Algemene voorwaarden Wetenschapsknooppunt

Door verzending van uw aanmeldingsformulier gaat u met onderstaande voorwaarden, behorend bij uw activiteit, akkoord.

AANBOD PRIMAIR ONDERWIJS 2017-2018

Erasmus Junior College

 • Een volledige onderwijsarrangement voor maximaal 15 leerlingen dat wordt verzorgd door een student-docent.
 • Heeft u meer dan 15 leerlingen? Dan adviseren wij u om 2 Erasmus Junior Colleges af te nemen.
 • Minimaal 2 weken voorafgaand aan het startcollege moeten de gegevens van de deelnemende leerlingen zijn doorgegeven aan het WK EUR (t.b.v. de inrichting van de digitale leeromgeving Moodle)
 • Tijdens de lessenreeks is het van belang dat er een aanspreekpunt / begeleider aanwezig is in de klas. In geval van een calamiteit moet deze snel bereikbaar zijn voor de student-docent.
 • De school blijft aansprakelijk voor de leerlingen in de klas.
 • De school is verantwoordelijk voor het verzorgen van een goede leslocatie. Dit houdt in dat er een aparte ruimte beschikbaar is waarin ongestoord les kan worden gegeven.
 • Wenselijk is een digiboard en een paar computers om gebruik van te kunnen maken voor de digitale leeromgeving van het WK EUR. Indien dit problematisch is moet dit voorafgaand aan de lessenreeks worden gecommuniceerd met het WK EUR en overlegd met de student-docenten.
 • De school is verantwoordelijk voor vervoer van- en naar externe locaties behorende bij het curriculum van het onderwijsarrangement.
 • Bij tussentijdse beëindiging van uw deelname kan geen restitutie plaatsvinden.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden kan WK EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg zal met u naar een passend alternatief worden gezocht.
 • Het WK EUR blijft eigenaar van het lesmateriaal van het Erasmus Junior College
 • Het lesmateriaal totaal mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonder overleg met het Wetenschapsknooppunt EUR en bronvermelding
 • Bij twijfel over toepassing van bovenstaande kunt u met het WK EUR overleggen

Erasmus Junior College ‘Klasje op de EUR’:

 • Een volledig onderwijsarrangement voor uw leerlingen op de EUR, verzorgd door een student-docent.
 • Per school kunnen maximaal 8 leerlingen deelnemen. Wilt u meer leerlingen laten deelnemen aan een klasje (aan dezelfde lessenreeks), dan verwijzen wij u naar het Erasmus Junior College.
 • Uw leerlingen worden samen met leerlingen van andere basisscholen geplaatst in een groep van maximaal 15 leerlingen.
 • Minimaal 3 weken voorafgaand aan het startcollege moeten de gegevens van de deelnemende leerlingen zijn doorgegeven aan het WK EUR (t.b.v. de inrichting van de digitale leeromgeving Moodle)
 • Bij tussentijdse beëindiging van uw deelname kan geen restitutie plaatsvinden.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden kan WK EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg zal met u naar een passend alternatief worden gezocht.
 • De datum van een eventuele extra activiteit wordt voorafgaand aan de start van het Klasje bekendgemaakt.
 • De school of ouder is verantwoordelijk voor vervoer van- en naar de Erasmus Universiteit alsmede externe locaties behorende bij het curriculum van het onderwijsarrangement.
 • Tijdens de lessenreeks is het van belang dat er een aanspreekpunt / begeleider snel bereikbaar is voor de student-docent. Contactgegevens van deze moeten worden doorgegeven aan WK EUR en/of student-docent.
 • De school blijft aansprakelijk voor de leerlingen in de klas.
 • Tijdens de lessen op de EUR dragen de leerlingen een button met eigen naam en contactgegevens van WK EUR.
 • Het WK EUR blijft eigenaar van dit lesmateriaal.
 • Het lesmateriaal totaal mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonder overleg met het Wetenschapsknooppunt EUR en bronvermelding.
 • Bij twijfel over toepassing van het lesmateriaal kunt u met het WK EUR overleggen.

Erasmus Junior College ‘Klasje op de EUR’ (individueel)

 • Aanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen die in overleg met de ouder/begeleider, school en/of onderwijsinspectie tijdens schooltijd een individueel aangepast programma mogen volgen:
 • Een volledig onderwijsarrangement voor uw kind of leerling op de EUR, verzorgd door een student-docent.
 • Uw kind of leerling wordt samen met leerlingen geplaatst in een groep van maximaal 15 leerlingen.
 • Minimaal 3 weken voorafgaand aan het startcollege moeten de gegevens van de deelnemende leerlingen zijn doorgegeven aan het WK EUR (t.b.v. de inrichting van de digitale leeromgeving Moodle)
 • Bij tussentijdse beëindiging van deelname kan geen restitutie plaatsvinden.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden kan het WK EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg zal met u naar een passend alternatief worden gezocht.
 • De datum van een eventuele extra activiteit wordt voorafgaand aan de start van het Klasje bekendgemaakt
 • De ouder/begeleider of de school is verantwoordelijk voor vervoer van- en naar de Erasmus Universiteit alsmede externe locaties behorende bij het curriculum van het onderwijsarrangement (inclusief start- en openingsbijeenkomsten).
 • Tijdens de lessenreeks is het van belang dat er een aanspreekpunt / begeleider snel bereikbaar is voor de student-docent. Contactgegevens moeten worden doorgegeven aan WK EUR of student-docent.
 • De school blijft aansprakelijk voor de leerlingen in de klas.
 • Tijdens de lessen op de EUR dragen de leerlingen een button met naam en contactgegevens van WK EUR.
 • Het WK EUR blijft eigenaar van dit lesmateriaal.
 • Het lesmateriaal totaal mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonderoverleg met het Wetenschapsknooppunt EUR en bronvermelding.
 • Bij twijfel over toepassing van het lesmateriaal kunt u met het WK EUR overleggen.

E-tivities

Alle modules zijn gratis beschikbaar via deze website (de animaties en de digitale docent-instructie (incl. opdrachten voor in de klas).

 • Het WK EUR blijft eigenaar van dit lesmateriaal
 • Het lesmateriaal totaal mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden zonder overleg met het Wetenschapsknooppunt EUR en bronvermelding
 • Bij twijfel over toepassing van het lesmateriaal kunt u met het WK EUR overleggen

Kindercollege: gratis maar aanmelding is bindend, voor alle (3) onderdelen.

 • In geval van onvoorziene omstandigheden kan Wetenschapsknooppunt EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg met u zal naar een passend alternatief worden gezocht
 • Aanmelding is bindend: het Kindercollege gaat door als er een minimum aantal deelnemers (lees: aanmeldingen) is. Een te laag aantal deelnemers is voor het goede verloop van het college op de EUR niet gewenst. 

Aanbod workshops 2017-2018

Workshops voor leerlingen (duur 2 uur): € 225 per workshop

 • Wordt door een student-docent verzorgd voor maximaal 15 deelnemende leerlingen.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden kan Wetenschapsknooppunt EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg zal met u naar een passend alternatief worden gezocht. 

Expeditie Moendoes: € 125 per workshop

 • Wordt door 2 student-docenten verzorgd voor maximaal  20 leerlingen.
 • Na de workshop wordt het spel ‘Expeditie Moendoes’ achtergelaten op de school.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden kan Wetenschapsknooppunt EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg zal met u naar een passend alternatief worden gezocht. 

Haal een Filosoof in huis: € 80

 • Wordt door student-docent verzorgd voor maximaal15 leerlingen:
 • In geval van onvoorziene omstandigheden kan Wetenschapsknooppunt EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg zal met u ar een passend alternatief worden gezocht. 

AANBOD ONDERBOUW VWO 2017-2018

Erasmus Discovery Programme: 

 • Een activiteit voor de derde klas van het VWO /gymnasium dat wordt verzorgd door een student-docent en een wetenschapper.  
 • Tijdens de activiteit is het van belang dat er een begeleider per klas aanwezig is op de Erasmus Universiteit.
 • De school is verantwoordelijk voor vervoer van- en naar de Erasmus Universiteit.
 • Bij tussentijdse beëindiging van uw deelname kan geen restitutie plaatsvinden.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden kan Wetenschapsknooppunt EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg met u zal naar een passend alternatief worden gezocht.

Erasmus Science Programme: 

 • Een volledige onderwijsarrangementen de eerste, tweede en derde klas van het VWO / gymnasium voor maximaal 15 leerlingen dat wordt verzorgd door een student-docent en een wetenschapper
 • Tijdens het Erasmus Science Programme is het van belang dat er een aanspreekpunt / begeleider aanwezig is in de klas of snel bereikbaar voor de student docent. De school blijft aansprakelijk voor de leerlingen in de klas.
 • De school is verantwoordelijk voor vervoer van- en naar de Erasmus Universiteit voor de start en slot bijeenkomst.
 • Bij tussentijdse beëindiging van uw deelname kan geen restitutie plaatsvinden.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden, kan Wetenschapsknooppunt EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg met u zal naar een passend alternatief worden gezocht.

AANBOD BOVENBOUW VWO 2017-2018

Erasmus Research Programme: €1700 per deelnemende groep van maximaal 15 leerlingen

 • Een volledig onderwijsarrangement voor de vijfde en zesde klas van het VWO / gymnasium voor maximaal 15 leerlingen dat wordt verzorgd door een student-docent en een wetenschapper
 • Minimaal 3 weken voorafgaand aan het startcollege moeten de gegevens van de deelnemende leerlingen zijn doorgegeven aan het WK EUR (t.b.v. de inrichting van de digitale leeromgeving Moodle)
 • Tijdens het Erasmus Research Programme is het van belang dat er een aanspreekpunt / begeleider aanwezig is in de klas of snel bereikbaar voor de student-docent.
 • De school blijft aansprakelijk voor de leerlingen in de klas.
 • De school is verantwoordelijk voor vervoer van- en naar de Erasmus Universiteit voor de start- en slotbijeenkomst.
 • Bij tussentijdse beëindiging van uw deelname kan geen restitutie plaatsvinden.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden, kan Wetenschapsknooppunt EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg zal met u naar een passend alternatief worden gezocht

Aanbod workshops voor leerkrachten Primair Onderwijs 2017-2018

Door verzending van uw aanmeldingsformulier gaat u met onderstaande voorwaarden, behorend bij uw activiteit, akkoord.

Workshops voor leerkrachten op eigen locatie (maximaal 20 deelnemers)

 • U hebt gekozen voor een bestaande of naar uw eigen wensen ingerichte workshop. In het laatste geval wordt de opzet voorafgaand met u afgestemd en vastgelegd.
 • In geval van onvoorziene omstandigheden, kan het Wetenschapsknooppunt EUR genoemde activiteit annuleren. In overleg zal met u naar een passend alternatief worden gezocht.

Traject Professionalisering

Workshops op eigen locatie voor maximaal 20 deelnemers: € 200

Workshop: Handel vanuit een onderzoekende houding

Workshop: Ontdek en oefen de onderzoeksvaardigheden

Workshop: Maak materiaal voor onderzoekend leren

Workshops Professionalisering op maat en op eigen locatie voor maximaal 20 deelnemers: prijs in nader overleg te bepalen

Professionalisering op maat: prijs en inhoud nader overeen te komen