Eric Bartelsman nieuwe directeur Tinbergen Instituut

Eric Bartelsman, hoogleraar economie en vice-decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit van Amsterdam, is benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van het Tinbergen Instituut. Bartelsman volgt prof.dr. Bauke Visser van Erasmus School of Economics op, die de positie vijf jaar lang bekleedde.

Het Tinbergen Instituut is het gemeenschappelijke instituut voor economische, econometrisch en financieel onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Het is het belangrijkste opleidingsinstituut voor promovendi in Nederland op het gebied van economie, econometrie en finance. Het instituut, dat op dit gebied behoort tot de beste graduate schools ter wereld, werd opgericht in 1987 en is vernoemd naar de Nederlandse econoom en Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen.

Andreas Pick en Dennis Fok nieuwe leden van de directie
De Raad van Bestuur van het Tinbergen Instituut en de decanen van de economiefaculteiten van de EUR, UvA en VU hebben nog twee nieuwe directieleden benoemd. Andreas Pick, universitair hoofddocent aan Erasmus School of Economics, is benoemd tot directeur van de Graduate Studies en Dennis Fok, hoogleraar toegepaste econometrie aan Erasmus School of Economics, heeft als directielid de taak om te verkennen of het educatieve programma van het Tinbergen Instituut verder uitgebreid kan worden.

De Raad van Bestuur en de decanen zijn erg blij met het nieuwe team dat nu aan het roer staat. Ze zijn ervan overtuigd dat de prestaties en de reputatie van de graduate school en het onderzoeksinstituut verder zal worden verbeterd. Eric Bartelsman is een internationaal gerenommeerde wetenschapper op het vlak van productiviteitsonderzoek. Andreas Pick en Dennis Fok zijn veelbelovende wetenschappers, respectievelijk op het gebied van forecasting en quantitative marketing. Beiden brengen aanzienlijke internationale ervaring mee.

Het Tinbergen Instituut is veel dank verschuldigd aan Bauke Visser en Massimo Giuliodori die terugtreden als algemeen directeur en directeur van de Graduate Studies. Zij hebben de afgelopen jaren in een grote mate bijgedragen aan waar het Tinbergen Instituut nu staat. Bauke Visser verbeterde het onderzoeksdeel door de invoering van een nieuw Fellowship-handvest, met criteria voor fellows die zijn gebaseerd op het wetenschappelijke artikel ‘Influence Score’ en door het opnieuw op 1 lijn zetten van de onderzoeksgroepen. Massimo Giuliodori heeft de selectieprocedure voor het MPhil-programma sterk verbeterd, wat heeft geleid tot een rendements- en een verwachte kwaliteitsverbetering van toegelaten studenten. Massimo Giuliodori en Bauke Visser sluiten hun bestuursfunctie af met een zeer positieve beoordeling van het Research Economics & Business 2008-2014 QANU 2016. In dit rapport wordt het Tinbergen Instituut betiteld als 'world class'.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof.dr. Eric Bartelsman, eric.bartelsman@vu.nl