Economische impact en monitoring

Havens zijn een essentieel onderdeel in internationale transportketens en hebben een grote economische betekenis voor wereldhandel, landen en beleid. Er zijn verschillende soorten havens - denk aan binnenhavens of zeehavens maar ook industriële havens versus cruisehavens - en al deze havens hebben een verschillende economische impact. Wat is de werkgelegenheid in en om de haven? Hoeveel toegevoegde waarde realiseert deze activiteit in de haven? Deze en andere voorbeelden van effecten definiëren de economische impact van een haven in een land. De economische impact die een haven heeft is belangrijke kennis voor beleidsmakers en bedrijven om strategische beslissingen te nemen.

Monitoring

Om te zorgen dat u als stakeholder altijd de beste cijfers beschikbaar heeft, kan Erasmus UPT de economische impact van uw haven monitoren. De medewerkers van Erasmus UPT hebben veel ervaring met het monitoren van economische impact van binnen- en zeehavens, bijvoorbeeld via de havenmonitor. Wat is de werkgelegenheid, zowel direct als indirect, in mijn haven en hoe heeft die zich ontwikkelt in de afgelopen jaren? Resultaten die een concreet en accuraat beeld geven wat de economische waarde van de haven is; wat levert het daadwerkelijk op?

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? Bel nu en plan uw afspraak in.

 

Relevante projecten

  • Havenmonitor (2008-heden): Jaarlijkse monitor van de economische impact van de Nederlandse zeehavens
  • Economische impact haven Moerdijk: de haven van Moerdijk in een provinciaal kader
  • Binnenhavenmonitor: Monitor van de economische waarde van de Nederlandse binnenhavens
  • Portopia: EU project over port performance indicatoren voor alle Europese kernhavens
  • Economische impact- en haalbaarheidsstudie cruise terminal Kaapverdië