Onderwijs ontwikkeling

Onderwijs staat aan de basis van ontwikkeling en verandering. De transitie opgave vraagt van bedrijven, overheden en samenlevingen dat zij continu de ontwikkelingen in de wereld, industrie en handel volgen en begrijpen.

Door technologische vooruitgang, strengere overheidsmaatregelen en nieuwe bedrijfsmodellen is er steeds meer behoefte aan ondersteuning in transformatieprocessen. De experts van Erasmus UPT begrijpen als geen ander de noodzaak en behoefte tot transitie en tot blijvend leren.

Wat wij zien in havens en havenclusters – met name in opkomende economieën is een enorme vraag naar haveninfrastructuur, maar dat de kennis en vaardigheden achterblijft bij deze ontwikkelingen. De kennis is vaak wel aanwezig, maar is gefragmenteerd of achterhaald. Wat ook dikwijls ontbreekt, is dat onderwijsprogramma’s en trainingen niet gekoppeld zijn aan nationale industriepolitiek of havenbeleid. Erasmus UPT ontwikkelt continu nieuwe kennis.

Wij ondersteunen overheden, havenbedrijven en maritieme autoriteiten met het versterken van hun maritieme en haven gerelateerde onderwijsinfrastructuur. Voor bedrijven ontwikkelen we op maat trainingsprogramma’s voor executives, business managers en industrie experts. Voor universiteiten ontwikkelen en leveren we high end cursussen, die we ofwel in Rotterdam of op een buitenlandse onderwijscampus kunnen verzorgen.

Onze diensten:

Capacity building: technische ondersteuning op het gebied van het maritieme, havengerelateerde onderwijssysteem visualiseren van maritieme onderwijs en onderzoek ecosystemen, ontwikkelen van een human capital agenda, versterken versterking van human capital programma’s.

Qualification frameworks: beoordelen en ontwerpen van kwalificatie kaders voor havenlogistiek en haven gerelateerde beroepen en beroepsgroepen. Deze kwalificatiekaders reflecteren de verwachtingen van het bedrijfsleven met betrekking tot de kwalificaties van hun (startende) medewerkers.

Curriculum ontwikkeling voor universiteiten: ontwerp en ontwikkeling van geïntegreerde programma’s gericht op maritieme economie, logistiek, haven en scheepvaartmanagement. We ondersteunen universiteiten met een review, (her)ontwerp en verbeteren van het curriculum, waarbij we de principes van geïntegreerd cursusontwerp.

Cursussen: Erasmus UPT heeft een verscheidenheid aan cursussen, die kunnen worden ingepast in studiereizen van andere universiteiten naar Rotterdam of naar andere havens. Ook verzorgen we verdiepingsvakken voor andere universiteiten, die zowel in Rottterdam als op een locatie naar keuze kunnen worden verzorgd.

Case study design: Successen en mislukkingen uit de praktijk zijn een bron van kennis, die wij verpakken in aansprekende case studies. Uiteraard benaderen we de casuïstiek met een academische benadering, zodat er een diepgaand begrip ontstaat bij de studenten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen