Update: aangescherpte maatregelen tot 1 juni

De maatregelen van de regering zijn op 23 maart aangescherpt. Als universiteit onderzoeken we wat dit betekent voor het onderwijs aan studenten en de werkzaamheden van de EUR-medewerkers. Maar allereerst moet ons dit van het hart: of je nu student bent of medewerker, we begrijpen als College van Bestuur dat dit grote consequenties heeft voor jou. We leven met jullie mee!  

We waarderen het zeer dat iedereen heel erg z’n best doet om vanuit huis te blijven studeren en/of werken. Wij doen dan ook onze uiterste best om het onderwijs en de bedrijfsvoering onder deze omstandigheden zo goed mogelijk te organiseren voor jullie.

A message from Hans Smits

Hieronder volgt een opsomming van de tot nu bekende gevolgen van de regeringsmaatregelen op de EUR.

Online onderwijs

De EUR gaat het onderwijs tot 1 juni digitaal aanbieden. Met deze verlenging zetten we maximaal in op de kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs. Voor sommige universiteiten geldt dat zij nu al afkondigen tot de zomervakantie alleen online onderwijs te zullen geven. Dit geldt voor de EUR niet. Als de mogelijkheid zich aandient om eerder ook fysiek onderwijs aan te bieden, dan gaan we daar uiteraard voor.

Thuiswerken

We werken massaal thuis om het coronavirus in te dammen. Deze nieuwe werksituatie vraagt van velen diverse aanpassingen: een andere werkplek, andere structuur, andere communicatievormen, andere dagindeling, nieuwe work/life balance-uitdagingen en een ander intercollegiaal contact. In ieder geval is reeds duidelijk dat iedereen - op enkele uitzonderingen in de kritische processen na - thuiswerkt. Meer informatie over de ondersteuning die we bieden vind je op MyEur en op www.eur.nl/corona onder het kopje medewerkers.

Promoties en tentamens

Promotieplechtigheden worden, in lijn met het verbod op bijeenkomsten met meer dan drie aanwezigen, in beginsel online georganiseerd, of uitgesteld. Voor activiteiten waarvoor echt geen online alternatief beschikbaar is, zoals sommige practica en tentamens, onderzoeken we of er andere mogelijkheden zijn. Op de website www.eur.nl/corona bij de FAQ staat de meest geüpdatete informatie.

Kritische processen geborgd

Iedereen werkt thuis met uitzondering van een beperkt aantal medewerkers die de kritische processen aan de gang houden. Denk daarbij aan IT-medewerkers die de IT-infrastructuur bewaken en zorgen dat alle systemen en applicaties blijven werken. Denk daarbij ook aan technisch gebouwbeheer en beveiligingsmedewerkers, docenten voor opnames van colleges of aan persvoorlichters. Hierbij geldt: alleen wanneer nodig.

Uitstel bindend studieadvies (BSA)

Studenten die niet aan de norm van het bindend studieadvies (BSA) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de BSA-norm alsnog te halen in het studiejaar 2020-2021. Dit heeft de minister van onderwijs op 19 maart de universiteiten laten weten na overleg met de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU).

De EUR doet er alles aan om het onderwijs en tentaminering de komende periode doorgang te laten vinden. We zullen aanvullende voorzieningen aanbieden om de gevolgen van de COVID-19 maatregelen voor de studievoortgang te beperken.

Het College van Bestuur heeft dit besproken met de vice-decanen Onderwijs en de medezeggenschap en komt tot het volgende besluit:
 

 1. Studenten die binnen het studiejaar 2019-2020 voldoen aan de BSA-norm van hun opleiding, krijgen dit studiejaar vanzelfsprekend een positief bindend studieadvies.
   
 2. Studenten gestart in studiejaar 2019-2020 (zonder persoonlijke omstandigheden status) waarvan al vóór de uitbraak van het coronavirus in Nederland op basis van hun studievoortgang – en conform de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding – geconcludeerd kon worden dat zij aan het eind van het studiejaar 2019-2020 niet aan de BSA-norm zouden kunnen voldoen, krijgen zoals gebruikelijk een negatief bindend studieadvies.
   
 3. Van studenten die door de situatie met het coronavirus aan het eind van het studiejaar 2019-2020 de BSA-norm van hun opleiding niet hebben gehaald, wordt het bindend studieadvies ‘aangehouden’ (=uitgesteld).
   
 4. Studenten met een aangehouden advies krijgen alsnog een positief bindend studieadvies als zij aan het eind van het studiejaar 2020-2021 tenminste de BSA-norm van het eerste studiejaar hebben behaald. Daarnaast wordt van studenten verwacht dat zij een studieplan opstellen in overleg met de studieadviseur om de studievoorgang in jaar twee te bewaken. Verder geldt de gebruikelijke studiebegeleiding.
   
 5. Voor tweedejaars studenten (gestart in studiejaar 2018-2019) met een aangehouden BSA-advies kan maatwerk worden geboden ter beoordeling door de facultaire BSA-Commissie/Examencommissie. Neem hierover contact op met je studieadviseur.

Een aangehouden advies is volgens de regeling van onze universiteit mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden. De situatie met het coronavirus is inderdaad een uitzonderlijke omstandigheid. Wij hopen dat dit besluit voldoende duidelijkheid biedt en zorg wegneemt bij onze studenten. Ook hopen we dat iedereen haar of zijn studie, ondanks de coronacrisis, zo goed mogelijk kan voortzetten.

Nogmaals, houd de website www.eur.nl/corona in de gaten voor updates en de FAQ. Overigens bij de FAQ voor medewerkers en studenten staat ook uitgelegd welke mogelijkheden er zijn voor online learning en voor thuiswerken.

Helpdesk

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan zijn er de volgende mogelijkheden. Studenten kunnen voor advies contact opnemen met de Servicedesk via: (010) 408 88 80 of via het online formulier, te vinden op www.eur.nl/corona. Medewerkers en leidinggevenden kunnen voor advies contact opnemen met de HR Corona Helpdesk: hr.international@eur.nl.

Voor elkaar zijn: één community

Tot slot: we kunnen niet voldoende benadrukken dat we ontzettend trots zijn op de veerkracht en flexibiliteit die jullie tonen. Dit zeggen we ook namens de decanen en de directeuren.

We zijn en blijven één universiteit en één community. We zijn er voor elkaar, ook al zijn we nu allen thuis.  Wij roepen je op om contact met elkaar te houden via de verschillende online kanalen die er zijn. Heb aandacht en zorg voor de mensen in je directe omgeving. We hebben elkaar meer dan ooit nodig!
 

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam,

Rutger Engels
Roelien Ritsma van Eck
Hans Smits