EUR leidt European University of Post-Industrial Cities

Begin oktober heeft de officiële start plaats gevonden van UNIC, the European University of Post-Industrial Cities. Samen met 7 andere universiteiten en hun steden (Ruhr University Bochum, University College Cork, Koc University Istanbul, University of Deusto, University of Oulu, University of Zagreb, and University of Liege) bouwt de Erasmus Universiteit in de komende drie jaar aan de European University.

We vroegen Peter Scholten, de coördinator van Alliantie, om meer te vertellen over het idee achter de European University en wat UNIC zal brengen.

Wat is een ‘European University’?

De European University is een nieuwe manier om universiteiten met elkaar te laten werken aan uitdagingen die niet alleen in hun universiteit of eigen stad voorkomen. Het doel van dit initiatief is om een nieuwe generatie Europeanen op te leiden die op grensoverschrijdende wijze, voorbij de grenzen van taal, cultuur of enige wetenschappelijke discipline, maatschappelijke uitdagingen aanpakt.

Als trekker van deze samenwerking heeft de EUR een bepalende rol in het vorm geven van het Europese hoger onderwijs van de toekomst. UNIC verbindt de EUR structureel met zeven andere universiteiten, die in een vergelijkbare postindustriële steden gevestigd zijn en zich allen committeren aan het bevorderen van impact door meer inclusion en mobiliteit.

De ‘European University Initiative’ is een van de belangrijkste pijlers van de nieuwe European Knowledge & Innovation Programmes. UNIC behoort tot de 41 European University allianties die door de EU worden gefinancierd. Zij hebben als taak de het European Higher Education Area te versterken door nieuwe concepten en good practices. Bij succes zal het programma opvolging krijg in een nieuw Erasmus programme 2021-2027 wat betekent dat er financiële middelen beschikbaar zullen zijn voor relevant onderzoek en onderwijs. 

Wat is de missie van UNIC?

De missie van UNIC om inclusie, mobiliteit en societal impact te bevorderen. Zo werken we aan meer mobiliteit door joint degrees en een virtuele campus en aan meer inclusief onderwijs door kennis te ontwikkelen en te delen in de Superdiversity Academie. UNIC biedt de mogelijkheden om te studeren, werken en onderzoek te doen op Europees niveau en gaat voorbij nationale grenzen om studenten, universiteitsmedewerkes en de steden waarin ze leven met elkaar te verbinden.

Wat maakt UNIC anders?

“UNIC zit niet in een ivoren toren en betrekt studenten actief bij het bouwen van de European University. UNIC gaat over anders kijken naar onderzoek, onderwijs en leren en ziet studenten niet als passieve consumenten maar veelbelovende academici die mee helpen ontwikkelen. Door studenten zo centraal te stellen zal UNIC een plek zijn waar studenten zich thuis voelen en met plezier en succes studeren en werken.

De EUR staat goed bekend als een universiteit die inclusief is, toch is er altijd ruimte voor verbetering. Daarnaast maken we door kennis te delen met onze internationale partners mobiliteit inclusiever. Gezien studentpopulatie die steeds diverse wordt, is de “one-size-fits-all" aanpak steeds minder effectief.

UNIC wil barrières doorbreken die studenten in de weg staan en handvatten aanreiken om zelf keuzes te maken en hun eigen studiepad te bepalen. Onze alliantie is gericht op het bieden van internationale ervaringen aan alle studenten, of ze nu graag zelf op het vliegtuig stappen of dat ze het liever vanwege persoonlijke keuzes dichtbij huis houden. Dankzij de UNIC Virtual Campus, is het mogelijk om aan programma’s van verschillende Europese universiteiten deel te nemen en daar creditpoints voor te krijgen.

Waarom is UNIC gericht op postindustriële steden?

We hebben gekozen voor partners die ook gevestigd zijn in postindustriële steden omdat ze op de campus en in de stad dezelfde ontwikkelingen, uitdagingen en kansen tegenkomen. Onze postindustriële omgeving is een unieke overeenkomst die we graag in ons samenwerkingsverband als vertrekpunt nemen.

UNIC daagt conventionele structuren met experimentele, participatie gerichte onderzoek waar, naast studenten, ook maatschappelijke partijen een belangrijke rol spelen bij het oplossen/benaderen van grootstedelijke vraagstukken. De gemeente Rotterdam is onze partner bij het organiseren van Citylabs, die op locatie en op ons virtueel platform kunnen plaatsvinden. The Rotterdam CityLab zal EUR studenten, medewerkers en onderzoekers in contact brengen met een van onze partneruniversiteiten om op Europees niveau naar complexe vraagstukken over post-Industrial transities te kijken. 

Onze impact zal groter worden als we kunnen leren van en werken met andere universiteiten die zich met vergelijkbare thema’s/issues bezig houden in steden die dezelfde postindustriële ontwikkelingen doormaken. Er zal nieuwe kennis en expertise ingebracht worden die EUR studenten echte change-leaders zal maken en daarmee onze stad zal helpen om veerkrachtiger te worden. De stappen die we maken zal ten goede komen aan andere universiteiten. UNIC zal een voorbeeld zijn als het gaat om hoe je kunt samen werken in transnationale netwerken.

Meer informatie

Doe je mee?

UNIC sluit volledig aan op het strategisch programma van de EUR. We kunnen ons heel goed voorstellen dat er al studenten, docenten en/of onderzoekers zijn die ideeën hebben die passen bij UNIC en wat hulp/steun/middelen/netwerk kunnen gebruiken. UNIC kan deze bieden en maakt de impact van jouw idee/project groter/sterker en voegt een Europese dimensie toe.

Contact

Werk je bijvoorbeeld aan een project of initiatief dat gaat over inclusief onderwijs? Heb je een project dat past in een van onze City Labs? Of ben je in het algemeen nieuwsgierig en wil je meer weten over de ambities van UNIC?

Neem dan contact op met programma managers Marjo Galle marjo.galle@eur.nl of Samira Abbadi s.abbadi@eur.nl of kijk naar onze website.

Gerelateerde links
UNIC, de Universiteit van de toekomst

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen