Academische plechtigheden

Oraties en promoties
Cortege loopt Auditorium in tijdens Dies Natalis 2019
 • Promotie Y.N. (Yvonne) Becqué

  Zorg door naasten in de laatste levensfase: Inzichten van verpleegkundigen en nabestaanden
 • Promotie C. (Christoph) Stingl

  Scheiden & analyseren: verbeterde massaspectrometrie-gebaseerde klinische proteomics door fractionatie
 • Promotie F. (Francesca) Leucci

  Een rechtseconomische analyse van milieuschadebeoordelingen
 • Promotie L.G.G. (Liza) van Lent

  Het overwegen van deelname aan vroeg-klinische studies in de oncologie
 • Promotie F. (Francesca) Razzi

  Vooruitgang in experimentele modellen van coronaire hartziekten
 • Promotie M.A.M. (Mohamed) Nada

  Managen van stedelijke wildgroei: politiek en bestuur van het implementeren van stedelijk expansiebeleid in Egyptische steden
  ESSB logo
 • Promotie A. (Amber) Zwanenburg

  Schijnconstructies in het sociaal recht
 • Promotie M. (Monica) Ravenstijn

  Medische zorg voor hoge myopie: medische inzichten en patiëntervaringen
 • Promotie W. (Wei) Zhou

  Atypische Femurfractuur: van genetische inzichten tot pathofysiologie
 • Promotie J. (Joost) Verschueren

  Valgiserende therapie voor mediale knieartrose: klinische resultaten en overwegingen omtrent kwantitatieve beeldvorming

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen