Toekomstverkenningen

Investeringen in zeehavens hebben enkele decennia nodig tussen idee en uitvoering. Dat maakt gedegen toekomstverkenningen essentieel in besluitvorming en in strategie. Erasmus UPT heeft zich gespecialiseerd in scenario-analyse om toekomstverkenningen vorm te geven. 

Denk bijvoorbeeld aan de voorstellen voor een Tweede Maasvlakte stammen uit het Havenplan 2010 van 1991: een tijd zonder de impact van China of windmolens op zee. De aanleg begon in 2008 en in 2013 werd de Tweede Maasvlakte in gebruik genomen. Dergelijke strategische investeringen vragen om een gedegen visie op de toekomst van het wereldwijde goederenvervoer en het economisch functioneren van ons land en het bredere Europese achterland.

Analyseren van mogelijke toekomstbeelden

Door middel van scenario-analyse wordt duidelijk hoeveel goederen, werkgelegenheid en toegevoegde waarde te verwachten zijn in de toekomst. Maar het wordt ook duidelijk of deze toekomst wel wenselijk is door het meenemen van effecten op omgeving en klimaat en maatschappelijke inclusiviteit. Waar liggen beleidsthema’s van de toekomst? Waar is sprake van dilemma’s of ongunstige (milieu)effecten? In welke activiteiten moet geïnvesteerd worden? Wat betekent het voor de concurrentiepositie van havens, havensteden en regio’s?

Transparant en betrokken

Bij het ontwikkelen van toekomstbeelden maken wij gebruik van verschillende onderzoektechnieken. Altijd gaan wij met betrokkenen in een zee- of binnenhaven of in een stad of regio in gesprek om voeling te krijgen met de specifieke problematiek. De medewerkers van UPT bezitten sterke vaardigheden in het uitvoeren van workshops en expert- en stakeholderbijeenkomsten. Op basis van ontwikkelde visie beschikken wij over een arsenaal aan data en wetenschappelijke technieken om plausibele scenario’s en toekomstbeelden te ontwerpen. Resultaten die een indicatie geven wat verwacht kan worden: een glazen bol maakt geen onderdeel uit van onze technieken.

Relevante projecten:

  • Het Rotterdam-effect: toekomstige impact van het verdienvermogen van mainport Rotterdam op de Nederlandse economie.
  • Circulaire macro-economische scenario’s voor de provincie Zuid-Holland.
  • Trends en ontwikkelingen richting 2030 en de impact op het maritiem transport in de Noordzee.
  • Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de Waddeneconomie.
  • Scenario’s voor het maritieme cluster in Zuid-Holland en Werkendam.
  • Rotterdam: Make IoT Happen. The need for a transition of Rotterdam port and city towards the Third Industrial Revolution.

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? 

Betrokken onderzoekers

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen