Maandag, 13 Februari 2017, 14:00

Workshop RefWorks

e-Studybooks pilot van start

Ruim 170 eerstejaars bachelor studenten psychologie aan de slag met online studieboeken.

Research support bij de Erasmus

Bijna iedereen die zich in Nederland bezighoudt met research support zal Marlon Domingus kennen....

‘Wees je bewust: een datalek ligt zo op de loer’

Met deze headline staat Marlon Domingus (projectleider Research Data Management op de voorpagina...

Meer nieuws