‘Zorgpremie stijgt bij afnemen coronasteun’

De basispremie voor komend jaar zal stijgen als de overheid blijft bij haar beslissing om de huidige coronasteunregeling voor zorgverzekeraars terug te schroeven, voorspelt de topman van zorgverzekeraar DSW. Prof.dr. Marco Varkevisser, hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg aan Erasmus School of Health Policy & Management, reageert hierop.

“De onzekerheden die in 2022 op ons afkomen, dwingen verzekeraars om die risico’s in hun premie te verwerken,” zegt bestuursvoorzitter Aad de Groot van DSW. Als gevolg van corona hangt er momenteel een donkere wolk vol onzekerheden boven de markt van zorgverzekeraars. Zo wordt volgend jaar waarschijnlijk een enorme hoeveelheid inhaalzorg verricht, aangezien er tijdens de pandemie een stuwmeer aan operaties en ingrepen is ontstaan die allemaal alsnog uitgevoerd moeten worden.

Maar er is nog veel meer ongewis, zoals de invoering van een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg vanaf januari, de herverdeling van de catastrofesteun die verzekeraars ontvingen en het al dan niet terugbetalen van een deel van de miljarden aan continuïteitsbijdragen die de zorgverzekeraars afgelopen jaar betaalden aan ziekenhuizen om de coronacrisis te doorstaan.

Ondanks deze onzekerheden is VWS-minister Van Ark van plan om de coronasteunregeling voor zorgverzekeraars (de zogeheten nacalculatieregeling) te versoberen. Waar verzekeraars nu 85% van hun meerkosten vergoed krijgen, zal dat over 2022 rond de 60% zijn. Een slecht plan, vindt De Groot. “Voor al deze onzekerheden zullen verzekeraars straks een risico-opslag op de premie in rekening moeten brengen. Daardoor gaat de zorgpremie harder stijgen. En naar mijn idee is dat een onwenselijke ontwikkeling, ook al omdat consumenten afgelopen jaar door corona niet de zorg hebben gekregen waar zij voor betaalden.” De woordvoerster van Van Ark laat desgevraagd weten dat de minister hier nu niet op kan reageren.

Marco Varkevisser, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bevestigt de toename van onzekerheden. “Het speelveld is veel lastiger geworden, waardoor de rekensommetjes voor verzekeraars dit jaar een stuk ingewikkelder zijn,” aldus Varkevisser. “De gemiddelde basispremie zoals het kabinet die traditioneel met Prinsjesdag bekendmaakt, zal waarschijnlijk iets hoger zijn ten opzichte van de premie dit jaar. Maar hoe zorgverzekeraars daar vervolgens mee zullen omgaan, is nog onduidelijk. Te verwachten valt dat zij hun reserves opnieuw zullen inzetten om premiestijgingen zoveel mogelijk te voorkomen om daardoor aantrekkelijk voor de consument te blijven. De premiehoogte is namelijk de allerbelangrijkste reden voor mensen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.”

Professor

Prof.dr. Marco Varkevisser

Meer informatie

Dit artikel werd op 1 september gepubliceerd door de Telegraaf.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen