Horizon 2020 subsidie voor project: Duurzame praktijken van integratie

Dr. Asya Pisarevskaya, dr. William Voorberg en prof. dr. Peter Scholten van de Erasmus Universiteit Rotterdam nemen deel aan een nieuw gesubsidieerd Horizon Europe 2020 project over 'Sustainable Practices of Integration' (SPRING). Met een internationaal consortium van onderzoekspartners en maatschappelijke belanghebbenden zal SPRING een toolbox ontwikkelen om innovatie en duurzaamheid van praktijken te verbeteren die worden ingezet om integratie te bevorderen. Het project start in maart 2021 en heeft een looptijd van 24 maanden. 

Er is momenteel veel kennis beschikbaar over integratie, gegenereerd door zowel de wetenschap als praktijk georiënteerde onderzoeksorganisaties. Toch is deze kennis niet toegankelijk voor direct gebruik en toepassing door beoefenaars in verschillende nationale contexten. Het is niet toegankelijk omdat het voornamelijk in het Engels geschreven is, waar niet alle beoefenaars in het integratieveld op lokaal niveau in thuis zijn. Ook wordt het geschreven in technische en complexe taal, wordt het niet openlijk gedeeld en sommige kennis is simpelweg te abstract. Om deze redenen wordt er binnen dit project gestreefd naar het faciliteren van het verzamelen, samenvatten en vertalen van deze kennis voor de praktijk. De onderzoekers hopen dat deze kennisoverdracht en toepassing resulteert in het ontwerp en de implementatie van betere werkwijzen omtrent de integratie van pas aangekomen migranten.

Integratie professionals geven vorm aan het project

Bij de ontwikkeling van de toolbox gaan organisaties op het gebied van integratie, waaronder nationale en lokale overheden, NGO's, bedrijven en burgerinitiatieven een grote rol spelen. 
Deze (publieke) organisaties gaan de activiteiten van het onderzoek vormgeven door middel van pilotprojecten waarin zij participeren.  Zo gaat het daarin over het beoordelen van behoeften van beleidsmakers en professionals die betrokken zijn bij de integratie van migranten, helpen met het ontwerpen van activiteiten en het identificeren van oplossingen en beleidsimplicaties. 

Kennisdelen onderzoek naar integratiebeleid en -praktijken

SPRING gaat vervolgens het beste beschikbare onderzoek en bewijsmateriaal over de doeltreffendheid, innovatie, overdraagbaarheid, duurzaamheid en evaluatiemethoden voor integratiebeleid en -praktijk verzamelen, samenvatten en delen. 
Dit bewijsmateriaal vormt een samenvatting van de bevindingen van EU-projecten die in het kader van Horizon 2020, AMIF, het Europees Sociaal Fonds en Erasmus+ en door relevante publieke en particuliere geldschieters gefinancierd zijn. 

Toegankelijk maken van meest bruikbare en praktische maatregelen

Op basis van de inventarisatie van het bewijsmateriaal, gaat SPRING het meest bruikbare en praktische materiaal verzamelen, vormgeven en verspreiden, zoals voorbeelden van best practices, handboeken, opleidingen, sjablonen, databanken en contactlijsten.
De SPRING online portal en repository, in combinatie met de communicatie taskforce van het consortium en de sociale mediastrategieën, gaan dit bewijsmateriaal toegankelijker maken door de inhoud en vorm te laten voldoen aan de behoefte van de specifieke profielen van deze 'communities of practice'. 

Over SPRING

SPRING is een coördinatie en ondersteuningsproject binnen het Horizon2020 werkprogramma “Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies” als reactie op de oproep MIGRATIONN-10-2020: “Sustainable practices for the integration of newly arrived migrants into societies”. Het consortium bestaat uit 9 Europese partners en wordt gecoördineerd door de ISMU foundation (Foundation for the Initiatives and Study of Multiethnicity), Milaan, Italie. 

Strategie van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

Dit onderzoeksproject sluit aan bij de ambitie van de ESSB-strategie Meeting the Future Society om positieve maatschappelijke impact te hebben. Dit project draagt bij aan de inclusiviteit in steden, een thema dat onderdeel is van de strategische pijler en tevens Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens. Prof. dr. Peter Scholten en Asya Pisarevskaya zijn betrokken bij VCC. 

Onderzoeker
Onderzoeker
Dr. William Voorberg
Onderzoeker
Meer informatie

Marjolein Kooistra - Persvoorlichter

kooistra@essb.eur.nl

Gerelateerde content
Dr. Maria Schiller en prof. dr. Peter Scholten van de Erasmus Universiteit Rotterdam nemen deel aan een nieuw Horizon Europa-project over de integratie van migr

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen