‘Een verbod op messen heeft weinig zin om geweld onder jongeren te stoppen’

Op 13 februari 2020 gaf prof. dr. Frank Weerman, hoogleraar jeugdcriminaliteit aan Erasmus School of Law, een interview aan RTV Rijnmond onder andere naar aanleiding van de recente steekpartij in de gemeente Ridderkerk en het voornemen van deze gemeente om een strenger messenverbod in te voeren. 

Weerman merkt op dat jongeren steeds vaker straf krijgen voor illegaal wapenbezit, maar dat niet wil zeggen dat het geweld onder jongeren over het algemeen stijgt. In 2017 werden jongeren 280 keer veroordeeld voor illegaal wapenbezit en in 2019 is dit opgelopen tot 395 keer. Weerman geeft twee mogelijke oorzaken van deze toename: jongeren vertonen steeds vaker kopieergedrag en willen zich tegelijkertijd beschermen tegen mogelijke steekpartijen. Het mes snijdt hier aan twee kanten: aan de ene kant voelen jongeren zich veiliger door het dragen van een mes, maar aan de andere kant lopen ze meer risico om gewond te raken. Frank Weerman: 'Ruzies escaleren sneller en als je een groot mes bij je hebt, dan moet je ook laten zien dat je niet wegloopt.'

Een strenger messenverbod is volgens Weerman in ieder geval niet de oplossing. ’Het is nu ook al verboden om met messen te lopen, maar jongeren doen het toch. Ik denk dat het dus ook niet heel erg effectief zal zijn.’ Het probleem van illegaal wapenbezit onder jongeren is niet zo gemakkelijk op te lossen. ‘Het is niet zo dat als je er met kinderen over praat, het direct afgelopen is. Maar het is wel enorm belangrijk dat ouders een goede band met hun kinderen hebben.’ Ouders die hier niet toe in staat zijn, moeten ondersteuning krijgen. Jongeren handelen veelal impulsief, waardoor voorlichting tevens van groot belang is. 

Update: De gemeente Ridderkerk heeft ingestemd met het invoeren van een strenger messenverbod.
Update: Prof. Frank Weerman verscheen ook in het Parool over het messenverbod voor minderjarigen

Professor

Frank Weerman

CV

In 1998 promoveerde prof. Weerman op een onderzoek naar de waarde van Hirschi’s bindingstheorie voor de verklaring van delinquent gedrag. Na zijn promotie werkte hij van 1998 tot 2000 als postdoc bij het Internationaal Politie Instituut Twente, waar hij een boek schreef over samenplegen (criminele samenwerking en groepsvorming). Sinds augustus 2000 is werkzaam bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Daar was hij nauw betrokken bij de opzet en coördinatie van twee grootschalige longitudinale onderzoeken naar crimineel gedrag van jongeren, waarbij gedetailleerde informatie werd verzameld over sociale netwerken van leeftijdsgenoten, tijdsbesteding en lidmaatschap van problematische straatgroepen.

Sinds 1 juli 2016 is hij als bijzonder hoogleraar Jeugdcriminologie verbonden aan de sectie Criminologie van de Erasmus School of Law. In het kader van deze leerstoel begeleidt hij onderzoek van promovendi en studenten, en geeft hij onderwijs binnen de mastertrack Jeugdcriminaliteit en Interventies. Zijn huidige onderzoeksinteresses richten zich onder meer op online invloeden op jeugdcriminaliteit en op cybercriminaliteit en radicalisering.

Meer informatie

Luister naar het gehele interview met prof. dr. Frank Weerman op de website van RTV Rijnmond

Gerelateerde content
Gerelateerde opleiding

Criminologie

Met dit uitdagende, praktijkgerichte programma word je dé specialist in jeugdcriminaliteit of fraude en georganiseerde misdaad!

Criminologie

Wil jij alles weten over crimineel gedrag, de gevolgen ervan en maatschappelijke reacties erop?
Gerelateerde links
Sectie Criminologie

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen