Economische impact en monitoring

Havens zijn een essentieel onderdeel in internationale transportketens en hebben een grote economische betekenis voor wereldhandel, landen en beleid. U wilt altijd de beste cijfers beschikbaar hebben. Weten wat de economische impact is van beleid, strategie en politiek.

De experts van Erasmus UPT hebben jarenlange ervaring in het monitoren van de economische impact van verschillende soorten havens - denk aan binnenhavens of zeehavens maar ook industriële havens versus cruisehavens. Vragen die wij beantwoorden zijn:

 • Wat is de werkgelegenheid in en om de haven?
 • Hoe heeft die werkgelegenheid zich ontwikkelt in de afgelopen jaren?
 • Hoeveel toegevoegde waarde realiseert deze activiteit in de haven?

Deze en andere voorbeelden van effecten definiëren de economische impact van een haven in een land. De economische impact die een haven heeft is belangrijke kennis voor beleidsmakers en bedrijven om strategische beslissingen te nemen.

Havenmonitor: de economische waarde in beeld

Onze expertise op het gebied van haven monitoring en economische verkenningen van havengebieden levert resultaten op die een concreet en accuraat beeld geven wat de economische waarde van de haven is; wat levert het daadwerkelijk op?

Relevante projecten

 • Havenmonitor (2008-heden): Jaarlijkse monitor van de economische impact van de Nederlandse zeehavens
 • Economische impact haven Moerdijk: de haven van Moerdijk in een provinciaal kader
 • Binnenhavenmonitor: Monitor van de economische waarde van de Nederlandse binnenhavens
 • Portopia: EU project over port performance indicatoren voor alle Europese kernhavens
 • Economische impact- en haalbaarheidsstudie cruise terminal Kaapverdië

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? 

Betrokken onderzoekers

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen