Geslacht

Cruciaal voor het begrijpen van het perspectief van de EUR op dit gebied is het verschil tussen 'Sekse' en 'Gender'. Kortom, gender beschrijft de kenmerken van vrouwen en mannen die sociaal geconstrueerd zijn, terwijl sekse verwijst naar biologisch bepaalde kenmerken. De meeste mensen worden als vrouw of man geboren, maar leren meisjes en jongens te zijn die uitgroeien tot vrouwen en mannen. Dit aangeleerde gedrag vormt de genderidentiteit en bepaalt de genderrollen.

Ongeacht sekse of geslacht gelooft de EUR in eerlijkheid en rechtvaardigheid in de verdeling van de voordelen en verantwoordelijkheden tussen alle individuen, ongeacht sekse of geslacht.

EUR is van mening dat gender uit drie samenhangende aspecten bestaat:

  • genderrollen, sociaal geconstrueerde normen en gedragingen die hoofdzakelijk gebaseerd zijn op stereotypen die verband houden met het geslacht dat bij de geboorte wordt toegewezen;
  • genderidentiteit, wat de interne perceptie van iemands identiteit inhoudt, en
  • genderexpressie, dat is de manier waarop iemand in de samenleving leeft en met anderen omgaat.

Het bevorderen van alle aspecten van gendergelijkheid binnen onze instellingen, instituten en afdelingen is een belangrijke doelstelling. De EUR ziet het bevorderen van gendergelijkheid als het wegnemen van de structurele barrières, waaronder - sociale, culturele en economische barrières - en het aanpakken van de normen en stereotypen die studenten en personeel ervan weerhouden om een gevoel van veiligheid en hun volledige potentieel te bereiken.

Dit proces begint met een weloverwogen, empirisch onderbouwde aanpak, te beginnen met een grondige evaluatie van onze huidige organisatorische positie, die kan worden bereikt door middel van een genderspecifieke analyse.

Een 'genderanalyse' richt zich op de verschillende ervaringen van mannen en vrouwen en de achterliggende redenen - het is een instrument om problemen te identificeren en oplossingen te ontwikkelen ten behoeve van het ongelijke of ondervertegenwoordigde geslacht in die context, dit is een van de benaderingen die de EUR zal hanteren.

De EUR heeft belangrijke stappen gezet om de aanzienlijke genderverschillen binnen het personeel in leidinggevende functies aan te pakken, en er kan meer worden gedaan om dit probleem adequaat aan te pakken. De EUR zet zich volledig in en zal zich met veel enthousiasme inzetten voor de naleving van de nationale richtlijnen inzake gendervertegenwoordiging op het hoogste niveau.

Relevante netwerken

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een netwerk dat betrekking heeft op geslacht.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen