Lieselot Bisschop en René Repasi benoemd tot hoogleraren Public and Private Interests

Per 1 januari 2021 zijn dr. René Repasi en dr. Lieselot Bisschop benoemd als hoogleraar op de duoleerstoel Public and Private Interests aan Erasmus School of Law. Deze benoemingen zijn in lijn met de missie van Erasmus School of Law om loopbanen in onderzoek te bevorderen, en houden rechtstreeks verband met de ambitie van de faculteit om haar positie als toonaangevend onderzoeksinstituut uit te breiden en met de lancering van een nieuw multidisciplinair onderzoekscentrum Public and Private Interests - Towards a new Balance.

De duoleerstoel richt zich op hoe publieke belangen kunnen worden veiliggesteld door private actoren (bijv. bedrijven), binnen private relaties en binnen publiek-private samenwerkingen, en op de wisselwerking tussen het ontstaan ​​van publieke en private belangen in relatie tot hedendaagse maatschappelijke uitdagingen. Het sluit aan bij de onderzoeksfocus van Erasmus School of Law om de functie van het recht in zijn economische en sociale context vanuit alle gebieden van recht en criminologie te bestuderen, en meer specifiek de overkoepelende vraag naar de rol van het recht bij het waarborgen van publieke en private belangen in nationale en internationale handel en commercie te onderzoeken. De duoleerstoel is ook verbonden met de expertise en maatschappelijke thema's in andere prestigieuze onderzoeksprojecten aan Erasmus School of Law, zoals een van de excellente bestaande onderzoeksinitiatieven Dynamics of Inclusive Prosperity, en met de methodologische focus op empirisch juridische studies.

Prof. dr. Fabian Amtenbrink, vice-decaan Onderzoek: “Ik ben verheugd over het vooruitzicht van de nieuw opgerichte duoleerstoel aan onze faculteit om de verschillende rechtsgebieden en criminologie samen te brengen, waarbij excellent en impactvol onderzoek en onderwijs wordt uitgevoerd, gerelateerd aan de rol van het recht om op een duurzame manier publieke en private belangen te balanceren. Daarmee wordt het nationale en internationale profiel van onze faculteit voor de toekomst verder vormgegeven."

Over Lieselot Bisschop

De belangrijkste interessegebieden en expertise van Lieselot Bisschop zijn milieuschade, bedrijfscriminaliteit, georganiseerde misdaad en de aanpak ervan. Eerdere en lopende onderzoeken richtten zich op de handel in elektronisch afval en de geplande veroudering van elektronica, de handel in wilde dieren, goud- en hout, het slopen van schepen en het verlies van land aan de kust. Naast projecten rond milieucriminaliteit, richt haar onderzoek zich op publieke en private controle en preventie van georganiseerde misdaad (bijv. drugshandel via de Rotterdamse haven) en ondermijning. De moeizame balans tussen publieke en private belangen en tussen openbaar en privaat bestuur blijft haar intrigeren en inspireert haar onderzoek, waarin ze probeert een balans te vinden tussen academische en maatschappelijke relevantie. Lieselot is lid van het multidisciplinaire onderzoeksteam van het Erasmus Initiative on Dynamics of Inclusive Prosperity en de sectie Criminologie van Erasmus School of Law. Eerder werkte ze als postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen en als universitair docent aan het John Jay College of Criminal Justice in New York. Ze behaalde een doctoraat in criminologie aan de Universiteit Gent, dat zich richtte op de aanpak van transnationale milieucriminaliteit, met een specifieke focus op de illegale transporten van e-waste en tropisch hout via de haven van Antwerpen. Voorafgaand aan haar promotieonderzoek werkte ze als onderzoeker voor het Centre for Policing and Security CPS (België) op het gebied van politieleiderschap.

Over René Repasi

De onderzoeksinteresses van René Repasi draaien om juridische kwesties met betrekking tot economisch en financieel bestuur, bankregulering, constitutionele en institutionele implicaties van EMU en Brexit. Hij is plaatsvervangend hoofd van de afdeling International and European Union Law aan Erasmus School of Law en directeur van het Erasmus Research Centre for Economic and Financial Governance van Erasmus School of Economics en Erasmus School of Law. Hij adviseert regelmatig het Europese en nationale parlement over zaken die met zijn onderzoek te maken hebben. Eerder was hij wetenschappelijk coördinator van het European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) van de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam. Voor zijn benoeming tot wetenschappelijk coördinator in november 2014, werkte hij als onderzoeksassistent bij het Instituut voor Duits en Europees vennootschapsrecht en economisch recht aan de Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg bij de leerstoel van professor Peter-Christian Müller-Graff en als docent EU-recht aan de Fulda University of Applied Sciences (Duitsland). René Repasi studeerde rechten aan de universiteiten van Heidelberg en Montpellier. Hij behaalde een doctoraat op het onderwerp 'The Impact of the Supremacy of Union law on the Private International law of the Member States' aan de Universiteit van Heidelberg.

Universitair Hoofddocent
Universitair Hoofddocent
Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Ronald de Groot, communicatiemedewerker van Erasmus School of Law, via rdegroot@ese.eur.nl of +31 6 53 641 846.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen