat er eigenlijk altijd al in zat. We kunnen voorop gaan lopen.”

“Waarden zijn geen normen, en waarden zijn onzichtbaar, ze moeten omarmd, begrepen en besproken worden.” – Prof.dr. Inge Hutter

Hoe monitor je de Erasmiaanse waarden eigenlijk?

“Daar moeten we nog goed over nadenken. Waarden zijn niet zichtbaar, en moeilijk meetbaar. Ik denk dat je vooral met kwalitatieve onderzoeksmethoden waarden zichtbaar kunt maken. Maar we kunnen de uitkomst niet alleen definiëren in kpi’s bijvoorbeeld. Waarden worden zichtbaar in verhalen, in hoe we de dingen doen met elkaar. Op die manier kunnen we een sterke EUR-identiteit creëren.”

Professor

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen