Horizon Europa 2020 project over het bestuur van migratie en diversiteit

Dr. Maria Schiller en prof. dr. Peter Scholten van de Erasmus Universiteit Rotterdam nemen deel aan een nieuw Horizon Europa-project over de integratie van migranten na 2014 in kleine en middelgrote steden en op het platteland: WHOLE-COMM. Het project begint op 1 april 2021 en zal 36 maanden duren. Het overkoepelende doel is om innovatie te activeren en meer samenhangende en veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen.

Update maart 2023: Alle publicaties in het WHOLE-COMM project is te vinden in dit overzicht

De EU heeft de afgelopen jaren ongekende aantallen migranten en asielzoekers heeft ontvangen, vaak op een ongeordende manier. Dit heeft geleid tot een groeiende aanwezigheid van immigranten in kleine en middelgrote steden en plattelandsgebieden. In het kader van dit project, dat de integratie van deze migranten beoogt door middel van een ‘Whole-of-Community’ aanpak, wordt de integratie van migranten bestudeerd als een kwestie van interactie tussen meerdere actoren, waaronder autochtonen, langdurig aanwezige en pas gearriveerde migranten, maar ook actoren van de staat, de markt en het maatschappelijk middenveld. Het richt zich op hun multilevel en multi-situationele relaties, in het bijzonder tussen nationaal en lokaal integratiebeleid en translokale vormen van beleidsleren en lobbyen via transnationale stadsnetwerken. Integratie wordt opgevat als een proces met een open einde dat plaatsvindt in de specifieke lokale contexten van kleine en middelgrote steden, die in dit project woorden onderzocht.    

Kennis vergroten over integratiebeleid en cohesie van gemeenschappen

Het project zal de kennis vergroten over de dynamiek en de causale mechanismen die de complexe relatie tussen het integratiebeleid voor immigranten en de cohesie van de gemeenschap vormgeven. 

Grensoverschrijdende aanpak en gemengde onderzoeksmethoden

Er zal een vergelijkend onderzoek worden verricht met acht EU-landen en twee niet-Europese landen (land overschrijdend). Tegelijkertijd zal er een vergelijking plaatsvinden tussen 40 gemeenschappen (plaats overschrijdend). De mixed-methods onderzoeksaanpak koppelt kwalitatieve en quasi-experimentele methoden, een enquête over houdingen en een kwantitatieve analyse over de impact van beleid op sociale cohesie en de integratietrajecten van immigranten met elkaar. 

Impuls aan beleidsdebatten door nieuwe inzichten en co-creatie

Op beleidsniveau geeft WHOLE-COMM door de nieuwe vergelijkende inzichten en de betrokkenheid bij dit onderzoek van diverse partijen een impuls aan de beleidsdebatten rondom integratie. Dit mede door de nieuwe vergelijkende kennis die is gegenereerd door dit project en de betrokkenheid van een verscheidenheid aan actoren in een gestructureerd proces van beleidsleren en co-creatie. Het overkoepelende doel hiervan is het aanmoedigen van innovatie en het opbouwen van meer inclusieve en veerkrachtigere gemeenschappen.

Over WHOLE-COMM

WHOLE-COMM is een project in het H2020-werkprogramma "Europa in een veranderende wereld - Inclusieve, innovatieve en reflectieve samenlevingen" in reactie op de oproep "MIGRATIE-04-2020": Inclusieve en innovatieve praktijken voor de integratie van recent aangekomen migranten in lokale gemeenschappen". Het consortium bestaat uit 12 partners in Europa en wordt gecoördineerd door Collegio Carlo Alberto, Italië.

Strategy Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

Dit onderzoeksproject sluit aan bij de ambitie van de ESSB-strategie Meeting the Future Society om positieve maatschappelijke impact te hebben. Dit project draagt bij aan de inclusiviteit in steden, een thema dat onderdeel is van de strategische pijler en tevens Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens. Dr. Maria Schiller is themaleider van het subthema Inclusive Cities and Diversity.

Onderzoeker
Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra - Persvoorlichter

kooistra@essb.eur.nl

Gerelateerde content
Dr. Asya Pisarevskaya, dr. William Voorberg en prof. dr. Peter Scholten van de Erasmus Universiteit Rotterdam nemen deel aan een nieuw gesubsidieerd Horizon

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen