Maandag, 10 juli 2017, 14:00

Workshop RefWorks

Sluiting studiezalen Recht in het Polak-gebouw

studiezalen worden omgebouwd

2017 Journal Citation Reports gepubliceerd

Journal Impact Factors 2016 beschikbaar

Graag niet al te generiek

Gewetensvol datamanagement

Meer nieuws