Eerste studentenkabinet van Nederland een feit

Plannen voor de lange termijn gebaseerd op de wetenschap. Dat is in het kort het alternatief regeerakkoord van het 1e studentenkabinet dat geheel toepasselijk de titel ‘Klaar voor de toekomst’ draagt. Met het kabinet willen de studenten een stem geven aan de wetenschap, om zo door de politiek te worden gezien. Het studentenkabinet telt veertien ministers, een van elke universiteit die aangesloten is bij VSNU, met elk een eigen beleidsthema met een duurzaam plan voor de toekomst van Nederland.

Het studentenkabinet wil helpen bij het oplossen van lange termijnvraagstukken zoals de keuzes die nodig zijn voor een gezond en duurzaam leven in de toekomst. Deze vraagstukken zijn niet binnen vier jaar op te lossen maar hebben wel impact op de wereld van morgen. Het studentenkabinet denkt nu al nadrukkelijk na over de vraag: Hoe ziet ons land er over 50 jaar uit? 

“De coronacrisis heeft twee ongemakkelijke waarheden blootgesteld.”

Daisy Ruyter
Student Minister Duurzaamheid

EUR Student minister

Daisy Ruyter, student aan Erasmus School of Law, vertegenwoordigt de Erasmus Universiteit in het Studenten-Kabinet.“De coronacrisis heeft twee ongemakkelijke waarheden blootgesteld. We zijn minder veerkrachtig dan we hadden gehoopt. De crisis heeft een grote impact op onze economie, samenleving en ontwikkelingsdoelen. Een jaar na de uitbraak hebben wij deze pandemie nog steeds niet onder controle. Ten tweede heeft de crisis een onevenredig grote impact op bepaalde groepen in onze samenleving zoals gezinnen met een laag inkomen, vrouwen en jonge werknemers. Deze twee ongemakkelijke waarheden gelden ook voor de klimaatcrisis.”

Mentorschap

Uit onderzoek naar leiderschapsfuncties blijkt dat mentorschap een effectief middel is om ondervertegenwoordiging weg te werken. Een mentor leert mensen inzichten om te zetten in concrete resultaten. Universiteiten onderzoeken ondervertegenwoordiging en kijken naar oplossingen hiervoor. Door voortdurend impact te meten blijft de wetenschap betrokken en komen potentie, middel en kennis bijeen. Projecten als Resilient Delta Initiative en Right 2 Challenge inspireren en bieden de veerkracht die we nodig hebben om uit deze dubbele crisis te komen, want de klimaatcrisis raakt ons allemaal.

Het integrale regeerakkoord is te vinden op www.studentenkabinet.nl