Persoonlijke behandeling voor leukemiepatiënt op moleculair niveau

Welke behandeling werkt het beste bij patiënten met acute myeloïde leukemie? Moleculair bioloog Peter Valk zoekt dat uit, voor iedere patiënt afzonderlijk, door te kijken hoe de cellen in het bloed veranderen. Op Amazing Erasmus MC vertelt Peter Valk zijn verhaal. 

Per jaar krijgen ongeveer zeshonderd mensen in Nederland acute myeloïde leukemie (AML). Deze ziekte is een vorm van bloedkanker die in het beenmerg ontstaat. In het DNA van de stamcellen in het beenmerg ontstaan mutaties (veranderingen) die ervoor zorgen dat witte bloedcellen zich onbeperkt blijven delen.

Elke patiënt heeft andere mutaties

De verworven mutaties van de kankercellen zijn niet bij elke patiënt met AML hetzelfde. Welke mutaties een patiënt heeft, bepaalt mede wat de vooruitzichten zijn. Door hier in detail naar te kijken kunnen patiënten de behandeling krijgen die de meeste kans van slagen heeft.

Behandeling beter afstemmen door betere diagnostiek

Peter Valk:"Een patiënt met een minder goede prognose krijgt een zwaardere behandeling, zoals een stamceltransplantatie. Een patiënt met een goede prognose hoeft die zware behandeling niet te ondergaan omdat we weten dat er een goede alternatieve behandeling is. Het is een voorbeeld van persoonlijke behandeling, afgestemd op de patiënt.”

Dankzij een relatief nieuwe techniek, Next Generation Sequencing (NGS), kan afwijkend DNA sneller worden opgespoord. “Met deze nieuwe techniek kunnen veel effectiever en daardoor sneller mutaties in het DNA in kaart worden gebracht. Inmiddels doen we dit soort diagnostiek routinematig. We maken op basis daarvan een inschatting van de risico’s en passen daar de behandeling op aan”, zo legt de moleculair bioloog uit in het interview.

Meer informatie

Lees het hele interview op Amazing Erasmus MC

Gerelateerde content

Kankeronderzoek is voor Simone Dalm als het oplossen van een moeilijke puzzel

Dr. Simone Dalm, winnaar Research Prize 2020, beschouwt onderzoek naar kanker al vroeg in haar studie als een grote passie en een intrigerende zoektocht.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen