WOB-verzoeken

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid met betrekking tot bestuurlijke aangelegenheden. Wanneer het College van Bestuur, op grond van de Wob informatie openbaar maakt, is die informatie voor iedereen te raadplegen.

Indien u documenten wenst te ontvangen over bestuurlijke aangelegenheden van de EUR die nog niet openbaar zijn gemaakt, dan kunt u een Wob-verzoek indienen.

Het indienen van een Wob-verzoek kan op twee manieren:
1. Per e-mail via legal.advice@eur.nl
2. Per post naar het volgende adres:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Afdeling Juridische Zaken via telefoonnummer 010 408 22 33 of legal.advice@eur.nl.