Erkennen & Waarderen: ruimte voor al het talent van academici

Campus met vlaggen faculteiten
Lege collegezaal
J. Van Rijn

Wetenschappelijk personeel moet zelf hun carrière kunnen uitstippelen: wil ik focussen op onderwijs, impact, leiderschap, onderzoek of patiëntenzorg (Erasmus MC)? Dit is een van de punten die centraal staan binnen het nieuwe systeem van Erkennen & Waarderen.

Kort gezegd: universiteiten gaan wetenschappelijke personeel op een nieuwe manier beoordelen. Het doel is om het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau binnen alle onderdelen van de universiteit te bereiken. Prof.dr. Peter Roosenboom, faculteitsdecaan van RSM, is een grote voorstander van het nieuwe systeem: “Bij onze faculteit is het doel dat mensen zich kunnen gaan focussen op waar ze goed in zijn.”

Carrière maken zoals jij wil

Peter Roosenboom
Prof.dr. Peter Roosenboom

Peter Roosenboom, hoogleraar ondernemingsfinanciering, is sinds 1 januari faculteitsdecaan van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). In deze rol is hij ook verantwoordelijk voor strategisch HR-beleid en de ontwikkeling van de faculteit. Daardoor is hij nauw betrokken bij het onderwerp Erkennen & Waarderen.

“Erkennen en waarderen zijn twee sterk aan elkaar gerelateerde onderwerpen: je moet eerst de bijdrage die iemand levert erkennen en vervolgens moet je die naar waarde schatten en waarderen. Dat kunnen individuele prestaties zijn maar ook zeker bijdragen aan het grotere geheel, bijvoorbeeld in teamverband. In het verleden hebben we dat te eenzijdig gericht op het individu en de individuele prestaties. In die zin hebben we de carrièrepaden in klassieke zin ingericht waarbij onderzoek een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, factor is in het bepalen of iemand vervolgens stappen kan maken in de carrière.”

Met het nieuwe systeem van Erkennen & Waarderen moet het voor academici ook mogelijk worden carrière te maken op het gebied van onderwijs, onderzoek, leiderschap en impact. “Je zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat iemand zich gedurende zijn of haar carrière zich wil toeleggen op onderwijs en vervolgens langs die lijn een academische carrière wil opbouwen. Terwijl iemand anders wellicht meer talent heeft om zichzelf bijvoorbeeld als bestuurder of manager te ontwikkelen. Door hierin verbreding aan te bieden, willen we meerdere carrièrepaden mogelijk maken en de verschillende bijdragen meer erkennen en die vervolgens ook waarderen.” 

Lachende studenten tijdens college
J. Van Rijn

Hoe gaat dit bij RSM?

Binnen Rotterdam School of Management, Erasmus University zijn ze al een tijd bezig om te kijken hoe ze het nieuwe Erkennen & Waarderen kunnen vormgeven. Vorig jaar is een rapport gepubliceerd. Een van de belangrijkste voorstellen was het vormgeven van het niet-lineaire carrièrepad dat iedereen voor zichzelf kan vormgeven aan de hand van ieders eigen talenten en voorkeuren.

“Op dit moment werken wij bij RSM aan de hand van een zogeheten ‘Tenure Track’, dat betekent dat je bij ons als universitair docent begint en je jezelf moet ontwikkelen aan de hand van een aantal basiskwalificaties op het gebied van met name onderwijs en onderzoek. Op het moment dat iemand deze kwalificaties behaald, en is gepromoveerd tot universitair hoofddocent, zien wij ook de mogelijkheid om verschillende accenten te gaan leggen en misschien ook tot een andere balans te komen in de verschillende activiteiten die je dan doet.”

Implementatiefase

Binnen RSM is met het rapport, de zogeheten Faculty Grid, al een eerste voorzet gegeven richting een nieuw systeem van Erkennen & Waarderen. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de persoonlijke voorkeuren van het wetenschappelijk personeel. De volgende uitdaging ligt in de implementatie ervan.

“Naast de niet-lineaire carrièrepaden willen we graag teamwerk meer gaan waarderen. Daarnaast zijn we ook bezig met het verbreden van de manier waarop we de kwaliteit van onderwijs staven. Dit gebeurt traditiegetrouw aan de hand van studentenevaluaties, maar ook daarin zijn we bezig om te kijken hoe we dit kunnen verbreden en hoe we hier een bredere erkenning kunnen geven aan de kwaliteit van de persoon als docent. Bijvoorbeeld door dit te laten evalueren door een expert of door een collega te vragen een college bij te wonen en van feedback te voorzien. Het erkennen en ontwikkelen van onderwijstalent, dat is ook iets wat we op dit moment volop mee bezig zijn.”

Een uitdaging voor de gehele universitaire wereld

Met de daadwerkelijke toepassing van het nieuwe Erkennen & Waarderen ligt er een hele nieuwe uitdaging in het verschiet, niet alleen voor RSM maar voor de gehele universitaire wereld. “Het heeft ook te maken met inclusiviteit. Mensen met andere profielen moeten zich ook thuis voelen, erkend en gewaardeerd worden. Daarnaast heeft het ook met cultuur te maken. Hoe zien we dingen, hoe gaan we met elkaar om? Dat zijn natuurlijk zaken die zich veel minder makkelijk laten sturen en daar zitten een aantal uitdagingen voor ons allemaal."

Professor
Gerelateerde content
Nederlandse universiteiten hebben een paper gepubliceerd waarin zij een nieuw systeem voorstellen voor het erkennen en waarderen van wetenschappelijk personeel.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen