UNIC (Europese universiteit van postindustriële steden)

Drie studenten die buiten met elkaar praten

UNIC, de Universiteit van de toekomst

UNIC is een Europese alliantie van acht universiteiten die gevestigd zijn in zogenaamde postindustriële steden. Het is ontstaan vanuit de Europese ambitie om transnationale academische netwerken te creëren die het studenten mogelijk maakt om in verschillende landen studeren en daar erkenning voor te krijgen.

De missie van UNIC is om door inclusief onderwijs, innovatief onderzoek en de betrokkenheid van lokale partners een positieve impact te hebben op de ontwikkeling van de postindustriële steden. Tegelijkertijd werken we aan meer inclusie en mobiliteit tussen de Europese universiteiten.

De Erasmus Universiteit bundelt haar krachten met Koc University Istanbul, Ruhr University Bochum, University of Liège, University College Cork, University of Deusto, University of Oulu, en University of Zagreb en wil in de ontwikkeling naar een Europese Universiteit een voorbeeld zijn voor het Europese onderwijs van de toekomst.

Unic

De UNIC Universiteit

Over 10 jaar zal het voor onze studenten, docenten en onderzoekers vanzelfsprekend zijn door heel Europa colleges te volgen en geven, onderzoek te doen en kennis te creëren. UNIC tilt inclusie naar een hoger plan door de superdiverse omgeving waar veel van onze studenten deel van uit maken als gegeven te nemen. Door met lokale partners samen te werken in CityLabs, brengen we niet alleen ‘science to the city’ maar dragen we ook bij aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen en de veerkracht van de stad.

In 2023 wil UNIC het volgende neergezet hebben:

 • Een Inter-University Campus, waar studenten en medewerkers bij alle aangesloten universiteiten kunnen deelnemen participeren in onderwijs en onderzoek
 • De Superdiversity Academie: waar we modellen ontwikkelen en delen die inclusie van zowel studenten als personeel bevorderen
 • CityLabs: ontmoetingsplekken voor het uitwisselen van kennis in en met steden

UNIC studentenreis

Meer dan vernieuwing, zorgt UNIC voor een transformatie van het academische onderwijs. Studenten spelen een actieve rol, zijn geen passieve consumenten meer maar co-creators van hun eigen onderwijs en de toekomst van postindustriële steden door grensverleggend onderzoek.  Zij zorgen, door onder meer het betrekken van hun eigen superdiverse omgeving, voor een directere verbinding met de lokale gemeenschappen in de stad en meer maatschappelijke impact. Door op ieder niveau met de andere universiteiten en hun lokale gemeenschappen samen te werken, worden ze gestimuleerd om hun grenzen te verleggen en aan hun eigen ontwikkeling te werken. Dankzij UNIC krijgen zij een buitenlandervaring waardoor zich als professional, onderzoeker en als burger van Europa kunnen ontwikkelen.

  UNIC Universiteit personeel

  Met het ontstaan van UNIC en het opzetten van de Inter-University Campus, Superdiversity Academy en CityLabs leggen we de basis voor het worden van een Europese Universiteit. De verschillende concepten en modellen die in de komende tijd ontwikkeld worden helpen bij het op Europees niveau creëren van een inclusieve leer- en onderzoek omgeving

  Deze UNIC-benadering, waarin studenten en medewerkers co-creator zijn, impliceert dat kennis en leren niet beperkt zijn tot de grenzen van de collegezalen. Vanwege de veranderende rol van docenten hierin zal er in het onderzoek ruime aandacht voor pedagogiek en didactiek. De superdiversity academie en de city labs zullen hierin met elkaar optrekken.

  UNIC Stadspartners

  UNIC wil een nieuw type universiteit zijn die grens tussen universiteit en stad zal doen vervagen. We willen studenten en onze medewerkers leer- en onderzoekservaring bieden die in directe verbinding met de praktijk ontstaat. Daarbij zijn de grootstedelijke uitdagingen het vertrekpunt. The UNIC city partners dragen bij aan de innovatieve, creatieve cultuur die de stad nodig heeft om een bloeiende postindustriële stad te worden.

  We hebben bewust gekozen voor ‘engaged research’ omdat dat recht doet aan onze transformatieve benadering. ‘Engaged research’ omvat benaderingen zoals participatieve actieonderzoek, citizen science, impact-by-design en andere methoden waarmee we lokale organisaties en gemeenschappen als gelijkwaardig partner betrekken.

  Erasmus Universiteit Rotterdam leidt UNIC

  Als universiteit met een superdiverse studentenpopulatie in een stad die zich ontwikkelt van maak- naar diensteneconomie is deze samenwerking, die anderhalf jaar geleden in Rotterdam is geïnitieerd, van strategisch belang. Het is niet geheel toevallig dat UNIC aansluit op onze waarden:

  • Maatschappelijke betrokken
  • Wereldburger
  • Verbinden
  • Ondernemerschap
  • ruimdenkendheid

  Daarnaast helpt het bij het versneld realiseren van onze strategische prioritieten zoals die geformuleerd zijn in strategie 2024:

  • Ontwikkelen van onze maatschappelijke impact identiteit 
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Uitstekend wetenschappelijk onderzoek verankerd in de samenleving
  • Verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkeling
  • Investeren in onze mensen, voor de toekomst
  • Versterken van professional services
  • Ons interdisciplinaire potentieel optimaal benutten

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen